COVİD-19 İZİN SÜRELERİNİN UZATILMASI

Adalet Bakanlığınca yürütülmekte olan Yargı Reformu Strateji Belgesiyle İnsan Hakları Eylem Planı kapsamında hazırlanan yargı reformlarından beşincisi (5.Yargı Paketi) 02/11/2021 tarihinde TBMM Genel Kurulu’na sunuldu.54 maddeden oluşan 8 ayrı kanunda değişiklik öngören 5. Yargı Paketi; ‘’İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ‘’ şeklinde TBMM Genel Kurul Kararı ile 24 […]

Devamını Oku

SAĞLIK ÇALIŞANLARI AÇISINDAN COVID-19’UN MESLEK HASTALIĞI OLARAK KABUL EDİLMESİ

Bir önceki yazımızda Covid-19 hastalığını meslek hastalığı ve iş kazası kapsamında değerlendirmiş, Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği’nin 18. maddesi 1. fıkra ç) bendi altında düzenlenen “Meslek Hastalıkları Listesi”ne alınması gerektiği konusunda açıklamalar yapmıştık. (Lütfen bkz…) Tüm sağlık çalışanlarının, Türk Tabipler Birliği’nin ve ilgili sivil toplum örgütlerinin talep ve önerilerine […]

Devamını Oku

İŞYERİ KİRALARINDA PANDEMİ (COVİD-19) (MÜCBİR SEBEP) İNDİRİMİ

İçinde bulunduğumuz pandemi sürecinde uzun süreden beri uygulanan yasaklardan dolayı işyerleri kapalı kalmıştır. Bu süreçte işletmeciler ve esnaflar işletmeleri kapalı olduğundan iş yapamamış ve ekonomik açıdan birçoğu çok zor duruma düşmüştür. İşyerleri kapalı olmasına rağmen hiç gelir elde edemezken, işletmeleri kira olan işletmeciler bir yandan kira ödemek zorunda olduklarından bir başka deyişle giderleri sürdüğünden, kazanamadıklarını […]

Devamını Oku

PANDEMİ DÖNEMİNDE UZAKTAN (ONLINE) DERSLERİN İZİNSİZ KAYDEDİLMESİ VE YAYINLANMASI

Pandemi döneminde uzaktan eğitime geçilmesiyle birlikte ders kayıtlarının kaydedilmesi, dersin görüntü kaydının ya da ses kaydının alınması ve/veya yayılması oldukça yaygınlaşan bir hal almış durumdadır. Ancak unutulmamalıdır ki canlı ders kayıtlarındaki görüntüler kişisel veri olarak kabul edilmekte dolayısıyla canlı ders kayıtları da Kişisel Verileri Koruma Kanunu (“KVKK”) kapsamında koruma altında sayılmaktadır. Kişisel verilerin işlenebilmesi için […]

Devamını Oku

MASKE TAKMAMAK NEDENİYLE VERİLEN İDARİ PARA CEZASI

Uzun bir süredir ülkemizi de etkisi altına almış olan COVİD-19 virüsü salgınından korunmanın en önemli yollarından biri de cerrahi maske takmaktır. Bilindiği üzere koronavirüs damlacık ve solunum yoluyla bulaşmakta olup bu hususta cerrahi maske takmak bu virüsten korunmak açısından büyük önem taşımaktadır. Ülkemizde de tüm dünyada olduğu gibi hastalığın ikinci defa yükselişe geçtiği bu dönemde, […]

Devamını Oku

İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI KAPSAMINDA COVİD-19

Meslek Hastalığı kavramı; 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 14. maddesinde, “sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal engellilik halleri” olarak tanımlanmıştır. Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği’nin 18. Maddesi 1. […]

Devamını Oku

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI İSTİSNALARI

2019 yılının son günlerinden itibaren tüm Dünya’yı etkisi altına alan korona virüsü salgınının Türkiye’de de önemli ölçüde etkilerinin görülmeye başlamasıyla salgının önlenmesi amacıyla birçok tedbir alınmıştır. Kanun koyucu salgın sebebiyle ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda bireyleri korumak amacıyla düzenlemeler getirmiş olup, gerçekleştirilen en temel düzenlemelerden biri de işten çıkarma yasağı olarak değerlendirilmiştir. 4857 sayılı İş […]

Devamını Oku