İNDİRİMLİ ÜRÜNLERİN FİYAT ETİKETİ

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un (“TKHK”) amacı tüketicinin ekonomik çıkarlarını korucuyu, zararlarını tazmin edici, tüketiciyi aydınlatıcı ve bilinçlendirici önlemleri almak ve tüketicilerin kendilerini koruyucu girişimlerini özendirmektir. Kanun koyucunun bu amaç ile düzenlediği konulardan biri de fiyat etiketidir.

TKHK 54. maddesi gereğince, satıcı ve sağlayıcıların, tüketicilere sunmuş oldukları malın ya da ambalajlarının üzerinde etiket bulundurması ve tüm vergiler dahil olmak üzere belirlenen fiyatın, alıcı tarafından kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde etiket üzerine yazılması zorunludur. Etiket konulması mümkün değil ise görülebilecek şekilde uygun yerlere asılması gerekmektedir.

Aynı maddede indirimli satışa ilişkin düzenlemeye ver veren kanun koyucu, indirimli satış fiyatı ile birlikte indirimden önceki fiyatın da etiket üzerine yazılması gerektiğini belirterek indirimli satış fiyatının, indirimden önceki fiyattan daha düşük olması halinde ispat yükünün satıcı veya sağlayıcıya ait olacağını öngörmüştür.

TKHK’nın “Fiyat Etiketi” başlıklı 54. maddesi dayanılarak oluşturulan Fiyat Etiketi Yönetmeliği’nde (“FEY”) indirimli satış detaylı şekilde düzenleme alanı bulmuştur. Bu Yönetmelik gereğince indirime konu edilecek ürünün indirimli fiyatının, aynı ürünün son otuz gün içerisindeki en düşük fiyatından daha düşük olması gerekmektedir. Meyve ve sebze gibi çabuk bozulabilen ürünlerde ise indirimli satıştan bir önceki fiyat esas alınarak indirimli fiyat etiketi düzenlenmelidir.

Haliyle, son otuz gün içerisinde daha düşük fiyattan satışa sunulan ürünlerin bu fiyatın üzerindeki fiyatla indirimli satışa konu edilmesi mümkün değildir.

E-ticaretin gelişmesi ile birlikte tüketiciler, sanal pazar yerlerinden sık sık alışveriş yapmakta ve sürekli olarak indirim reklamları ile karşı karşıya kalmaktadırlar. Bunlardan en sık karşımıza çıkan ise “Son 30 Günün En Düşük Fiyatı” manşetli fiyat etiketleridir. İşte kanun koyucu tam da bu noktada, müşterilerde aslında var olmayan indirim algısını yaratarak ürünlerini pazarlamaya çalışan kötü niyetli satıcıların karşısında tüketicileri korumak maksadıyla bu düzenlemeyi getirmiştir.

Tüm bu kurallara aykırı hareket ederek ve tüketicileri yanıltarak ürün satın almaya teşvik eden satıcılar hakkında, aykırılığı tespit edilen her bir işlem veya sözleşme için İki Yüz Türk Lirası idari para cezası uygulanacaktır.

İlgili yazılarımız için;

Lütfen Bkz…

Lütfen Bkz…

Lütfen Bkz…

Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir