KAMU İHALELERİNE İLİŞKİN TEMEL İLKELER

tender bid ile ilgili görsel sonucuKamu kurumları ve kuruluşları mal alımları, hizmet alımları ve çeşitli yapım işlerini gerçekleştirirken kanunlarda öngörülen yöntemleri izlemektedirler. Bu yöntemlerden biri de ihaledir. İhale, kelime anlamı itibarıyla bir işin ya da bir malın, birçok istekli arasından en uygun koşullarla yapmayı ya da almayı kabul edene verilmesi; hukuki anlamı itibarıyla da kanunda yazılı usul ve şartlarla, işin istekliler arasından seçilecek birisi üzerinde bırakıldığını gösteren ve yetkili mercilerin onayı ile tamamlanan sözleşmeden önceki işlemleri kapsayan bir hukuki süreçtir.

Kamu ihale süreçlerinin doğru, adil ve rekabeti sarsmayacak şekilde yürütülebilmesi önemlidir ve bu doğrultuda Kamu İhale Kanunu ve Devlet İhale Kanunu’nda birtakım temel ilkeler düzenlenmiştir.

-Saydamlık ilkesi: İhale işlemlerinin şeffaflıkla, açıklıkla ve hukuka uygun olarak yürütülmesi amaçlanır.

-Rekabet ilkesi: Çok sayıda isteklinin ihaleye katılması yoluyla, mal, hizmet veya yapım işinin en yüksek kalitede ve en uygun fiyatla temin edilmesi amaçlanır.

-Eşitlik ilkesi: İhaleye katılan veya katılmak isteyen herkesin eşit bilgiye sahip olması yoluyla tekliflerin en sağlıklı şekilde verilebilmesi amaçlanır.

-Güvenirlik ilkesi: İhaleye katılan veya katılmak isteyen herkesin tüm ihale süreçlerinin hukuka ve hakkaniyete uygun olarak yürütüldüğüne olan güvenini sağlamak amaçlanır.

-Gizlilik ilkesi: İhaleye katılan tüm isteklilerin ticari sırlarının korunması ve ihaleye ilişkin yaklaşık maliyetin ilk oturuma kadar saklı tutulması amaçlanır.

-Kamuoyu denetimi ilkesi: İhale öncesinde, sırasında ve sonrasında, ihalelere ilişkin tüm işlemlerin kamuoyuna açık olması amaçlanır.

Yukarıda sayılan ilkelere aykırılık teşkil eden birçok fiil, devletin kamusal faaliyetlerinin yürütülmesine ilişkin dürüstlük temelini ve ihalenin yürütülmesi sırasındaki işlemleri gerçekleştiren kamu görevlilerine olan güveni korumak amacıyla Türk Ceza Kanunu’yla (“TCK”) “Ekonomi, Sanayi ve Ticarete İlişkin Suçlar” başlığında yaptırım altına alınmıştır. Kanun’un 235. maddesinde “ihaleye fesat karıştırma suçu”, 236. maddesinde ise “edimin ifasına fesat karıştırma suçu” olarak iki farklı maddede düzenlenmiş olan kamu ihalelerine ilişkin suçlarla ilgili yazılarımız için;

İhaleye Fesat Karıştırma Suçu

Edimin İfasına Fesat Karıştırma Suçu

  Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

2 thoughts to “KAMU İHALELERİNE İLİŞKİN TEMEL İLKELER”

  1. Merhaba ben 26 daireden olusan bahcesinde 50 metre kare hobi bahcesi olan bir binada yöneticilik yapıyorum bahcemizde 4 komşumuz tavuk besliyor iki komşumuzda ayrıca güvercin besliyor binada komşularımızın biri horoz gece öttüğü için şikayetci biride tavuklardan bit gelirse diye şikayetçi bu konuda ne yapmalıyım yönetmeliğe uymam gerekirse nasıl bir yol izlemeliyim

    1. Merhabalar, Ana yapının bahçesi ortak alan olarak gösterilmişse, buranın ne şekilde kullanılacağına ilişkin yönetim planında yer alan hükümler geçerlidir. Eğer yönetim planında ortak alanlarda hayvan beslemeye izin veren bir hüküm yoksa, ortak alanlarda hayvan beslenebileceğine dair bir hüküm yönetim planı değişikliği ile koyulabilir. Yönetim planı değişikliği yapılabilmesi içinse tüm kat maliklerinin 4/5’ünün olumlu oyu gereklidir. Bilginize…

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir