EVLATLIKTAN RET VE MİRASÇILIKTAN ÇIKARMA

angry father and son ile ilgili görsel sonucuHukukumuzda evlatlıktan reddetmeye ilişkin bir düzenleme şu an için bulunmamaktadır. Dolayısıyla evlatlıktan reddetme, hukuk ekseninde mümkün değildir. Ancak benzer bir kurum olarak ‘mirasçılıktan çıkarma (ıskat)’ 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun (“TMK”) 510. ve 513. maddeleri arasında düzenlenmiştir. Bu düzenlemeyle mirasbırakana, yapacağı ölüme bağlı tasarrufla, ölümünden sonra saklı pay sahibi mirasçısının mirasından pay almasını engelleyebilme imkanı verilmiştir. Mirasçılıktan çıkarma yalnızca mirasbırakanın tasarrufuna bağlı olmayıp, Kanun’da sayılan hallerin gerçekleşmesi halinde mümkün olabilmektedir.

TMK m. 510’da sayılan bu haller şunlardır:

1) Mirasçının, mirasbırakana veya mirasbırakanın yakınlarından birine karşı ağır bir suç işlemesi,

2) Mirasçının, mirasbırakana veya mirasbırakanın ailesindeki fertlere karşı aile hukukundan doğan yükümlülüklerine önemli ölçüde aykırı davranması.

Mirasçılıktan çıkarılan kimsenin, mirastan pay alabilmesi ve tenkis davası açabilmesi mümkün olmamaktadır. Ancak mirasçılıktan çıkarılan kimsenin altsoyu varsa, sahip olduğu miras payı, kendisi mirasbırakandan önce ölmüş gibi, altsoyuna kalır. Altsoyu yoksa ve başka yasal mirasçıları varsa, miras payı yasal mirasçılarına kalır.

Mirasçılıktan çıkarma tasarrufunun geçerli olabilmesi için, mirasbırakanın çıkarma sebebini tasarrufunda belirtmiş olması gerekir. Mirasçılıktan çıkarılan kimse itiraz ederse, tasarrufun sebebi olarak belirtilen hususların varlığını ispat etmek, mirasçılıktan çıkarma tasarrufundan yarar sağlayan mirasçıya veya vasiyet alacaklısına düşer. Sebebin varlığı ispat edilememiş veya çıkarma sebebi baştan hiç belirtilmemişse mirasçı yalnızca saklı payına kavuşur. Ancak mirasbırakan sebebin varlığı konusunda bir yanılgıya düşmüşse, mirasçılıktan çıkarma tasarrufu geçersiz olur ve mirasçı tüm yasal miras payına kavuşabilir.

Mirasçının borç ödemeden acze düşmesi durumunda, mirasbırakan mirasçının saklı payının ancak yarısı için mirasçılıktan çıkarma yapabilir. Ancak bu yarı pay mirasçının doğmuş ve doğacak çocuklarına özgülenmelidir. Borç ödemeden aciz durumu ortadan kalkmışsa, mirasçılıktan çıkarılan kimsenin talebi üzerine, söz konusu çıkarma iptal edilir. Borç ödemeden aciz sebebiyle mirasçılıktan çıkarma seçeneğinin mirasçının altsoyunu ve miras payını koruma fonksiyonu vardır.

                                                                                                                                 Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir