ULUSLARARASI ENERJİ YATIRIMLARINDA POLİTİK RİSKLER VE ULUSLARARASI ENERJİ YATIRIM SÖZLEŞMELERİ – II

Bir önceki yazımızda, uluslararası enerji yatırımlar açısından politik riskleri incelemiş, bu risklerden kaçınmak amacıyla enerji yatırım sözleşmelerinde uygulanabilecek yöntemlerden bahsetmiştik. Bu yazımızda istikrar klozu ve yeniden görüşme klozuna ilişkin olarak detaylı açıklamalarda bulunacağız. İstikrar Klozu Ev sahibi devletin hukukunda yapacağı değişiklikler veya diğer işlemlerle, devletin sözleşmeye tek taraflı müdahalesini önlemek amacıyla getirilen, genellikle yatırımcıyı koruyan […]

Devamını Oku

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK KAPSAMINDA HAKSIZ REKABET – III

Bir önceki yazımızda Türk Hukuku’nda haksız rekabet kavramından bahsetmiştik (Lütfen Bkz…). Bu yazımızda ise uluslararası hukukta haksız rekabet kavramına değineceğiz. ULUSLARARASI HUKUKTA HAKSIZ REKABET KAVRAMI Ticaretin uluslararası ölçekte büyümesi ve gelişmesiyle birlikte, haksız rekabetin uluslararası alanda önlenmesine ilişkin olarak da düzenlemelere ihtiyaç duyulmuştur. Sınai mülkiyet haklarının korunmasını amaçlayan, Türkiye’nin de taraf olduğu Paris Anlaşması’yla akit […]

Devamını Oku

4686 SAYILI MİLLETLERARASI TAHKİM KANUNU

Bir önceki yazımızda genel olarak tahkim (Lütfen bkz…) ve milletlerarası tahkim kavramlarından bahsetmiştik (Lütfen bkz…). Bu yazımızda ise 4686 Sayılı Milletlerarası Tahkim Kanunu’ndan (“MTK”)söz edeceğiz. MTK, 5/7/2001 tarihinde ResmiGazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. MTK’nın amacı, 1. maddesinde ifade edildiği üzere, milletlerarası tahkime ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 1. maddenin 2. fıkrasında ise,MTK’nın uygulama alanı yabancılık unsuru […]

Devamını Oku

TAHKİM YARGILAMASI VE MİLLETLERARASI TAHKİM – II

Av. Yasemin ÇORAK & Av. Sevcen CAN Bir önceki yazımızda genel olarak tahkim kavramından bahsetmiştik (Lütfen bkz…). Bu yazımızda milletlerarası tahkim kavramını açıklayacağız. Milletlerarası tahkim kavramı genel olarak, yabancılık unsuru taşıyan tahkim olarak ifade edilebilmektedir. Bizim hukukumuza göre bir uyuşmazlığın yabancılık unsuru taşıyıp taşımadığına ilişkin kriterler, 4686 sayılı Milletlerarası Tahkim Kanunu’nun (“MTK”) 2. maddesinde sayılmıştır. […]

Devamını Oku

TAHKİM YARGILAMASI VE MİLLETLERARASI TAHKİM – I

Av. Yasemin ÇORAK & Av. Sevcen CAN Kısaca ve genel olarak tahkim; taraflar arasındaki bir uyuşmazlığın devlet yargısı yerine hakem adı verilen üçüncü kişiler tarafından çözüme kavuşturulması olarak tanımlanabilir. İhtilafların çözümünde devlet yargısının yanında alternatif bir çözüm yöntemi olarak tahkime sıklıkla başvurulmaktadır. Tahkimde; uyuşmazlık, devletin ilgili mahkemeleri yerine tarafsız hakemler tarafından karara bağlanmakta ve yargılama […]

Devamını Oku

YABANCI MAHKEMELER TARAFINDAN VERİLEN İFLAS KARARLARININ TENFİZİ

İflas hukuku ve dolayısıyla cebri icra, devletin egemenlik yetkisini kullanımına ilişkin olup kamu düzenini ilgilendirir. Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun (“MÖHUK”) madde 54/1 “Yabancı mahkemelerden hukuk davalarına ilişkin olarak verilmiş ve o devlet kanunlarına göre kesinleşmiş bulunan ilâmların Türkiye’de icra olunabilmesi yetkili Türk mahkemesi tarafından tenfiz kararı verilmesine bağlıdır.” hükmü uyarınca iflas kararlarının kesin […]

Devamını Oku

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER VİYANA SATIM SÖZLEŞMESİ’NİN UYGULAMA ALANI – I

Bir önceki yazımızda Birleşmiş Milletler (“BM”) Viyana Satım Sözleşmesi’nden (“CISG”) genel hatlarıyla bahsetmiştik (Lütfen bkz…).Bu yazımızda CISG’nin taraf bakımından uygulama alanına değineceğiz. Taraf bakımından uygulama alanı: CISG’nin bir uluslararası mal satım sözleşmesine uygulanabilmesi için, 1.maddesiuyarınca ön koşul olarak, satım sözleşmesinin kuruluşu anında tarafların işyerlerinin farklı devletlerde bulunuyor olması gerekmektedir. Tarafların işyerlerinin farklı devletlerde bulunması hususu […]

Devamını Oku

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER VİYANA SATIM SÖZLEŞMESİ (United Nations Convention on Contracts for the International Sales of Goods (“CISG”))

Av. Yasemin ÇORAK&Av. Sevcen CAN Küreselleşmeyle birlikte ticaretin uluslararası ölçekte genişlemesi, çoğunlukla satım sözleşmesi akdetmek suretiyle kurulan uluslararası ticari ilişkilerden kaynaklanan uyuşmazlıkların etkili bir şekilde çözümlenmesine ilişkin problemleri de beraberinde getirmiştir. Uluslararası çapta ticari faaliyetlerinde başta hukuki güvenliği teminat altına almak amacıyla devletler, uluslararası çerçevede yeknesak maddi hukuk kurallarına ihtiyaç duymuştur. Özellikle 20. yüzyılın ikinci […]

Devamını Oku

YABANCILARA SÜRESİZ ÇALIŞMA İZNİ VERİLMESİ

Yabancıların çalışma izinlerinin nasıl olduğunu ve nasıl alındığını (Bkz.ilgili yazımız…) ve diğer çalışma izni türleri olan süreli çalışma iznini (Bkz.ilgili yazımız…) ve istisnai çalışma iznini (Bkz.ilgili yazımız…) daha önceki yazılarımızda anlatmıştık. Bu yazımızda ise yabancılara süresiz çalışma izni verilmesi ve süresiz çalışma izninin niteliğini inceleyeceğiz. Süresiz çalışma izni; Türkiye’de en az sekiz yıl yasal ve […]

Devamını Oku

VATANSIZLAR

Vatansızlar, herhangi bir ülkeyle vatandaşlık bağı bulunmayan ve Türkiye’de de yabancı sayılan kişilerdir. Vatansızlar, ayrı bir hukuki statüde değerlendirilir, mültecilerden veya göçmenlerden farklı uygulamalara tabidirler. Başka bir ülkede vatandaşlığı olanların yanısıra başka bir ülkede vatansızlık belgesi olanların da başvuruları geçersiz kabul edilir. Vatansız kişinin yasal biçimde ülkede ikametini sürdürebilmesi için Türkiye’de bulunduğu ildeki valiliğe giderek […]

Devamını Oku