14.7.2021 TARİHLİ YASA İLE İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU’NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

14.7.2021 tarihinde yayınlanan Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun gereğince, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun (“İYUK”) “İdari makamların sükutu” başlıklı 10. maddesinde, “Üst makamlara başvurma” başlıklı 11. maddesinde ve “Doğrudan doğruya tam yargı davası açılması” başlıklı 13. maddesinde düzenlenen sürelere ilişkin birtakım değişiklikler getirildiği, “Kararlarda bulunacak hususlar” başlıklı 24. maddesine […]

Devamını Oku

İDARENİN İŞLEMLERİNİ YAZILI BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir ve Anayasası’nda kişilerin hak ve özgürlükleri güvence altına alınmıştır. Anayasa’nın 125. maddesinde “İdarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolu açıktır.” demek suretiyle bireylerin kamu otoritelerinin olası hak ihlallerinden korunmaları amaçlanmış ve idarenin her türlü işlem ve eylemlerine karşı yargı yolu açık tutulmuştur. Kişi, hukuk devletinde yaşamanın bir sonucu […]

Devamını Oku

ALKOLLÜ ARAÇ SÜRME YASAĞI ve CEZASI

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu (“KTK”) gereğince uyuşturucu veya uyarıcı madde almış olan sürücüler ile alkollü olan sürücülerin karayolunda araç sürmeleri yasaktır. İlgili Yasa’nın 48/5. maddesinde “Yapılan tespit sonucunda, 0.50 promilin üzerinde alkollü olarak araç kullandığı tespit edilen sürücüler hakkında, fiili bir suç oluştursa bile, 700 Türk Lirası idari para cezası verilir ve sürücü belgesi […]

Devamını Oku

HIZLI GEÇİŞ SİSTEMİ (HGS) CEZALARI

Hızlı geçiş sistemi (HGS) Türkiye’deki tüm Boğaz köprülerinden ve otoyollardan geçiş ücretlerinin radyo frekansı ile tanımlama teknolojisi kullanılarak temassız şekilde sürücülerden tahsil edildiği bir sistemdir. Türkiye’de 2012 yılından beri bu sistem kullanılmaktadır. HGS için ya kart ya da etiket kullanılmaktadır. HGS etiketi satış noktalarından temin edilebilmektedir. Arabanın ön camına yapıştırılmak suretiyle kullanılmaktadır. HGS kart ise […]

Devamını Oku

TRAFİKTEN MEN NEDİR VE NASIL KALDIRILIR?

Karayolları Trafik Kanunu (“KTK”) madde 3’te tanımlar başlığı altında trafikten menin tanımı yapılmıştır. Buna göre; “Trafikten men: Trafik zabıtasınca, bu Kanunda belirtilen hallerde araçla ilgili belgelerin alınması ve aracın belirli bir yere çekilerek trafikten alıkonulmasıdır.” şeklindedir. Trafikten men edilen araca ceza yazılır, bu ceza ödenene kadar araç otoparka çekilir ve araç bu otoparkta kalır. Eğer […]

Devamını Oku

TRAFİK İDARİ PARA CEZASINA İTİRAZIN KABULÜ HALİNDE VEKALET ÜCRETİNE HÜKMEDİLMEMESİ

Trafik kuralı ihlallerine ilişkin kesilen cezaların haksız ve hukuka aykırı olduğunu düşünmeniz halinde, ceza kararına itiraz için uygulamanız gereken hukuki yolları daha öncesinde açıklamıştık. Okumanızı tavsiye ederiz. (Bkz: …) Ceza kararına itiraz halinde ilgili Sulh Ceza Hakimliği tarafından itirazın kabulü veya reddi şeklinde iki tür karar verilebilecektir. Gereği gibi süresinde itiraz edilmesi ve gerçekten de […]

Devamını Oku

BİR TAKIM ÜRÜN GRUPLARININ İTHALATINDA İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ UYGULAMASI (V)

Covid-19 kapsamında, çeşitli sektörler ve ürün piyasasındaki talep düşüklüğü ve muhtemel arz fazlasına bağlı gelişen uygun fiyatlı ithalat baskısına karşı yerli üretimin korunması ve olumsuz ekonomik etkilerin azaltılması amacıyla, 20.5.2020 gün ve 31132 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2565 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar” yürürlüğe konulmuş; bir takım ürün ve ürün gruplarında […]

Devamını Oku

BİR TAKIM ÜRÜN GRUPLARININ İTHALATINDA İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ UYGULAMASI (IV)

Koronavirüs salgınının ortaya çıkışıyla birçok sektör, ürün ve hizmet piyasasında hasıl olan talep düşüklüğü sebebiyle, halihazırda mevcut olan ve devamı muhtemel arz fazlasına bağlı gelişen uygun fiyatlı ithalat baskısına karşı yerli üretim ile iç piyasanın korunması ve olası tehlikelerin önlenmesi amacıyla, bir kısım ürün ve ürün gruplarının ithalatında ilave gümrük vergisi uygulamasına gidilmiştir. Yine aynı […]

Devamını Oku

BİR TAKIM ÜRÜN GRUPLARININ İTHALATINDA İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ UYGULAMASI (III)

Covid-19 salgınının birçok sektör, ürün ve hizmet bakımından iç piyasada yarattığı talep düşüklüğünün ve buna bağlı gelişen ekonomik daralmanın etkilerini azaltmak ve talep düşüklüğüyle baş etmeye çalışan sanayicilerin düşük fiyatlı ithalat riskine yönelik korunması amacıyla, bir kısım ürünlerin ithalatında ilave gümrük vergisi uygulanmasına karar verilmiştir. 18.4.2020 gün ve 31103 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren […]

Devamını Oku

BİR TAKIM ÜRÜN GRUPLARININ İTHALATINDA İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ UYGULAMASI (II)

Pandemi ilan edilen Covid-19 kapsamında, çeşitli sektörler ve bu doğrultuda birçok ürün ile hizmet piyasasında hasıl olan talep düşüklüğü sebebiyle, halihazırda ortaya çıkan ve devamı muhtemel arz fazlasına bağlı gelişen uygun fiyatlı ithalat baskısı dikkate alınarak; yerli üretim ile iç piyasanın korunması ve olası tehlikelerin önlenmesi amaçlanmakta, bu yönde gerekli tedbirler alınmaya çalışılmaktadır. Açıklanan amaç […]

Devamını Oku