4686 SAYILI MİLLETLERARASI TAHKİM KANUNU KAPSAMINDA VERİLEN HAKEM KARARLARININ İPTALİ – III

Bir önceki yazımızda 4686 Sayılı Milletlerarası Tahkim Kanunu (“MTK”) verilen hakem kararlarının iptalini gerektiren sebeplerden bahsetmiş, hakem kararlarının iptalini gerektiren sebeplerin MTK’nın madde 15/A-I hükmünde mahkeme tarafından re’sen dikkate alınacak olan iptal sebepleri ve uyuşmazlığın taraflarınca ispat edilmesi gereken iptal sebepleri olarak iki farklı ayrımda incelendiğine değinmiş, uyuşmazlığın taraflarınca ispat edilmesi gereken iptal sebeplerinden detaylı […]

Devamını Oku

4686 SAYILI MİLLETLERARASI TAHKİM KANUNU KAPSAMINDA VERİLEN HAKEM KARARLARININ İPTALİ – II

Bir önceki yazımızda 4686 Sayılı Milletlerarası Tahkim Kanunu (“MTK”) verilen hakem kararlarının iptali prosedüründen bahsetmiştik (Lütfen bkz…). Bu yazımızda hakem kararlarının iptalini gerektiren sebeplerden bahsedeceğiz. Hakem kararlarının iptalini gerektiren sebepler MTK’nın madde 15/A-I hükmünde sayılmış olunup, söz konusu iptal sebeplerinin bir kısmının mahkeme tarafından re’sen dikkate alınacağı, bir kısmının ise uyuşmazlığın taraflarınca ileri sürülüp ispat […]

Devamını Oku

BM VİYANA SATIM SÖZLEŞMESİ’NİN UYGULAMA ALANI – II

Bir önceki yazımızda BM Viyana Satış Sözleşmesi’nin (“CISG”) taraf bakımından uygulama alanından bahsetmiştik. Bu yazımızda ise Sözleşme’nin konu bakımından uygulama alanından söz edeceğiz. CISG’nin konu bakımından uygulama alanı, yalnızca milletlerarası taşınır mal satımına ilişkin sözleşmelerdir ve burada mal kavramı nakledilebilir maddi taşınır malları ifade etmektedir. CISG, uygulanacağı satım sözleşmelerinin neler olduğu hususunda bir sayım yapmamış, […]

Devamını Oku

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK KAPSAMINDA HAKSIZ REKABET – IV

Bir önceki yazımızda uluslararası hukukta haksız rekabet kavramından bahsetmiştik (Lütfen Bkz…). Bu yazımızda haksız rekabetin unsurlarına değineceğiz. HAKSIZ REKABETİN UNSURLARI 1. Rekabet Eylemi Haksız fiilin ilk unsuru zarara sebep olan fiilin varlığı olup, bu unsur haksız rekabet fiilinin de zorunlu bir unsurudur[1]. Haksız rekabete ilişkin hükümlerin amacı serbest piyasa düzeninin, rekabet düzeninin ve tüm katılanların […]

Devamını Oku

4686 SAYILI MİLLETLERARASI TAHKİM KANUNU KAPSAMINDA VERİLEN HAKEM KARARLARININ İPTALİ – I

Bir önceki yazımızda 4686 Sayılı Milletlerarası Tahkim Kanunu’nun (“MTK”) amaç ve kapsamından bahsetmiştik (Lütfen bkz…). Bu yazımızda ise MTK kapsamında verilen hakem kararlarının iptali prosedüründen bahsedeceğiz. MTK’nın 15. madde hükmünde hakem kararlarına karşı yalnızca iptal davası açılabilmektedir. Dolayısıyla hakem kararlarının Yargıtay tarafından denetlenmesi söz konusu olmamaktadır. Hakem kararlarının iptali talebiyle açılacak davalarda görevli ve yetkili […]

Devamını Oku

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK KAPSAMINDA HAKSIZ REKABET – II

Bir önceki yazımızda konuya ilişkin genel bir giriş yapmış, haksız rekabet kavramından genel olarak bahsetmiştik (Lütfen bkz…). Bu yazımızda Türk Hukuku özelinde haksız rekabet kavramından detaylı olarak bahsedeceğiz. TÜRK HUKUKUNDA HAKSIZ REKABET KAVRAMI Hukukumuzda haksız rekabete ilişkin hükümler Türk Ticaret Kanunu’nun (“TTK”) 54 ila 56. maddeleri arasında ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun (“TBK”) 57. […]

Devamını Oku

ULUSLARARASI ENERJİ YATIRIMLARINDA POLİTİK RİSKLER VE ULUSLARARASI ENERJİ YATIRIM SÖZLEŞMELERİ – II

Bir önceki yazımızda, uluslararası enerji yatırımlar açısından politik riskleri incelemiş, bu risklerden kaçınmak amacıyla enerji yatırım sözleşmelerinde uygulanabilecek yöntemlerden bahsetmiştik. Bu yazımızda istikrar klozu ve yeniden görüşme klozuna ilişkin olarak detaylı açıklamalarda bulunacağız. İstikrar Klozu Ev sahibi devletin hukukunda yapacağı değişiklikler veya diğer işlemlerle, devletin sözleşmeye tek taraflı müdahalesini önlemek amacıyla getirilen, genellikle yatırımcıyı koruyan […]

Devamını Oku

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK KAPSAMINDA HAKSIZ REKABET – III

Bir önceki yazımızda Türk Hukuku’nda haksız rekabet kavramından bahsetmiştik (Lütfen Bkz…). Bu yazımızda ise uluslararası hukukta haksız rekabet kavramına değineceğiz. ULUSLARARASI HUKUKTA HAKSIZ REKABET KAVRAMI Ticaretin uluslararası ölçekte büyümesi ve gelişmesiyle birlikte, haksız rekabetin uluslararası alanda önlenmesine ilişkin olarak da düzenlemelere ihtiyaç duyulmuştur. Sınai mülkiyet haklarının korunmasını amaçlayan, Türkiye’nin de taraf olduğu Paris Anlaşması’yla akit […]

Devamını Oku

4686 SAYILI MİLLETLERARASI TAHKİM KANUNU

Bir önceki yazımızda genel olarak tahkim (Lütfen bkz…) ve milletlerarası tahkim kavramlarından bahsetmiştik (Lütfen bkz…). Bu yazımızda ise 4686 Sayılı Milletlerarası Tahkim Kanunu’ndan (“MTK”)söz edeceğiz. MTK, 5/7/2001 tarihinde ResmiGazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. MTK’nın amacı, 1. maddesinde ifade edildiği üzere, milletlerarası tahkime ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 1. maddenin 2. fıkrasında ise,MTK’nın uygulama alanı yabancılık unsuru […]

Devamını Oku

TAHKİM YARGILAMASI VE MİLLETLERARASI TAHKİM – II

Av. Yasemin ÇORAK & Av. Sevcen CAN Bir önceki yazımızda genel olarak tahkim kavramından bahsetmiştik (Lütfen bkz…). Bu yazımızda milletlerarası tahkim kavramını açıklayacağız. Milletlerarası tahkim kavramı genel olarak, yabancılık unsuru taşıyan tahkim olarak ifade edilebilmektedir. Bizim hukukumuza göre bir uyuşmazlığın yabancılık unsuru taşıyıp taşımadığına ilişkin kriterler, 4686 sayılı Milletlerarası Tahkim Kanunu’nun (“MTK”) 2. maddesinde sayılmıştır. […]

Devamını Oku