PACKAGE TOUR CONTRACTS IN TURKEY (IV) – THE TRANSFER AND THE TERMINATION OF CONTRACTS-

Av. Sevcen CAN & Av. Yasemin ÇORAK In our previous articles, we explained the changes that may take place in essential elements of the contract (Please see…), the cancellation of package tour and the defective performance of the contract (Please see…) and some general liability provisions related to package tour contracts (Please see…). In this […]

Devamını Oku

PAKET TUR SÖZLEŞMELERİ (IV) SÖZLEŞMELERİN DEVREDİLMESİ VE FESHEDİLMESİ

Önceki yazılarımızda paket tur sözleşmelerinin esaslı unsurlarında değişiklik meydana gelmesi (Lütfen bkz…), paket turun iptali ve sözleşmenin gereği gibi yerine getirilememesi (Lütfen bkz…) durumlarında paket tur düzenleyicisi veya aracısının sorumluluklarından ve tüketicilerin sahip olduğu haklardan ve birtakım genel sorumluluk hükümlerinden (Lütfen bkz…) bahsetmiştik. Bu yazımızda ise paket tur sözleşmelerinin devredilmesine veya feshedilmesine ilişkin hükümlerden bahsedeceğiz. […]

Devamını Oku

PAKET TUR SÖZLEŞMELERİ (III) SORUMLULUK

Önceki yazımlarımızda paket tur sözleşmelerinin esaslı unsurlarında değişiklik meydana gelmesi (Lütfen bkz…), paket turun iptali ve sözleşmenin gereği gibi yerine getirilememesi (Lütfen bkz…) durumlarında paket tur düzenleyicisi veya aracısının sorumluluklarından ve tüketicilerin sahip olduğu haklardan bahsetmiştik. Bu yazımızda ise paket tur sözleşmesine ilişkin birtakım genel sorumluluk hükümlerinden bahsedeceğiz. Sorumluluk: Paket Tur Sözleşmeleri Yönetmeliği uyarınca, paket […]

Devamını Oku

PAKET TUR SÖZLEŞMELERİ (II) – PAKET TURUN İPTALİ/SÖZLEŞMENİN GEREĞİ GİBİ YERİNE GETİRİLEMEMESİ

Bir önceki yazımızda paket tur sözleşmelerinin esaslı unsurlarında değişiklik meydana gelmesi durumunda, paket tur düzenleyicisi veya aracısının sorumluluklarından ve tüketicilerin sahip olduğu haklardan bahsetmiştik (Lütfen bkz…). Bu yazımızda ise paket turun iptali ve sözleşmenin eksik ifası durumlarından bahsedeceğiz. Paket turun iptali: Paket turun, tüketiciden kaynaklanmayan bir sebepten dolayı paket tur düzenleyicisi veya aracısı tarafından, paket […]

Devamını Oku

PAKET TUR SÖZLEŞMELERİ (I) – SÖZLEŞMENİN ESASLI UNSURLARINDA DEĞİŞİKLİK

Paket tur sözleşmeleri:  6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 51. maddesiyle ve Paket Tur Sözleşmeleri Yönetmeliği ile düzenlenmiştir. Bu düzenlemeler ışığında paket tur sözleşmeleri; paket tur düzenleyicileri veya aracıları tarafından her şey dahil fiyatla satılan veya satımı vaat edilen; ulaştırma, konaklama ve diğer turizm hizmetlerinden en az ikisini birlikte içeren ve hizmetin yirmi dört saatten […]

Devamını Oku

TÜZEL KİŞİLİĞİ OLAN TACİRİN TÜKETİCİ SIFATI

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’da(“Kanun”) tüketici, ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişi olarak tanımlanmıştır. Ancak, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 19. maddesinde “Bir tacirin borçlarının ticari olması asıldır. Ancak, gerçek kişi olan bir tacir, işlemi yaptığı anda bunun ticari işletmesiyle ilgili olmadığını diğer tarafa açıkça bildirdiği veya işin ticari sayılmasına durum […]

Devamını Oku

2019 YILI TÜKETİCİ HAKEM HEYETİNE BAŞVURU PARASAL ALT SINIRI

Tüketicilerin yaşadığı uyuşmazlıklarda ilk olarak görevli olan yargı mercii tüketici hakem heyetleridir. Ancak 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 68. maddesinde tüketici hakem heyetlerinin uyuşmazlıklara bakmakla yükümlü oldukları parasal sınırlar gösterilmiş ve bu parasal sınırı aşan uyuşmazlıklara bakmakla görevli merciin tüketici mahkemesi olacağı belirtilmiştir. Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan “6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 68. […]

Devamını Oku

TÜKETİCİNİN CAYMA HAKKI (II)

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’da düzenlenen ve tüketicilere tanınan cayma hakkının kullanılabileceği başlıca tüketici işlemlerinden bazılarını incelediğimiz yazımızın (Bknz ….) devamı niteliğinde aşağıda diğer tüketici işlemlerini değerlendirmekteyiz. Ön ödemeli konut satış sözleşmeleri: Bunlar tüketicinin satın almak istediği konutun bedelini önceden peşin veya taksitle ödediği sözleşmelerdir. Tüketici 14 (on dört) gün içinde herhangi bir gerekçe […]

Devamını Oku

2018 YILI TÜKETİCİ HAKEM HEYETİNE BAŞVURU PARASAL ALT SINIRI

Tüketicilerin yaşadığı uyuşmazlıklarda ilk olarak görevli olan yargı mercii tüketici hakem heyetleridir. Ancak 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 68. maddesinde tüketici hakem heyetlerinin uyuşmazlıklara bakmakla yükümlü oldukları parasal sınırlar gösterilmiş ve bu parasal sınırı aşan uyuşmazlıklara bakmakla görevli merciin tüketici mahkemesi olacağı belirtilmiştir. Tüketici hakem heyetine başvuru sınırları, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın yayınladığı 31 […]

Devamını Oku

TÜKETİCİNİN CAYMA HAKKI

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun tüketicilere sağlık, güvenlik ve ekonomik çıkarlarını korumak amacıyla birtakım haklar tanımıştır. Bu yazımızda ise tüketici haklarından biri olan cayma hakkı üzerinde duracağız. Cayma hakkının kapsamı ve kullanılabileceği süre yapılan tüketici işleminin tipine göre değişmektedir. Öncelikle belirtmek gerekir ki, mağazalardan görerek satın alınan mallar için tüketicilere bir cayma hakkı tanınmamıştır. […]

Devamını Oku