BİR TAKIM ÜRÜN GRUPLARININ İTHALATINDA İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ UYGULAMASI (V)

Covid-19 kapsamında, çeşitli sektörler ve ürün piyasasındaki talep düşüklüğü ve muhtemel arz fazlasına bağlı gelişen uygun fiyatlı ithalat baskısına karşı yerli üretimin korunması ve olumsuz ekonomik etkilerin azaltılması amacıyla, 20.5.2020 gün ve 31132 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2565 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar” yürürlüğe konulmuş; bir takım ürün ve ürün gruplarında […]

Devamını Oku

BİR TAKIM ÜRÜN GRUPLARININ İTHALATINDA İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ UYGULAMASI (IV)

Koronavirüs salgınının ortaya çıkışıyla birçok sektör, ürün ve hizmet piyasasında hasıl olan talep düşüklüğü sebebiyle, halihazırda mevcut olan ve devamı muhtemel arz fazlasına bağlı gelişen uygun fiyatlı ithalat baskısına karşı yerli üretim ile iç piyasanın korunması ve olası tehlikelerin önlenmesi amacıyla, bir kısım ürün ve ürün gruplarının ithalatında ilave gümrük vergisi uygulamasına gidilmiştir. Yine aynı […]

Devamını Oku

BİR TAKIM ÜRÜN GRUPLARININ İTHALATINDA İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ UYGULAMASI (III)

Covid-19 salgınının birçok sektör, ürün ve hizmet bakımından iç piyasada yarattığı talep düşüklüğünün ve buna bağlı gelişen ekonomik daralmanın etkilerini azaltmak ve talep düşüklüğüyle baş etmeye çalışan sanayicilerin düşük fiyatlı ithalat riskine yönelik korunması amacıyla, bir kısım ürünlerin ithalatında ilave gümrük vergisi uygulanmasına karar verilmiştir. 18.4.2020 gün ve 31103 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren […]

Devamını Oku

BİR TAKIM ÜRÜN GRUPLARININ İTHALATINDA İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ UYGULAMASI (II)

Pandemi ilan edilen Covid-19 kapsamında, çeşitli sektörler ve bu doğrultuda birçok ürün ile hizmet piyasasında hasıl olan talep düşüklüğü sebebiyle, halihazırda ortaya çıkan ve devamı muhtemel arz fazlasına bağlı gelişen uygun fiyatlı ithalat baskısı dikkate alınarak; yerli üretim ile iç piyasanın korunması ve olası tehlikelerin önlenmesi amaçlanmakta, bu yönde gerekli tedbirler alınmaya çalışılmaktadır. Açıklanan amaç […]

Devamını Oku

İDARE HUKUKU’NDA ÜST MAKAMA BAŞVURU

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu (“İYUK”) madde 2 idari dava türlerini tanımlamıştır. İdari davalar; iptal davaları, tam yargı davaları ve idari sözleşmelerden doğan davalar olarak sınıflandırılmaktadır. İlgili davalar hakkında yazılarımızı buradan okuyabilirsiniz. (…Bkz) (…Bkz) (…Bkz) İdare Hukuku kapsamına giren uyuşmazlıklarda; ilgililerin ilk aklına gelen dava yoluna başvuru olmaktadır. Her ne kadar yaygın davranış şekli […]

Devamını Oku

İDARİ PARA CEZASI VE SORUMLULUK

İdari para cezası, devletin idari kurumları tarafından gerçek veya tüzel kişilere; Türk Ceza Kanunu’nda suç olarak kabul edilmeyen eylemlerine karşılık uygulanan yaptırımdır. İdari para cezasının hukuki niteliğine ilişkin yazımız için; (Bkz…) Bu eylemler suç yerine, kabahat olarak anılır. İdari para cezasının kabahatler neticesinde uygulanmasının en önemli sonucu, cezanın ödenmemesi halinde; hapis cezasına çevrilmeyip sadece icra […]

Devamını Oku

TRAFİK KAZALARINDA KARAYOLLARININ SORUMLULUĞU

Meydana gelen trafik kazalarının bir kısmında, araç sürücülerinin kusurunun yanısıra Karayolları Genel Müdürlüğü’nün de kusuru söz konusu olabilmektedir. Karayolları Genel Müdürlüğü’nün kusuru, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nda (“Kanun”) düzenlenen görevlerinin bir idari işlem, eylem veya olumsuz eylemle ihmal edilmesi sonucunda ortaya çıkar. Kanun’un 7. maddesinde yer alan düzenlemeye göre, Karayolları Genel Müdürlüğü’nün yapım ve bakımından […]

Devamını Oku

İDARİ SÖZLEŞMELERDEN DOĞAN DAVALAR

İdarenin özel hukuk kişileriyle yapmış olduğu, idarenin tek taraflı işlem tesis ettiği, hüküm ve sonuçlarını İdare Hukuku alanında doğuran sözleşmeler idari sözleşmelerdir. Bir sözleşmenin idari sözleşme olarak kabul edilebilmesi için sözleşmenin taraflarından birinin idare olması, kamu düzenine ilişkin bir hususun düzenleniyor olması ve sözleşme konusu işlemin idarenin üstünlüğü ve ayrıcalığını koruyor olması gerekmektedir. İdarenin gerçek […]

Devamını Oku

VERGİDE MÜTESELSİL SORUMLULUK

Müteselsil sorumluluk, bir zararın giderilebilmesi amacıyla birden fazla kişinin ayrı ayrı, bir kısmının birlikte yahut hep birlikte sorumluluğu anlamına gelmekte olup Vergi Usul Kanunu 11.maddesinde “Vergi kesenlerin sorumluluğu” başlığı altında, “Yaptıkları veya yapacakları ödemelerden vergi kesmeye mecbur olanlar, verginin tam olarak kesilip ödenmesinden ve bununla ilgili diğer ödevleri yerine getirmekten sorumludurlar. Bu sorumluluk, bunların ödedikleri […]

Devamını Oku

İPTAL DAVALARI

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’yla (“Kanun”) düzenlenmiş idari yargı dava türleri Kanun’un 2. maddesinde sayıldığı gibi iptal davaları, tam yargı davaları ve idari sözleşmelerden doğan davalardır.  Tam yargı davalarına ilişkin yazımız için (Bkz…) İptal davası; yetki, şekil, sebep, konu veya amaç yönünden hukuka aykırı olan idari işlemlerin iptali istemiyle, menfaati ihlal edilen gerçek ve […]

Devamını Oku