KİRALANANIN İLAMSIZ İCRA YOLUYLA TAHLİYESİ – KİRACIYI İCRA YOLUYLA TAHLİYE ETMEK

rental house ile ilgili görsel sonucuKonut ve işyeri kiralarında kiralananın tahliyesinin hangi yollarla sağlanabileceğinden önceki yazılarımızdan birinde bahsetmiştik (Bkz….). Bu yollardan herhangi birini uygulayarak tahliye imkanı elde etmek için bir tahliye davası açılmalı ve dava sonucunda ilam icraya konulmalıdır. Kiralananın ilamsız icra yoluyla tahliyesinde ise herhangi bir dava açılmasına ve ilama gerek yoktur.

İlamsız icra yoluna başvurabilmek için kira bedelinin ödenmemesi gerekmektedir. Bu durumda kiraya veren, hem kira bedellerinin ödenmesini hem de kiralananın tahliyesini icra yoluyla sağlayabilecektir. Bunun için, kiraya veren öncelikle icra takip talebinde bulunmalıdır. Kiraya verenin takip talebinde bulunması üzerine kiracıya bir ödeme emri gönderilir. Bu ödeme emrinde, kiracıya, ödenmeyen kira bedellerini ödemesi için 30 günlük bir süre verilmelidir. Ödenmeyen kira bedellerinin tahsili ve kiralananın tahliyesi imkanı, kiracının ödeme emrine itiraz edip etmemesi haline göre farklılık göstermektedir.

Kiracı, ödeme emrine 7 gün içinde itirazda bulunmaz ve borçlu olduğu kira bedellerini, süresinde, alacaklıya veya icra dairesine öderse, artık kiralananın tahliyesini talep etme imkanı kalmayacaktır.

Kiracı, ödeme emrine 7 gün içinde itirazda bulunmaz ve borçlu olduğu kira bedellerini süresinde ödemezse, icra takibi kesinleşecektir. İcra takibinin kesinleşmesi üzerine, kiraya veren, hem kira bedellerinin tahsili için haciz talep edebilecek, hem de icra mahkemesinden kiralananın tahliyesini isteyebilecektir.

Kiracı, ödeme emrine 7 gün içinde itiraz ederse icra takibi durur. Bu durumda itirazın kaldırılması için, kiraya verenin icra mahkemesinden dava yoluyla talepte bulunması gerekecektir. Kiracı itirazında haklı olduğunu kanıtlayamazsa icra mahkemesi itirazın kaldırılmasına karar verecek ve icra takibi kesinleşecektir. İcra takibinin kesinleşmesi üzerine, kiraya veren, hem kira bedellerinin tahsili için haciz talep edebilecek, hem de icra mahkemesinden kiralananın tahliyesini isteyebilecektir.

                                                                                                                                Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir