ARSA PAYI DÜZELTİLMESİ DAVASININ TARAFLARI KİMLERDİR?

indexDaha önceki bir yazımızda arsa payının düzeltilmesi davasından genel hatlarıyla bahsetmiştik (Bkz. İlgili yazımız…). Bu yazımızda arsa payının düzeltilmesi davasının taraflarını açıklamaya çalışacağız.

Kat Mülkiyeti Kanunu’nun (“KMK”) 3. maddesine göre arsa paylarının, bağımsız bölümlerin payları ile oranlı olarak tahsis edilmediği iddiası ile dava açmak hak ve yetkisine sahip olanlar; kat malikleri veya kat irtifakı sahipleri veya bu kişilerin mirasçılarıdır. Kat maliki veya kat irtifakı sahibi olmayan kişilerse (kiracı, yönetici, intifa hakkı, sükna hakkı sahipleri…) kesinlikle arsa payı düzeltilmesi davası açamayacaklardır. Arsa payı düzeltilmesi istemleri karşısında öncelikle, tapu sicil müdürlüğünden kat irtifakı veya kat mülkiyetine ilişkin resmi senet örnekleri alınmalıdır.

Arsa payının düzeltilmesi davasının davalısı kat maliki veya kat irtifakı sahipleridir. Örneğin; arsa payı veya paylarının orantılı olarak, hakkaniyete uygun şekilde tahsis edilmediği hallerde, dava sonucu arsa payının düzeltilmesine karar verilmesi durumunda, sadece  bir bağımsız bölümün arsa payı değil, düzeltmeye bağlı olarak diğer tüm bağımsız bölümlerin de arsa paylarının düzeltilmesi ve bu değişikliğin tapuya tesciline karar verilmesi gerekeceğinden; davacı dışındaki tüm kat maliki veya kat irtifakı sahiplerinin davada davalı olarak gösterilmesi bir başka deyişle mecburi dava arkadaşı olmaları zorunludur. Taraf teşkilinin bu itibarla tam olarak sağlanması mühimdir.

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi 11.4.2005, 1500/348: “…Kat Mülkiyeti Kanunu’na göre, arsa paylarının bağımsız bölümlerin değerleriyle oranlı olarak özgülenmediği ya da bağımsız bir bölüme arsa payı hiç özgülenmediği hallerde ilgili kat malikinin arsa paylarının yeniden düzeltilmesi için mahkemeye başvurma hakkı vardır…”

 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi 19.9.2002, 7706/8323:“…Kat irtifakı veya kat mülkiyetinin kurulması sırasında arsa payları bizzat kendileri tarafından düzenlenmiş olan kat maliki veya maliklerinin sonradan arsa paylarının düzeltilmesini istemekte iyiniyetli olup olmadıklarının ve ayrıca arsa paylarının düzeltilmesini isteyen kat malikinin bu isteminde korunmaya değer bir hukuki yararının bulunup bulunmadığının araştırılması gerekir…”

İletişim için TIKLAYIN

                                                                                                                      Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

2 thoughts to “ARSA PAYI DÜZELTİLMESİ DAVASININ TARAFLARI KİMLERDİR?”

  1. Hayırlı akşmalar hiç bir hak sahibi olmayan biri 20 yıldır bir tarlayı ekmekte şimdi tarla sahibi geriye dönük 20 yıllık kira almak istiyor ala bilir mi veya geriye dönük kaç sene ala bilir? 20 sene ses çıkarmadığı için zımmi kabul sayılıp talebi geri çevrilir mi

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir