ANAYASA MAHKEMESİ’NİN KURULUŞ VE YAPISI – II

Anayasa Mahkemesi’nin görev ve yetkilerini detaylı olarak incelemeye geçmeden önce bu görev ve yetkilerin daha iyi anlaşılması adına, Mahkeme’nin güncel yapısına bakmakta fayda görmekteyiz. 2010 Anayasa değişikliğinden önce, Anayasa Mahkemesi üyelerinin görev sürelerinde herhangi bir sınırlama bulunmamaktaydı. Başka bir deyişle; göreve gelen üyeler 65 olarak belirlenen emeklilik yaşına kadar görevlerini icra edebilmekteydiler. 2010 Anayasa değişikliğiyle […]

Devamını Oku

ANAYASA MAHKEMESİ’NİN KURULUŞ VE YAPISI – I

Anayasa Mahkemesi’nin kuruluşu 1961 Anayasası ile gerçekleştirilmiştir. Anayasa Mahkemesi’nin kuruluşu, görev ve yetkileri, yargılama ve çalışma usulü ile kararlarının niteliği, ilk olarak 1961 Anayasası’nın 145-152. maddeleri arasında düzenlenmiştir. Bu düzenlemenin ardından Anayasa Mahkemesi’nin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkındaki Kanun, 22 Nisan 1962 ‘de kabul edilmiş ve 25 Nisan 1962 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Mahkeme’nin kurulduğu 1961 […]

Devamını Oku

MÜLKİYET HAKKI VE KAMULAŞTIRMA

Daha önceki yazımızda, mülkiyet hakkının kapsamı ve bu hakkın sınırlandırılması için gereken koşullardan bahsetmiştik. (Lütfen Bkz.) Bu yazımızdaysa, mülkiyet hakkının kamulaştırma nedeniyle kısıtlanmasından bahsedeceğiz. Yine de hatırlatma niteliğinde olması adına; Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin mülkiyet hakkıyla ilgili, Ek 1 No.’lu protokolün 1. maddesini alıntılamaktayız; “Her gerçek ve tüzel kişinin mal ve mülk dokunulmazlığına saygı gösterilmesini […]

Devamını Oku

KANUNUN HÜKMÜ VE AMİRİN EMRİ

Daha önceki yazımızda Türk Ceza Kanunu’nda (“TCK”) düzenlenen hukuka uygunluk nedenlerine genel bir giriş yapmıştık (Lütfen bkz…). Bu yazımızda, hukuka uygunluk nedenlerinden biri olan “kanunun hükmü ve amirin emri” üzerinde duracağız. TCK’nın 24. maddesinin “Kanunun hükmünü yerine getiren kimseye ceza verilmez. (2) Yetkili bir merciden verilip, yerine getirilmesi görev gereği zorunlu olan bir emri uygulayan […]

Devamını Oku

HIZ LİMİTİNİ CÜZİ MİKTARDA AŞMA

Önceki yazılarımızda trafik cezalarına ve yine trafik cezalarına nasıl itiraz edileceğine (Bkz.) değinmiştik. Bugün konuya, hız limitlerinin aşılması gerekçesiyle verilen trafik para cezalarıyla devam etmekteyiz. Burada inceleyeceğimiz husus, bu limit aşımının 1-2 km gibi cüz’i seviyede olmasıdır. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu (“Kanun”) madde 50 “Motorlu araçların cins ve kullanma amaçlarına göre sürülebileceği en çok […]

Devamını Oku

HAVANIN KİRLETİLMESİ SEBEBİYLE ÇEVRENİN KİRLETİLMESİ SUÇU

Hava Kirliliği; atmosfere yayılan is, duman, toz, gaz, buhar ve aerosol halindeki emisyonların canlı hayatına ve ekolojik sisteme zarar verebilecek seviyeye gelmesidir. Böylelikle, hava bileşimi bozulmakta ve yaşamsal kalite ciddi şekilde azalmaktadır. Bu kirliliğe sebebiyet veren birçok faktör olmakla birlikte; ısınma sistemleri, motorlu araçlar ve sanayi ile enerji üretim tesisleri başı çekmektedir. Hava sahası da, aynı […]

Devamını Oku

İDARENİN TAKDİR YETKİSİNİ KULLANDIĞI ALANLARDA YARGISAL DENETİM

Hukuk devleti ilkesinin en önemli ve temel gereği olarak, meydana getirilen hukuk kurallarının; hukuk kurallarını meydana getirenleri bağlamasının gerekliliğinin yanında, idari etkinlik ve faaliyetleri sürdüren idarenin de tüm eylemlerinin hukuk kurallarına dayanması gerekmektedir. Esas kural idarenin belli koşullar ve durumlar gerçekleştiğinde, zorunlu olarak kanunda yer alan hareketi meydana getirmesi olmakla beraber; İdare Hukukunun yeni bir […]

Devamını Oku

14.7.2021 TARİHLİ YASA İLE İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU’NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

14.7.2021 tarihinde yayınlanan Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun gereğince, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun (“İYUK”) “İdari makamların sükutu” başlıklı 10. maddesinde, “Üst makamlara başvurma” başlıklı 11. maddesinde ve “Doğrudan doğruya tam yargı davası açılması” başlıklı 13. maddesinde düzenlenen sürelere ilişkin birtakım değişiklikler getirildiği, “Kararlarda bulunacak hususlar” başlıklı 24. maddesine […]

Devamını Oku

İDARENİN İŞLEMLERİNİ YAZILI BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir ve Anayasası’nda kişilerin hak ve özgürlükleri güvence altına alınmıştır. Anayasa’nın 125. maddesinde “İdarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolu açıktır.” demek suretiyle bireylerin kamu otoritelerinin olası hak ihlallerinden korunmaları amaçlanmış ve idarenin her türlü işlem ve eylemlerine karşı yargı yolu açık tutulmuştur. Kişi, hukuk devletinde yaşamanın bir sonucu […]

Devamını Oku

ALKOLLÜ ARAÇ SÜRME YASAĞI ve CEZASI

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu (“KTK”) gereğince uyuşturucu veya uyarıcı madde almış olan sürücüler ile alkollü olan sürücülerin karayolunda araç sürmeleri yasaktır. İlgili Yasa’nın 48/5. maddesinde “Yapılan tespit sonucunda, 0.50 promilin üzerinde alkollü olarak araç kullandığı tespit edilen sürücüler hakkında, fiili bir suç oluştursa bile, 700 Türk Lirası idari para cezası verilir ve sürücü belgesi […]

Devamını Oku