VERİ SORUMLULARI TARAFINDAN KİŞİLERİN TELEFON NUMARASI, E-POSTA ADRESİ GİBİ İLETİŞİM KANALLARINA KANUNA AYKIRI ŞEKİLDE GÖNDERİLEN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE AİT KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN 22/12/2020 TARİHLİ İLKE KARARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Karar Tarihi: 22/12/2020 Karar No: 2020/966 Kişisel Verileri Koruma Kanunu (“KVKK”) 4. maddesi “(1) Kişisel veriler, ancak bu Kanunda ve diğer kanunlarda öngörülen usul ve esaslara uygun olarak işlenebilir. (2) Kişisel verilerin işlenmesinde aşağıdaki ilkelere uyulması zorunludur: a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma. b) Doğru ve gerektiğinde güncel olma. c) Belirli, açık ve meşru […]

Devamını Oku

PERSONAL DATA PROTECTION IN TURKEY – DATA CONTROLLERS’ REGISTRY

In our previous article, we explained the obligations of the data controller (Please see…). One of the obligations of the controller is to register to Data Controllers’ Registry. In this article, we explain Data Controllers’ Registry and controller’s obligation to register. Data Controllers’ Registry is maintained by the Personal Data Protection Board publicly. Natural or […]

Devamını Oku

CLOUD COMPUTING AND LAW (VI) – LEGAL ISSUES RELATED TO CLOUD COMPUTING CONTRACTS (IV)

In our previous article, we mentioned the potential problems that may arise regarding the arbitration conditions in cloud computing contracts (Please see…). In this article, we explain the problems that may arise regarding the nonliability clauses in cloud computing contracts. 4) The Problems That May Arise Regarding the Nonliability Clauses During the provision of cloud […]

Devamını Oku

KVKK KAPSAMINDA TİCARİ ELEKTRONİK İLETİLER

Bu yazımızda ticari amaçlarla (reklam, pazarlama vb.) gerçek kişilerin telefonlarına gönderilen mesajların, gerçekleştirilen aramaların, e-posta hesaplarına veya sosyal medya hesaplarına gönderilen iletilerin 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu (“KVKK”) kapsamında ne şekilde değerlendirilmesi gerektiği hakkında bilgi vereceğiz. Kişisel veri kavramı, KVKK’da kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi olarak tanımlanmıştır. Bu bağlamda, […]

Devamını Oku

CLOUD COMPUTING AND LAW (V) – LEGAL ISSUES RELATED TO CLOUD COMPUTING CONTRACTS (III)

In our previous article, we mentioned potential legal issues related to applicable law and jurisdiction (Please see…). In this article, we will explain the problems that may arise regarding the arbitration conditions in cloud computing contracts. 3) The Problems That May Arise Regarding the Arbitration Conditions The parties (service provider and user) may include the […]

Devamını Oku

CLOUD COMPUTING AND LAW (IV) – LEGAL ISSUES RELATED TO CLOUD COMPUTING CONTRACTS (II)

In our previous article, we mentioned legal issues with the validity of cloud computing contracts (Please see…). In this article, we explain potential legal issues related to applicable law and jurisdiction. 2) Potential Legal Issues Related to Applicable Law and Jurisdiction As providing of cloud computing service, the locations of the contract parties (Service Provider […]

Devamını Oku

PANDEMİ DÖNEMİNDE UZAKTAN (ONLINE) DERSLERİN İZİNSİZ KAYDEDİLMESİ VE YAYINLANMASI

Pandemi döneminde uzaktan eğitime geçilmesiyle birlikte ders kayıtlarının kaydedilmesi, dersin görüntü kaydının ya da ses kaydının alınması ve/veya yayılması oldukça yaygınlaşan bir hal almış durumdadır. Ancak unutulmamalıdır ki canlı ders kayıtlarındaki görüntüler kişisel veri olarak kabul edilmekte dolayısıyla canlı ders kayıtları da Kişisel Verileri Koruma Kanunu (“KVKK”) kapsamında koruma altında sayılmaktadır. Kişisel verilerin işlenebilmesi için […]

Devamını Oku

BİLİŞİM SUÇLARI

Çağımızın gerekleri doğrultusunda bilişim sistemlerinin kullanımı yaygınlaştıkça, zaman içerisinde hukukumuzun, bu sistemlerin hukuka aykırı kullanılması şeklinde oluşan birtakım fiileri suç olarak düzenlemesi gerekmiştir. “Bilişim Suçları” olarak ifade edilen bu suç tipleri, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda (“TCK”) “Bilişim Alanında İşlenen Suçlar” başlığı altında düzenlenmiştir. Bu başlık altında sayılan suçlar aşağıdadır: – Bilişim sistemine girme suçu […]

Devamını Oku

VERBİS KAYIT SÜRELERİNİN UZATILMASINA İLİŞKİN 23.6.2020 TARİHLİ KURUL KARARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Karar Tarihi: 23.6.2020 Karar No: 2020/482 Veri sorumlularının en önemli yükümlülüklerinden olan veri sicilinin tutulması, Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun (“KVKK”) 16. maddesinde “…Kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişiler, veri işlemeye başlamadan önce Veri Sorumluları Siciline kaydolmak zorundadır…” hükmü ile düzenlenmiştir. VERBİS, Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanlığı tarafından tutulan bir sicil olup, kişisel verileri işleyen […]

Devamını Oku

PERSONAL DATA PROTECTION IN TURKEY – CRIMES REGARDING PERSONAL DATA

In our previous article, we explained the enforcement of crimes and misdemeanours concerning personal data and we shared detailed information regarding misdemeanours (Please see…). In this article, we will explain the crimes concerning personal data under Turkish Penal Code. Turkish Penal Code No. 5237 shall apply in terms of crime concerning personal data. The enforcement […]

Devamını Oku