İŞKENCE SUÇU

İşkence, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun (“TCK”) 94. maddesinde, bir kişiye karşı insan onuruyla bağdaşmayan ve bedensel veya ruhsal yönden acı çekmesine, algılama veya irade yeteneğinin etkilenmesine, aşağılanmasına yol açacak davranışlarda bulunmak olarak tanımlanmıştır. İşkence suçunun faili, kamu görevlisidir. Suçun diğer unsurları sağlansa dahi, kamu görevlisi olmayan kişinin işkence suçunu işlediğinden bahsedilemez ancak, suçun işlenmesine […]

Devamını Oku

ADLİ PARA CEZASININ TAKSİTLENDİRİLMESİ

Adli para cezası, Türk Ceza Kanunu’nun (“TCK”) 52. maddesinde“Adlî para cezası, beş günden az ve kanunda aksine hüküm bulunmayan hallerde yediyüzotuz günden fazla olmamak üzere belirlenen tam gün sayısının, bir gün karşılığı olarak takdir edilen miktar ile çarpılması suretiyle hesaplanan meblağın hükümlü tarafından Devlet Hazinesine ödenmesinden ibarettir.“düzenlenmiş olup kişi hakkında doğrudan yahut seçenek yaptırım olarak […]

Devamını Oku

YÜZ KIZARTICI SUÇLAR

Yüz kızartıcı suç kavramı, ceza hukuku mevzuatımızda tanımlanmamış olmakla birlikte, objektif olmayan, görece bir değerlendirmeye göre kişinin toplum içerisinde utanç duygusunu harekete geçiren suçlar olarak tanımlanabilir. Yüz kızartıcı suçlardan, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu, 5411 Bankacılık Kanunu gibi bazı özel kanunlarda bahsedilmiş ve bu suçlar Anayasa’nın 76. maddesinde örnekleme olarak sayılmıştır. Özel kanunlar ve […]

Devamını Oku

İRTİKAP SUÇU

İrtikap suçu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun (“Kanun”) 250. maddesinde düzenlenmiştir. Bu düzenlemeye göre irtikap suçu icbar suretiyle irtikap, ikna suretiyle irtikap ve kişinin hatasından yararlanmak suretiyle irtikap olarak 3 farklı ayrımda değerlendirilebilir. İcbar suretiyle irtikap suçu: Bu suç; bir kamu görevlisinin, görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle kendisine veya başkasına yarar sağlanması veya bu […]

Devamını Oku

CİNSEL DOKUNULMAZLIĞA KARŞI SUÇLAR (II)

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda (“Kanun” ya da “TCK”) “Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar” bölümünde cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı, reşit olmayanla cinsel ilişki ve cinsel taciz olmak üzere dört farklı suç tipi düzenlenmiştir. Cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan cinsel taciz suçuna ilişkin yazımız için (Bkz…), cinsel saldırı suçuna ilişkin yazımız için (Bkz…) Reşit Olmayanla Cinsel İlişki […]

Devamını Oku

CİNSEL DOKUNULMAZLIĞA KARŞI SUÇLAR (I)

  5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda (“Kanun” ya da “TCK”) “Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar” bölümünde cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı, reşit olmayanla cinsel ilişki ve cinsel taciz olmak üzere dört farklı suç tipi düzenlenmiştir. Cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan bir olan cinsel taciz suçuna ilişkin yazılarımız için (Bkz…) Cinsel Saldırı (TCK m. 102) Cinsel istekleri tatmin […]

Devamını Oku

ON İKİ-ON BEŞ YAŞ GRUBU ÇOCUĞUN CEZAİ SORUMLULUĞU

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu (“TCK”) “Yaş küçüklüğü” başlıklı 31.m.2.f”da “Fiili işlediği sırada oniki yaşını doldurmuş olup da onbeş yaşını doldurmamış olanların işlediği fiilin hukukî anlam ve sonuçlarını algılayamaması veya davranışlarını yönlendirme yeteneğinin yeterince gelişmemiş olması hâlinde ceza sorumluluğu yoktur. Ancak bu kişiler hakkında çocuklara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur. İşlediği fiilin hukukî anlam ve sonuçlarını […]

Devamını Oku

RÜŞVET SUÇU

Rüşvet; görevinin gereği olan bir işi yapması veya yapmaması için, doğrudan veya aracılar vasıtasıyla bir kamu görevlisine veya başka bir kişiye menfaat sağlanması demek olup Türk Ceza Kanunu’nun 252. maddesinde suç olarak düzenlenmiştir. Rüşvet suçunun faili rüşvet alan kamu görevlisi ve rüşvet veren kimsedir. Menfaat, suçun maddi unsurlarından olup, henüz rüşvet verilmediği halde, rüşvet konusunda […]

Devamını Oku

EDİMİN İFASINA FESAT KARIŞTIRMA SUÇU

Kamu ihale işlemlerinin doğru, adil ve rekabeti sarsmayacak şekilde, kanunlara ve birtakım ilkelere uygun olarak yürütülmesinin öneminden bahsettiğimiz yazımız için (Bkz…), kamu ihalelerine ilişkin suçlardan bir diğeri olan “ihaleye fesat karıştırma suçu”na ilişkin yazımız için ise lütfen bakınız (Bkz…) Bu yazımızda Türk Ceza Kanunu’nun 236. maddesinde düzenlenen “edimin ifasına fesat karıştırma” suçundan bahsedeceğiz. İhalenin tamamlanıp […]

Devamını Oku

ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMA VE CEZASI

Trafik kazaları dünyada her yıl binlerce can almaktadır. Trafik kazalarına birçok durum neden olmakta olup; bu nedenler sınırlı olmamakla birlikte dikkatsizlik, uykusuzluk, hatalı sürüş, trafik kurallarına uymama olarak sayılabilir. Ancak ölümlü, yaralanmalı trafik kazalarının ortaya çıkması ve ekonomik açıdan kaybın oluşmasında etkili olan trafik kazalarının en önemli nedenlerinden birisi alkollü araç kullanmadır. Alkollü araç kullanmak […]

Devamını Oku