MESAFELİ SÖZLEŞMELER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK- I

Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“MSYDYDY”) 23.8.2022 tarihinde Resmî Gazete’de yayınlanmış ve “Madde 18 Bu Yönetmeliğin; a) 9 uncu maddesi ile değiştirilen 12 nci maddenin dördüncü fıkrasının son cümlesi 1/1/2023 tarihinde, b) Diğer hükümleri ise 1/10/2022 tarihinde, yürürlüğe girer.” denmek suretiyle yürürlük tarihi belirlenmiştir. Bugünkü yazımızda yapılan değişikliklere kısa bir girizgâh yapacak ve devamında değişiklikleri detaylı şekilde inceleyeceğiz.

Öncelikle MSYDYDY madde 1’de “Kısa mesaj aracılığıyla kurulan ve eş zamanlı olarak tamamen ifa edilen abonelik içermeyen katma değerli elektronik haberleşme hizmetleri ile 23/6/1983 tarihli ve 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu kapsamındaki bağışlar ve kamu kurumlarınca sunulan katma değerli elektronik haberleşme hizmetleri” şeklindeki düzenlemeyle anılan sözleşme türünün, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nde (“Yönetmelik”) kapsam dışında bırakılan çeşitler arasına eklendiğini görmekteyiz.

MSYDYDY madde 2’de “i) Aracı hizmet sağlayıcı: Oluşturduğu sistem ile uzaktan iletişim araçlarını kullanmak veya kullandırmak suretiyle satıcı veya sağlayıcı adına mesafeli sözleşme kurulmasına aracılık eden gerçek veya tüzel kişiyi, j) Platform: Kamu hizmetlerinin tek noktadan sunulduğu ortak kamu elektronik platformu hariç olmak üzere, aracı hizmet sağlayıcının mesafeli sözleşme kurulmasına aracılık etmek üzere oluşturduğu sistemi ifade eder,” şeklinde tanımlanmak suretiyle aracı hizmet sağlayıcı kavramı Yönetmelik kapsamına dahil edilmiştir. Bununla birlikte getirilen değişiklik ve eklemelerle mesafeli sözleşmenin platform üzerinden yapılması halinde aracı hizmet sağlayıcısı, ön bilgilendirmenin yapılmasından satıcı veya sağlayıcı ile birlikte müteselsilen sorumlu tutulmuştur. Yine aynı şekilde ön bilgilendirmede yer alan bilgilerin doğru ve tam olmasından, mesafeli sözleşmenin kurulma biçimine ve veri girişinin kim tarafından yapıldığına göre tek başına veya satıcı ve sağlayıcı ile birlikte sorumlu olacağı da yapılan değişiklikler arasındadır.

Değişiklikle birlikte tüketicinin, ödeme, ticari reklam ve tanıtımlarında taahhüt edilen süre ile uyumlu teslim veya ifa süresi, teslimat ve ifaya ilişkin diğer bilgiler ile varsa bunlara ilişkin taahhütler ve satıcı veya sağlayıcı ile aracı hizmet sağlayıcının şikayetlere ilişkin çözüm yöntemleri ve cayma hakkının olduğu durumlarda, bu hakkın kullanılma şartları, süresi, usulü, satıcının iade için öngördüğü taşıyıcıya ilişkin bilgi ile malın bu taşıyıcıyla iadesi halinde teslim masrafını geçmemek üzere iade masraf tutarına ve hangi tarafça karşılanacağına, öngörülenin dışında bir taşıyıcıyla iadesi halinde ise iade masrafını tüketicinin karşılayacağına ilişkin bilgileri ve maddede sayılan diğer hususları içerecek şekilde satıcı, sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcı tarafından bilgilendirilmesi zorunlu hale getirilmiştir.

Aynı şekilde, mesafeli sözleşmenin sesli iletişim yoluyla kurulması veya siparişe ilişkin bilgilerin sınırlı alanda ya da zamanda sunulduğu bir ortam yoluyla mesafeli sözleşmenin kurulması halinde; satıcı veya sağlayıcı 5 inci maddenin birinci fıkrasının (a), (d), (g) ve (h) bentlerinde yer alan hususlarda, tüketiciyi sipariş vermeden hemen önce açık ve anlaşılır bir şekilde söz konusu ortamda bilgilendirmek ve 5 inci maddenin birinci fıkrasında yer alan bilgilerin tamamını en geç mal teslimine veya hizmet ifasına kadar yazılı veya kalıcı veri sağlayıcısı ile göndermek zorundadır. Başka bir deyişle kısa mesaj, e-posta, CD, internet gibi kalıcı veri sağlayıcısı türleriyle tüketicinin bilgilendirilmesi mümkün hale gelmiştir.

Bir sonraki yazımızda tüketici tarafından cayma hakkının kullanılmasında yapılan önemli değişiklikler konusuna değiniyor olacağız. Lütfen takipte kalınız.

Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir