ELEKTRONİK TİCARET VE REKABET HUKUKU – IV

Bir önceki yazımızda elektronik ticaret sektöründe aşırı fiyat uygulamasından bahsetmiştik. Bu yazımızda elektronik ticaret sektöründe rekabeti ihlal edici ayrımcılık uygulamalarından bahsedeceğiz. Ayrımcılık Uygulamaları Ayrımcılık, Kanun’un madde 6/b hükmü uyarınca hakim durumun kötüye kullanılması hallerinden biridir. Kural olarak rekabet hukuku; eşit durumda bulunan alıcılara aynı yükümlülük, hak ve kazanımlar için değişik koşullar öne sürülerek ayrımcılık yapılmasını […]

Devamını Oku

KOOPERATİF KURULUŞUNDA TESCİL VE İLAN EDİLECEK HUSUSLAR

“Kooperatif Kuruluşunda Tescil ve İlan Süreci”  (bkz. ilgili yazımız…) ve “Kooperatif Kuruluşunda Tescil Esnasında İncelenecek Unsurlar”  (bkz. ilgili yazımız…) başlıklı yazılarımızda kooperatif kuruluşunda tescil ve ilan sürecinde yapılacakları ve incelenecek unsurları açıklamıştık. 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu’nun (“KK”)  3. maddesinde “Ana sözleşme, Ticaret Bakanlığına verilir. Bakanlığın kuruluşa izin vermesi halinde, kooperatif merkezinin bulunduğu yer ticaret siciline […]

Devamını Oku

KAPANIŞ TASDİKİ YAPILMADIĞI HALLERDE TİCARİ DEFTERLERİN HUKUKİ DURUMU

Ticari defterler; ticari işletmenin durumu hakkında bilgiler içeren, içeriğine göre çeşitlilik gösteren ve tacirlerin tutmak zorunda olduğu defterlerdir. Önceki yazımızda ticari defterler ve çeşitleri hakkında detaylı bilgi verdiğimizden (Lütfen Bkz. ) , bu yazımızda kapsamlı olarak ticari defterlerin kapanış tasdikinin zorunluluğu hususuna değineceğiz. Daha önce de belirttiğimiz gibi, ticari defterlerin açılış tasdiklerinin yapılması gerekliliğinin mutlak […]

Devamını Oku

BÖLÜNME, BİRLEŞME VE TÜR DEĞİŞTİRMENİN İŞ SÖZLEŞMELERİNE ETKİSİ – II

Bir önceki yazımızda ticaret şirketlerinin bölünmesi halinde iş sözleşmeleri ve işçilik hak, tazminat ve alacaklarının akıbetinin ne olacağı konusunda detaylı bilgiler vermiştik. Bu yazımızda ise konuyu birleşme ve tür değiştirme açısından ele alacağız. BİRLEŞMENİN İŞ SÖZLEŞMELERİNE ETKİSİ Gerek devralma şeklinde birleşmede gerekse yeni kuruluş şeklinde birleşmede işveren değişikliği söz konusu olduğu için İş Kanunu anlamında […]

Devamını Oku

TİCARİ DEFTERLER II

Ticari defterler tacirlerin tutmak zorunda olduğu ve işletmeleri hakkında bilgi veren defterlerdir. Tutulması zorunlu olan, ticari işletmenin muhasebesiyle ilgili olan ticari defterler; yevmiye defteri, defter-i kebir ve envanter defteridir. (Ticari defterlerle ilgili daha detaylı bilgi için lütfen bkz…) Bu yazımızda tutulması zorunlu olan yevmiye defterini, envanteri ve defter-i kebiri açıklayacağız. Yevmiye defteri, ticari işlemlerin sırasıyla […]

Devamını Oku

ŞAHIS ŞİRKETLERİ

Şahıs şirketleri, ortakların sorumluluklarının sınırsız olduğu şirketlerdir. Bir kişi tarafından kurulabileceği gibi az sayıda birden çok kişi tarafından da kurulabilmektedir. Şahıs şirketlerinin ortaklığının devredilmesi genellikle zordur. Ortaklardan birinin payını devretmeyi ya da satmayı istemesi halinde diğer ortakların hepsinin onayı gerekmektedir. Aksi halde payını devretmek isteyen ortak, payını devredemez ya da satamaz. Şahıs şirketlerinde şirket ortakları […]

Devamını Oku

ELEKTRONİK TİCARET VE REKABET HUKUKU – III

Bir önceki yazımızda elektronik ticaret sektöründe yıkıcı fiyat uygulamasından bahsetmiştik. Bu yazımızda aşırı fiyat uygulamasından bahsedeceğiz. Aşırı Fiyat Uygulaması Aşırı fiyat, teşebbüsün pazar gücünün yüksekliğine güvenerek rekabetçi seviyenin üzerinde fiyat belirlenmesi olarak tanımlanabilir. Söz konusu uygulama doğrudan tüketici refahını hedef alan, sömürücü nitelikteki davranışlardan biridir ve rekabet ihlali olarak kabul edilmektedir. Aşırı fiyat uygulaması, tekelci […]

Devamını Oku

SERMAYE PİYASASI HUKUKUNDA BORÇLANMA ARAÇLARI – V

Bir önceki yazımızda borçlanma araçlarının ihracından bahsetmiştik (Lütfen bkz…). Bu yazımızda Borçlanma Aracı Sahipleri Kurulu hakkında açıklamalarda bulunacağız. BORÇLANMA ARACI SAHİPLERİ KURULU Borçlanma aracı sahipleri kurulu (“BASK”), SerPK’nın 31/A hükmüyle ve Borçlanma Aracı Sahipleri Kurulu Tebliği (II-31/A.1) ile düzenlenmektedir. Borçlanma aracı sahipleri kurulu, Tebliğ’in madde 3/b hükmüyle “ihraççının yönetim kurulunun veya borçlanma aracı sahiplerinin talebi […]

Devamını Oku

TİCARİ DEFTERLER – I

Ticari defterler tacirlerin tutmak zorunda olduğu ve işletme hakkında bilgi veren defterlerdir. Türk Ticaret Kanunu’nun (“TTK”) 64/1. maddesi “Her tacir, ticari defterleri tutmak ve defterlerinde, ticari işlemleriyle ticari işletmesinin iktisadi ve mali durumunu, borç ve alacak ilişkilerini ve her hesap dönemi içinde elde edilen neticeleri, bu Kanuna göre açıkça görülebilir bir şekilde ortaya koymak zorundadır. […]

Devamını Oku

ELEKTRONİK TİCARET VE REKABET HUKUKU – II

Bir önceki yazımızda elektronik ticaret ve rekabet hukuku konusuna genel bir giriş yapmış, sektörde en fazla yaşanan rekabet ihlallerinden yüzeysel olarak bahsetmiştik. Bu yazımızda söz konusu ihlallerden “yıkıcı fiyat uygulaması” üzerine açıklamalarda bulunacağız. Yıkıcı Fiyat Uygulaması Yıkıcı fiyat uygulaması, bir teşebbüsün mevcut ya da potansiyel rakiplerini pazardan dışlamak amacıyla maliyetinin altında, zararına satış fiyatı belirlemesi […]

Devamını Oku