KİŞİLİK HAKLARININ İHLALİ – I

En kısa tanımıyla kişilik hakkı, kişinin; kişiliğini oluşturan, maddi ve manevi tüm varlığı ve değerleri üzerindeki haklarıdır. Kişilik haklarının kapsamına kişinin; yaşamı, beden bütünlüğü, sağlığı, özel hayatı, şeref ve haysiyeti, sesi, fotoğrafı, ismi ve sair çok sayıda kişilik değeri girmektedir. Kişilik hakkı, Yargıtay’ın yerleşik görüşüyle de; “TMK’nın 24 ve BK’nın 49. maddelerinde belirlenen kişisel hakları, […]

Devamını Oku

MURİS MUVAZAASI NEDENİYLE TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASI – IX

Önceki yazılarımızda, muris muvazaası nedenine dayalı tapu iptal ve tescil davasından ve bu davada ihtilafın çözümü için muvazaanın ve mirasbırakanın asıl irade ve amacının ortaya çıkarılmasından bahsetmiş, bunun için mahkeme tarafından göz önüne alınması gereken kriterleri genel hatlarıyla açıklamış, bu kriterlerden bazılarından detaylı olarak söz etmiştik: (Lütfen bkz…) (Lütfen bkz…) (Lütfen bkz…) (Lütfen bkz…) Bu […]

Devamını Oku

MURİS MUVAZAASI NEDENİYLE TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASI – VIII

Önceki yazılarımızda, muris muvazaası nedenine dayalı tapu iptal ve tescil davasından ve bu davada ihtilafın çözümü için muvazaanın ve mirasbırakanın asıl irade ve amacının ortaya çıkarılmasından bahsetmiş, bunun için mahkeme tarafından göz önüne alınması gereken kriterleri genel hatlarıyla açıklamış, bu kriterlerden bazılarından detaylı olarak bahsetmiştik: (Lütfen bkz…) (Lütfen bkz…) (Lütfen bkz…) (Lütfen bkz…) (Lütfen bkz…) […]

Devamını Oku

MURİS MUVAZAASI NEDENİYLE TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASI – VII

Önceki yazılarımızda, muris muvazaası nedenine dayalı tapu iptal ve tescil davasından ve bu davada ihtilafın çözümü için muvazaanın ve mirasbırakanın asıl irade ve amacının ortaya çıkarılmasından bahsetmiş, bunun için mahkeme tarafından göz önüne alınması gereken kriterleri genel hatlarıyla açıklamış, bu kriterlerden bazılarından detaylı olarak bahsetmiştik: (Lütfen bkz…) (Lütfen bkz…) (Lütfen bkz…) (Lütfen bkz…) (Lütfen bkz…) […]

Devamını Oku

BOŞLUK TÜRLERİ

Hukukta boşluklar, hukuk boşluğu ve kanun boşluğu olmak üzere iki dala ayrılmaktadır. Kanun boşluğu da kendi içerisinde; hüküm içi boşluk, hüküm dışı boşluk olarak çeşitlenmektedir. Hukuk sürekli yenilenen bir yapıda oldu için hakim, karşısına gelen bazı olaylarda uygulanacak hükmü mevzuat içerisinde bulamayabilir. Bu durumda hakim, ilk olarak ilgili hükmü bulmak için örf ve adet hukukuna […]

Devamını Oku

MURİS MUVAZAASI NEDENİYLE TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASI – VI

Önceki yazılarımızda, muris muvazaası nedenine dayalı tapu iptal ve tescil davasından ve bu davada ihtilafın çözümü için muvazaanın ve mirasbırakanın asıl irade ve amacının ortaya çıkarılmasından bahsetmiş, bunun için mahkeme tarafından göz önüne alınması gereken kriterleri genel hatlarıyla açıklamış, bu kriterlerden bazılarından detaylı olarak bahsetmiştik: (Lütfen bkz…) (Lütfen bkz…) (Lütfen bkz…) (Lütfen bkz…) Bu yazımızda […]

Devamını Oku

MURİS MUVAZAASI NEDENİYLE TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASI – V

Önceki yazılarımızda, muris muvazaası nedenine dayalı tapu iptal ve tescil davasından ve bu davada ihtilafın çözümü için muvazaanın ve mirasbırakanın asıl irade ve amacının ortaya çıkarılmasından bahsetmiş, bunun için mahkeme tarafından göz önüne alınması gereken kriterleri genel hatlarıyla açıklamış, bu kriterlerden bazılarından detaylı olarak bahsetmiştik: (Lütfen bkz…) (Lütfen bkz…) (Lütfen bkz…) (Lütfen bkz…) Bu yazımızda […]

Devamını Oku

SUÇTA TEKERRÜR

Kişinin birden fazla suç geçmişinin olduğu ve bunu alışkanlık haline getirdiği durumlarda ceza, suçta tekerrür ilkelerine göre belirlenmektedir. Tekerrüre düşen suçlu üzerinde ilgili hükmün uygulanması için, önceki cezaların kesinleştirilmesi yeterlidir. Başka bir deyişle; kişinin cezasının tekerrür hükümlerine göre verilebilmesi için, önceki cezanın infaz süresinin sona ermesi gerekli görülmemektedir. Önemle belirtmek gerekir ki; cezası diğer yaptırım […]

Devamını Oku

MURİS MUVAZAASI NEDENİYLE TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASI – IV

Önceki yazılarımızda, muris muvazaası nedenine dayalı tapu iptal ve tescil davasından ve bu davada ihtilafın çözümü için muvazaanın ve mirasbırakanın asıl irade ve amacının ortaya çıkarılmasından bahsetmiş, bunun için mahkeme tarafından göz önüne alınması gereken kriterleri genel hatlarıyla açıklamış, bu kriterlerden; “taraflar ile miras bırakan arasındaki beşeri ilişkiler”e değinmiştik: (Lütfen bkz…) (Lütfen bkz…) (Lütfen bkz…) […]

Devamını Oku

MURİS MUVAZAASI NEDENİYLE TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASI – III

Bir önceki yazımızda, muris muvazaası nedenine dayalı tapu iptal ve tescil davasında, ihtilafın çözümü için muvazaanın ve mirasbırakanın asıl irade ve amacının ortaya çıkarılmasından bahsetmiş, bunun için mahkeme tarafından göz önüne alınması gereken kriterleri genel hatlarıyla açıklamıştık (Lütfen Bkz…). Bu yazımızda, bahsetmiş olduğumuz kriterlerden biri olan; ülke ve yörenin gelenek ve görenekleri ile toplumsal eğilimler […]

Devamını Oku