KİŞİSEL VERİLERİN YURT DIŞINA AKTARILMASI

Kişisel verilerin yurt dışına aktarılmasına ilişkin şartlar 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda düzenlenmiştir. Daha önceki bir yazımızda kişisel verilen aktarılmasına yönelik olarak bilgiler vermiştik. (Bkz: İlgili yazımız…) Bu çalışmamızda ise kişisel verilerin daha spesifik şekilde aktarımından bir başka deyişle yurt dışına aktarımından bahsedeceğiz. Bahsi geçen Kanun’un 9. maddesi:“(1) Kişisel veriler, ilgili kişinin açık rızası […]

Devamını Oku

İNTERNET ÜZERİNDEN YAPILAN YAYINLARDA KİŞİLİK HAKLARININ KORUNMASI

Günümüzde internet başlı başına bir kişilik kazanmıştır ve internetin kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte hukuksal sorunların ortaya çıkması da kaçınılmaz olmuştur. İnternet üzerinden kişilik hakları saldırıya uğrayan bir kimse servis sağlayıcıya, sunucuya (server) ve bünyelerinde dijital bilgileri saklayanlara (host) ve erişim sağlayıcıya karşı dava açabilir. İnternet ortamında açıklamayı yapanın kimliğinin tespitindeki güçlük sebebiyle mesajın dağıtımında rol üstlenen […]

Devamını Oku

SİBER ZORBALIK SUÇ MUDUR?

Siber zorbalık, bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak ve kasıtlı olarak savunmasız bir birey veya gruba teknik ya da ilişkisel tarzda zarar verme biçimi olarak tanımlanır. İngilizce “Cyber Bulling” kelimesi Türkçe’ye “siber zorbalık” olarak geçen bir kavram olup internetin kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte günlük hayatta önemli bir sosyal soruna dönüşmüştür. Öfke dolu kırıcı mesajlarla alay etme, sataşma, […]

Devamını Oku

ALAN ADLARI

 Alan adı, bir web sitesinin internetteki adı ve adresidir. Bu adres olmadan bir Internet kullanıcısı Web sitesine sadece IP adresiyle ulaşabilir. Alan adları IP adresi denilen, bilgisayarların (sunucuların/server’ların) birbirini tanımasını sağlayan numara sisteminin daha basitleştirilmiş ve akılda kalması için kelimelerle ifade edilmiş halidir. Daha teknik bir anlatımla bir bilgisayarın internet ağındaki adresi, kodudur. Alan adlarının […]

Devamını Oku

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) yasa maddelerini incelemeye devam ettiğimiz bu yazımızda, kişsel verilerin aktarılması konusuna değineceğiz. Madde 8’de “(1) Kişisel veriler, ilgili kişinin açık rızası olmaksızın aktarılamaz. (2) Kişisel veriler; a) 5’inci maddenin ikinci fıkrasında, b) Yeterli önlemler alınmak kaydıyla, 6’ncı maddenin üçüncü fıkrasında, belirtilen şartlardan birinin bulunması hâlinde, ilgili kişinin açık […]

Devamını Oku

KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VEYA ANONİM HÂLE GETİRİLMESİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) 7. maddesinde kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hâle getirilmesini düzenlemektedir. Öncelikle madde metnine bakacak olursak: “(1) Bu Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel veriler resen veya ilgili kişinin talebi üzerine veri sorumlusu tarafından silinir, […]

Devamını Oku

ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME ŞARTLARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) hakkındaki yazılarımıza devam edelim. Bu yazımızda “özel nitelikli kişisel veri”lerin işlenme şartlarından söz edeceğiz. Hemen yeri gelmişken belirtelim, genel olarak kişisel verilerin işlenmesinde ne gibi şartlar aranacağını hatırlamak için ilgili yazımıza göz atabilirsiniz (Bknz. İlgili yazımız…) Yine temel kaynağımız olan KVKK’na bakacak olursak, bu yazımızın konusu 6. maddede […]

Devamını Oku

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME ŞARTLARI

Daha önce bilişim hukuku branşında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) hakkındaki yazılarımızda KVKK’yı genel olarak değerlendirmiş (Bkz. ilgili yazımız…), kişisel verilerin işlenmesi ve bu konudaki genel ilkelerden (Bkz. ilgili yazımız…) söz etmiştik. Özel ve önemli bir düzenleme olan KVKK’nu incelemeye devam etmekteyiz, bu yazımızda ise kişisel verilerin hangi şartlarda işlenebileceğinden söz edeceğiz. Öncelikle […]

Devamını Oku

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ ve GENEL İLKELER

Değerli okuyucularımız sizlere daha önceki bir yazımızda (Bkz. ilgili yazımız…) 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) hakkında genel bilgilendirmelerde bulunmuştuk. Bu yazımızda ise özel olarak kişisel verinin işlenmesinden ne anlaşılması gerektiğini ve bu verilerin işlenmesindeki genel ilkelerin neler olduğunu açıklamaya çalışacağız. Bu konuda yeni yürürlük kazanmış bir kanunun varlığı, açıklamalarımızın dayanağının her defasında KVKK […]

Devamını Oku

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”),  24.3.2016 tarihinde TBMM’de kabul edilmiştir. Hükümleri 32. maddeye göre kademeli yürürlüğe girecektir. Buna göre; 8, 9, 11,13,14,15,16,17 ve 18’inci maddeleri yayımı tarihinden altı ay sonra, diğer maddeleri ise yayımı tarihinde yürürlük kazanır. Kişisel veri tanımı ve onun korunması hakkındaki kuralların belirlendiği bu Kanun, kamuoyu tarafından uzun zamandır duyulan […]

Devamını Oku