İSTANBUL SÖZLEŞMESİ KAPSAMINDA ZORLA EVLENDİRME

Şiddet denildiği zaman toplumda akla her ne kadar öncelikle fiziksel şiddet gelse de; şiddetin türü sadece bununla sınırlı değildir. Nitekim fiziksel şiddet gibi psikolojik, ekonomik, cinsel ve sosyal şiddet de pekala mümkündür. Kadına şiddet ise, kadınların kadın olma hususiyetine dayanan, cinsiyete dayalı ayrımcılık içeren her türlü hukuka aykırı tutum ve davranış olarak açıklanabilecektir. Kadına yönelik şiddetle mücadele bakımından, […]

Devamını Oku

EVLİLİKTEN ÖNCE ALINAN EŞYA VE TAKSİTLERİN EVLİLİK İÇERİSİNDE ÖDENMESİ

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu (“TMK”) eşler arasında yasal mal rejimi olarak edinilmiş mallara katılma rejimini öngörmüştür. TMK madde 202 “Eşler arasında edinilmiş mallara katılma rejiminin uygulanması asıldır.” hükmü ile açıkça yasal mal rejimini düzenlemiştir. Kanun koyucu maddenin devamında eşlerin sözleşme ile kanunda tanımlanan mal rejimlerinden birini seçebileceklerini de düzenlemiştir. Edinilmiş mallara katılma rejimi; boşanma […]

Devamını Oku

EYLEMLİ AYRILIK SEBEBİYLE BOŞANMA DAVASI

Boşanma nedenlerine ilişkin yazımız için; (Lütfen bkz…) Boşanma nedenlerinden biri de eylemli ayrılıktır. Eylemli ayrılık sebebiyle boşanma, 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 166. maddesinde  düzenlenen genel ve aynı zamanda mutlak boşanma sebeplerinden birisidir. İlgili maddeye göre, herhangi bir sebebe dayalı olarak açılmış boşanma davası reddedilmiş ve kararın kesinleştiği tarihin üzerinden üç yıl geçmesine rağmen ortak […]

Devamını Oku

ÇOCUKLA KİŞİSEL İLİŞKİ

Çocuklar, ebeveynlerinin boşanma veya ayrılma sürecinde ve sonrasında aralarındaki çatışma ve çekişmeleri sıkıntılı bir şekilde yaşadıkları gibi aynı zamanda onlardan birini kaybetme korkusu da taşırlar. Ulusal ve uluslararası hukuk, çocuğun üstün yararını göz önünde tutarak ebeveynlere çocukla kişisel ilişki kurma hakkı tanımıştır. Ebeveynin kişisel ilişki kurması hem bir hak hem de bir yükümlülüktür. Ebeveynlerden her […]

Devamını Oku

BOŞANMA DAVASI DEVAM EDERKEN EŞLERDEN BİRİNİN ÖLÜMÜ

Türk Hukuk Sistemi boşanma kurumunun birtakım nedenlere dayanması ve boşanmanın hakim kararıyla gerçekleşmesi üzerine kuruludur. Bu yaklaşım; boşanmanın, çiftlerin boşanma kararını aldıkları anda gerçekleşmesine değil, bir süreç sonucunda gerçekleşmesine imkan tanımıştır. Hayatın olağan akışının bir sonucu olarak boşanma süreci devam ederken de eşlerden birinin ölmesi doğal sonucu ile karşılaşabilinecektir. Eşlerden birinin ölümü neticesinde, evlilik; ölüm […]

Devamını Oku

EVLİLİK BİRLİĞİNİN SARSILMASI SEBEBİYLE BOŞANMA (IV) – SOSYAL ŞİDDET

Evlilik birliğinin sarsılması sebebine dayalı olarak açılan boşanma davasına ilişkin genel hükümlerden bahsettiğimiz yazımızı incelemek için lütfen (Bkz..). Bu yazımızda ise evlilik birliğinin sarsılmasına neden olan hususlardan biri olan sosyal şiddetten bahsedeceğiz. Eşlerden birinin, diğer eşin yaşam tarzına ve yaşam tarzının tezahürü olan davranışlarına müdahalede bulunması sosyal şiddet olarak tanımlanabilir.  Yargıtay içtihatları doğrultusunda, hangi davranışların […]

Devamını Oku

ÇOCUĞUN ANNENİN SOYADINI KULLANMASI

Babanın soyadı aile soyadı olduğundan çocuk doğumuyla birlikte babasının soyadını alır. Çocuk, anne ve babasının boşanma işlemi gerçekleştiğinde kural olarak babanın soyadını almaya devam eder. Bu yazımızda ise çocuğun, anne ve babasının boşanmasından sonra sadece annesinin soyadını alabileceği durumdan bahsedeceğiz. Kadın boşandıktan sonra kendi soyadını kullanabileceği gibi bazı hallerde eşinin soyadını da kullanmaya devam edebilir. […]

Devamını Oku

BOŞANMA HALİNDE İŞÇİLİK ALACAKLARI VE TAZMİNATLARI

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 219. maddesinde yer alan düzenlemeye göre; emekli maaşı, emekli ikramiyesi, kıdem tazminatı, maluliyet aylığı, yaşlılık aylığı, işsizlik tazminatı, destekten yoksun kalma tazminatı, işten çıkarılma karşılığı alınan tazminatlar, dul ve yetim aylığı ve isteğe bağlı yapılan sigortalılık sonucu emekli olanların aldığı aylıklar, edinilmiş mal sayılmaktadır. Yukarıda belirtilen işçilik alacak ve tazminatlarının […]

Devamını Oku

EVLİLİK BİRLİĞİNİN SARSILMASI SEBEBİYLE BOŞANMA (III) – CİNSEL ŞİDDET

Evlilik birliğinin sarsılması sebebine dayalı olarak açılan boşanma davasına ilişkin genel hükümlerden bahsettiğimiz yazımızı incelemek için lütfen (Bkz…). Bu yazımızda ise evlilik birliğinin sarsılmasına neden olan çok önemli hususlardan biri olan cinsel şiddetten bahsedeceğiz. Evlilik birliğinde cinsel şiddet, eşlerden birinin cinsel sadakate aykırı davranışlarda bulunarak evlilik birliğinin sarsılmasına yol açması olarak tanımlanabilir. Yargıtay içtihatları doğrultusunda, […]

Devamını Oku

KADINA YÖNELİK ŞİDDET

Kadına yönelik şiddete ilişkin olarak, hem 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’la iç hukukumuzda, hem de İstanbul Sözleşmesi olarak da bilinen Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi ile uluslararası hukuk boyutunda düzenlemeler yapılmıştır. İstanbul Sözleşmesi kapsamında kadına şiddete ilişkin yazılarımız için (Bkz…), (Bkz…) Kamusal veya özel alanda fiziksel, […]

Devamını Oku