CİNSEL TACİZ SUÇU

 

reşit olmayanla cinsel ilişki suçu ile ilgili görsel sonucuKişinin cinsel dokunulmazlığına karşı işlenen suçlardan biri olan cinsel taciz suçu, kişinin cinsel amaçlı olarak rahatsız edilmesi olarak tanımlanabilir. Cinsel taciz, vücut dokunulmazlığının ihlali niteliği taşımayan cinsel davranışlarla gerçekleştirilir. Her ne kadar halk arasında cinsel taciz ve cinsel saldırı (tecavüz) suçları karıştırılsa da her iki suç arasındaki temel fark, cinsel saldırının kişinin vücut dokunulmazlığının ihlali olarak değerlendirilecek davranışlarla işlenmesidir. Bununla birlikte Yargıtay uygulamasında her ne kadar temas içerse de  elle taciz etme, öpme ve sair… cinsel taciz kapsamında değerlendirilir.

Cinsel taciz suçu Türk Ceza Kanunu’nun 105/1. maddesinde: “Bir kimseyi cinsel amaçlı olarak taciz eden kişi hakkında, mağdurun şikâyeti üzerine, üç aydan iki yıla kadar hapis cezasına veya adlî para cezasına hükmolunur.” şeklinde düzenlenmiştir. Burada dikkat edilmesi gereken bir husus, cinsel taciz suçunun şikayete bağlı olarak soruşturulan ve kovuşturulan bir suç olduğudur. Mağdurun şikayetinin bulunmadığı hallerde cezai soruşturma mümkün olmamaktadır.

105. maddenin devamında, suçun nitelikli halleri düzenlenmiştir. Nitelikli hallerden bahsedecek olursak:

  • Kamu görevinin veya hizmet ilişkisinin ya da aile içi ilişkinin sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle işlenmesi
  • Vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, koruyucu aile veya sağlık hizmeti veren ya da koruma, bakım veya gözetim yükümlülüğü bulunan kişiler tarafından işlenmesi,
  • Aynı işyerinde çalışmanın sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle işlenmesi,
  • Posta veya elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle işlenmesi,
  • Teşhir edilerek işlenmesi,

Yukarıda saydığımız hallerin gerçekleşmesi durumunda hem mağdur üzerindeki baskı ve uğradığı psikolojik zarar artacaktır hem de fail bakımından suçun işlenmesi kolaylaşacaktır. Bu nedenle bu haller cezanın ağırlaştırılmasını gerektirecek nitelikli haller olarak belirlenmiştir. Bu hallerin varlığında verilecek ceza yarı oranda arttırılır.

Bu hallerin yanı sıra neticesi sebebiyle cezayı ağırlaştıran haller olarak, mağdurun uğradığı fillin sonucunda işi bırakması, ailesinden veya okulundan ayrılmak durumunda kalması gibi zorunluluklar doğmuş ise, failin alacağı cezanın alt sınırı 1 yıldır, başka bir deyişle fail bir yıldan daha kısa süreli bir ceza alamaz.

Failin suça yönelik fiili başlattığı ancak elinde olmayan sebeplerle tamamlayamadığı durumlarda suça teşebbüsün varlığından bahsedilebilir. Teşebbüs durumunda uygulanacak ceza bakımından açık bir hüküm bulunmamakla birlikte uygulamada hakim görüş, fiilin mağdurda bıraktığı korku ve tehlikenin göz önüne alınarak cezada indirim yapılması yönündedir.

Cinsel saldırı suçuna ilişkin yazımız için (Bkz…)

Reşit olmayanla cinsel ilişki suçuna ilişkin yazımız için (Bkz…)

                                                                                                                                         Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

One thought to “CİNSEL TACİZ SUÇU”

  1. İyi akşamlar şu an 32 yaşındayım. 2011 yılında halamın kızına(yaklaşık60) yaşında sattığım tansiyon aletinin taksitlerini ödemediği için geri iadesi istedim. Söylendi bağırdı çağırdı. Sonra ayrıldım oradan. Yani sadece kapıdan konuştuk. Daha sonra bunlar annemle babamı arayıp onlara küfretmişler babamgilde sinirlenmiş onlar da onlara küfretmişler. Ve daha sonra kendisine cinsel saldırıda bulunduğum iftirası attı. 2012 de dava 3 yıl hapis cezası verdi, delil yok sağlık raporu temiz, hakim kanaatine göre verdi. Temyize gönderdik. 25 aralıkta dosya kapandı yargıtay onadı. 3 ocakta tebligat geldi. En geç cumartesi günü teslim olmam gerekiyor. Avukat yarın dosyanın yeniden açılması için dilekçe verecek yeni delil var diye. Çünkü kadın yıllardır anti depresyon ilaçları vb kullanıyormuş ayrıca epilepsi hastasıymış.hastaneden bilgileri aldık yani. Sizce dava yeniden açılır mı. Açılırsa infaz durur mu. Ve açılırsa dava lehimize sonuçlanabilir mi. Bu hastalık delil olur mu. Şimdiden teşekkürler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir