EDİMİN İFASINA FESAT KARIŞTIRMA SUÇU

Kamu ihale işlemlerinin doğru, adil ve rekabeti sarsmayacak şekilde, kanunlara ve birtakım ilkelere uygun olarak yürütülmesinin öneminden bahsettiğimiz yazımız için (Bkz…), kamu ihalelerine ilişkin suçlardan bir diğeri olan “ihaleye fesat karıştırma suçu”na ilişkin yazımız için ise lütfen bakınız (Bkz…) Bu yazımızda Türk Ceza Kanunu’nun 236. maddesinde düzenlenen “edimin ifasına fesat karıştırma” suçundan bahsedeceğiz.

İhalenin tamamlanıp ihaleyi yapan kurum ve ihaleyi kazanan taraf arasında sözleşmenin imzalanmasıyla ihale süreci bitmekte ve edim süreci başlamaktadır. Edimin ifasına fesat karıştırma suçu ise, edim sürecinin başlamasıyla birlikte gündeme gelir. Edimin ifasına fesat karıştırma suçunun düzenlenmesiyle korunan hukuki yarar, ihaleye fesat karıştırma suçunda olduğu gibi, kamu idaresine ve kamu görevlilerine duyulan güvenin ve serbest rekabet ortamının bozulmadan devamının sağlanmasıdır. Bu doğrultuda, kamu ihalesinin kazanılmasıyla birlikte bir kamu kurum veya kuruluşuna, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşuna, bunların iştirakiyle kurulmuş şirkete, bunların bünyesinde faaliyet icra eden vakfa ve kamu yararına çalışan dernek ya da kooperatife karşı bir edim üstlenen taraf veya edimin ifasını kabul eden kamu görevlileri, TCK m. 236’da sayılan seçimlik hareketleri gerçekleştirdikleri takdirde, bu suç işlenebilmektedir. Bu seçimlik hareketler aşağıda sayılmıştır:

– İhale kararında veya sözleşmede özellikleri veya miktarı belirtilen malın başka özellikte veya miktarda teslim veya kabul edilmesi,

– Edimin ihale kararında veya sözleşmede belirtilen sürede ifa edilmemesine rağmen, süresinde ifa edilmiş gibi değerlendirilmesi,

– Yapım ihalelerine ilişkin olarak, şartname veya sözleşmede özellikleri veya miktarı belirtilen eser veya malzemenin başka özellikte veya miktarda kabul edilmesi,

– Hizmet niteliğindeki edimin, ihale kararında veya sözleşmede belirtilen şartlara uygun olarak verilmemesine veya eksik verilmesine rağmen verilmiş gibi kabul edilmesi.

Sayılan seçimlik hareketlerle edimin ifasına fesat karıştıran kişinin üç yıldan yedi yıla kadar hapisle cezalandırılacağına hükmolunmuştur.

                                                                                                                                Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir