EVLİLİK BİRLİĞİNİN EŞLERDEN BİRİ HAKKINDA GAİPLİK KARARI VERİLMESİYLE SONA ERMESİ

Türk Hukuku’nda evlilik birliğinin sona erme nedenlerinden birisi de eşlerden biri hakkında gaiplik (Lütfen Bkz…) kararı verilmesidir. Gaiplik; kişinin kesin olmamakla birlikte ölüm tehlikesi içinde kaybolması veya kendisinden uzun süredir haber alınamaması durumudur. Gaiplik kararının istenebilmesi için, ölüm tehlikesinin üzerinden en az bir yıl veya son haber tarihinin üzerinden en az beş yıl geçmiş olması […]

Devamını Oku

ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN ÇOCUKLA KİŞİSEL İLİŞKİ TESİSİ – II

Bir önceki yazımızda üçüncü kişilerin çocukla kişisel ilişki kurma hakkından ve bu hakkın kullanılabilmesi için gerekli şart ve kriterlerden bahsetmiştik. Bu yazımızda, söz konusu şart ve kriterleri açıklayacağız. 1. Olağanüstü Hallerin Mevcut Olması Kanun, üçüncü kişilere, olağanüstü haller mevcutsa çocukla kişisel ilişki kurma hakkından yararlanabilmeleri imkanını tanımıştır. Olağanüstü haller kapsamına hangi durumların girebileceği ise, hakim […]

Devamını Oku

ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN ÇOCUKLA KİŞİSEL İLİŞKİ TESİSİ – I

Çocukla kişisel ilişki kurma hakkı; temelde, anne veya babadan her birinin, hakim kararıyla, velayeti altında olmayanın çocuğu ile hakim tarafından belirlenecek olan yer ve zamanlarda vakit geçirmesi anlamına gelmektedir. Boşanma halinde velayet hakkı kendisine verilmeyen anne veya babanın çocukla kişisel ilişki kurma hakkının yanında, belirli şartların sağlanması halinde anne veya baba dışında bir üçüncü kişiye […]

Devamını Oku

EVLİLİK BİRLİĞİNİN SARSILMASI SEBEBİYLE BOŞANMA (V) -FİZİKSEL ŞİDDET-

Şiddet, insanı ruhani veya bedensel olarak baskı altına alan eylemlerin tümüdür. Şiddetin, duygusal şiddet, cinsel şiddet, ekonomik şiddet, sosyal şiddet olmak üzere türleri vardır ve fiziksel şiddet de bunlardan en sık rastlanan bir tanesidir. Diğer yazılarımızda şiddet türlerinden duygusal şiddet, cinsel şiddet, ekonomik şiddet ve sosyal şiddete yer vermiştik. Bu yazımızda ise sizlere fiziksel şiddetin […]

Devamını Oku

NİŞAN BOZULDUĞUNDA ÇİFTLERİN ANNE VE BABASI MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİNDE BULUNABİLİR Mİ?

Nişanlanma, çiftler arasında evlenme vaadiyle kurulan bir ilişkidir. Nişanlanma ilişkisi taraflardan biri tarafından haklı sebep olsa da olmasa da bozulabilir. Evlenmeyle bozulan nişanlanma hali hariç bazı durumlarda, taraflar arasında kusur oranına göre maddi ve manevi tazminat talep etme durumu doğabilmektedir. Belirtmek gerekir ki, nişanın bozulduğunu kabul edebilmek için öncelikle nişanlılık ilişkisinin uygun şekil şartlarla kurulduğunun […]

Devamını Oku

EVLİLİK BİRLİĞİ İÇERİSİNDE AYRILIK KARARI

Boşanmanın genel ya da özel sebeplerinden birinin gerçekleştiği durumlarda, tarafların mutlaka boşanma davası açması gerekmemektedir. Çiftlerden biri dilerse, ortak hayatın tatili için yerleşim yeri Aile Mahkemesi’ne başvuruda bulunabilir. Belirtmek gerekir ki; mahkemeden sadece ayrılık talebinde bulunulduğu durumlarda hakim, kesinlikle boşanma kararı veremez. Zaten bilindiği üzere, hukuk mahkemelerinde esas olan talep ve beyandır. Türk Medeni Kanunu […]

Devamını Oku

EVLİLİK HALİ GAİPLİK KARARI İLE SON BULUR MU?

Boşanma ve ölüm gibi olaylar evlilik halini sonlandıran çeşitli durumlardandır. Peki gaiplik kararı, bu durumlar içinde yer alır mı? Gaiplik kararı; ölüm tehlikesi içerisinde kaybolan, kendisinden uzun süre haber alın(a)mayan ve ölüm ihtimali yüksek olan kimseler hakkında kişiliğin sonlandırılması için verilen mahkeme kararıdır.(Gaiplik kararı hakkında daha detaylı bilgiye önceki yazımızda değinmiştik. Lütfen Bkz.) Gaiplik kararı; […]

Devamını Oku

BOŞANMANIN ARDINDAN KADIN ESKİ EŞİNİN SOYADINI KULLANABİLİR Mİ?

Evliliğin kurulması sonucunda çiftler, Türk Medeni Kanunu (“TMK”) uyarınca bazı kişisel durum değişikliklerine uğrarlar. Erginliğin kazanılması, vatandaşlık, kayın hısımlığı gibi kişisel durumlar; boşanmanın ardından kaybedilmese de kadın, boşanma sonucu TMK 173/1 c.1’de belirtildiği üzere evlenmeden önceki soyadını yeniden alır. Madde metnine göre “Boşanma hâlinde kadın, evlenme ile kazandığı kişisel durumunu korur; ancak, evlenmeden önceki soyadını […]

Devamını Oku

EVLİLİĞİN YOK HÜKMÜNDE OLMASI

Aile, hem toplum hem de hukukumuz açısından şüphesiz son derece önemli bir kurumdur. Bu kadar önemsenen çekirdek bir yapının ise sağlıklı temellerle kurulması için Türk Medeni Kanunu (“TMK”) yazılı ve sözlü olarak sınırlı sayıda (numerusclausus) bazı şartlar öngörmüştür. Şartlara uyulmamasının etkisi her zaman aynı olmaz, belirlenen şartlara kısmi ya da tam olarak uyulmadığı takdirde hukuk […]

Devamını Oku

MAL REJİMİNİN TASFİYESİ DAVASI İLE BOŞANMA DAVASI BİRLİKTE AÇILABİLİR Mİ?

Mal rejiminin tasfiyesi davasının açılabilmesinin dava şartı mal rejiminin sona ermiş olmasıdır. Mal rejiminin tasfiyesi davasının ön koşulu, boşanmanın gerçekleşmiş olmasıdır. Boşanma davasının kabul edildiği tarihte mal rejimi sona ermiş sayılmaktadır. Aynı dilekçe ile hem boşanma davası hem de mal rejiminin tasfiyesi davası açılabilmektedir .Ancak boşanmanın gerçekleşmesi mal rejiminin tasfiyesi için bekletici mesele olacaktır. Mal […]

Devamını Oku