HALK ARASINDA ENDİŞE, KORKU VE PANİK YARATMAK

Halk arasında korku panik yaratmak amacıyla tehdit suçu 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun (“TCK”) “Kamunun Barışına Karşı Suçlar” başlığı altında, 213. maddesinde “Halk arasında endişe, korku ve panik yaratmak amacıyla hayat, sağlık, vücut veya cinsel dokunulmazlık ya da malvarlığı bakımından alenen tehditte bulunan kişi, iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.” hükmü ile […]

Devamını Oku

BULAŞICI HASTALIKLARA İLİŞKİN YETKİLİ MAKAMLARCA ALINAN TEDBİRLERE UYMAMA

Bulaşıcı hastalıklara ilişkin yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymama hali 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun (“TCK”) “Kamunun Sağlığına Karşı Suçlar” başlığı altında, 195. maddesinde “Bulaşıcı hastalıklardan birine yakalanmış veya bu hastalıklardan ölmüş kimsenin bulunduğu yerin karantina altına alınmasına dair yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi, iki aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır” hükmü ile […]

Devamını Oku

HTS KAYITLARININ DELİL NİTELİĞİ

Bireylerin haberleşme özgürlüğü Anayasa’nın 8. maddesinde “Herkes, haberleşme hürriyetine sahiptir. Haberleşmenin gizliliği esastır. Millî güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlık ve genel ahlâkın korunması veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması sebeplerinden biri veya birkaçına bağlı olarak usulüne göre verilmiş hâkim kararı olmadıkça; yine bu sebeplere bağlı olarak gecikmesinde sakınca bulunan hallerde de kanunla […]

Devamını Oku

SES KAYDININ DELİL OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ (II)

Ses kaydının izinsiz tutulması ve bunun ceza yargılamasında temelde delil olarak kullanılamayacağından yazımızın ilk kısmında söz etmiştik, lütfen bakınız (bkz…). Bu yazımızda yine ceza yargılamasında yerini bulan bir diğer istisnaya değineceğiz. Mahkemeler ile Yargıtay açısından aranan birtakım şartların gerçekleştiği ve başka türlü delil elde etme olasılığının olmadığı hallerde tutulan ses kaydının yargılamada değerlendirilebilecek olması bir […]

Devamını Oku

AÇIĞA İMZANIN KÖTÜYE KULLANILMASI SUÇU – BOŞ KAĞIDA/SENEDE İMZA ATMAK

Açığa imzanın kötüye kullanılması suçu, Türk Ceza Kanunu’nun (“TCK”) Kamu Güvenine Karşı Suçlar bölümünde, 209. maddesinde “…Belirli bir tarzda doldurulup kullanılmak üzere kendisine teslim olunan imzalı ve kısmen veya tamamen boş bir kağıdı, verilme nedeninden farklı bir şekilde dolduran kişi, şikayet üzerine, üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır…” denilmek suretiyle düzenlenmiştir. Suçun […]

Devamını Oku

SES KAYDININ DELİL OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ (I)

Gelişen ve yaygınlaşan teknolojik gelişmeler neticesinde bireylerin seslerinin kayıt altına alınması kolaylaşmış ve yaygınlaşmıştır. Bu nedenle ceza ve hukuk yargılaması ses kayıtları üzerinde durmaktadır. Ses kayıtlarının alınmasının ilk hedeflerinden biri; bu kayıtları ceza ve hukuk yargılamalarında kişilere karşı ispat aracı olarak kullanmaktır. Ses kaydının alınması; kişisel verilerin haksız elde edilmesi neticesinde, Anayasal açıdan korunan özel […]

Devamını Oku

ÖN ÖDEMEYE TABİ SUÇLAR

Önödeme, Türk Ceza Kanunu’nun (“TCK”) 75. maddesinde, belli suçlar için düzenlenmiştir. Bu suçlarda failin belirli miktarlarda para ödeyerek, soruşturma ve kovuşturmanın sonuçlarından kurtulması mümkün olabilmektedir. Aşağıdaki suçlar, madde kapsamında düzenlenen, önödemeye tabi suçlardır: – Sadece adli para cezasını gerektiren suçlar (Uzlaşma kapsamındaki suçlar hariç) – Öngörülen hapis cezasının üst sınırı 6 ayı geçmeyen suçlar (Uzlaşma […]

Devamını Oku

VÜCUT DOKUNULMAZLIĞINA KARŞI SUÇLAR – TAKSİRLE YARALAMA SUÇU

Önceki yazılarımızda, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun (“TCK”) İkinci Kısım/İkinci Bölüm’ünde yer alan ve 86 ila 93. maddeleri arasında düzenlenen vücut dokunulmazlığına karşı suçların listesini paylaşmış, kasten yaralama suçundan bahsetmiştik. İlgili yazılarımız için lütfen bakınız: Kasten yaralama suçu Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama Bu yazımızda ise taksirle yaralama suçundan bahsedeceğiz. Taksir, failin özen ve dikkat yükümlülüğüne […]

Devamını Oku

YARGI REFORMU PAKETİ İLE TEMYİZ YOLU AÇILAN KARARLAR

24 Ekim 2019 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan, kamuoyunda Yargı Reformu Birinci Paketi olarak bilinen, “Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile istinaf sonucu kesinleşen bazı kararlara temyiz yolu açılmıştır. 9105 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu (“CMK”) m.286/2 temyiz yolunun kapalı olduğu kararları saymış ve bu kararların istinaf sonucu kesinleşeceğini bir başka deyişle […]

Devamını Oku