TAHLİYE TAAHHÜDÜNÜN BULUNDUĞU HALLERDE KİRACI NASIL TAHLİYE EDİLİR?

Daha önceki yazılarımızda tahliye taahhütnamesinin geçerlilik şartlarından (Lütfen Bkz.) ve tahliye taahhütnamesinin olduğu durumlarda ev sahibinin kiracıyı evden çıkarabilme imkanından (Lütfen Bkz.) söz etmiştik. Bu yazımızdaysa, yine tahliye taahhütnamesinin olduğu durumlarda, kiralananı taahhüt edilen tarihte boşaltmayan kiracının tahliye edilme sürecini ele alacağız.

Bilindiği üzere kiracı tarafından, kiralanan taşınmazın belirli bir tarihte terk edileceğine ilişkin beyan, tahliye taahhütnamesi olarak adlandırılmaktadır. Geçerlilik şartları doğrultusunda oluşturulan bu beyanın ardından kiralanan taşınmazın, taahhüt edilen tarihte kiracı tarafından boşaltılmaması durumda ev sahibi tarafından izlenebilecek iki yol vardır. Şimdi bu iki yolu detaylı bir şekilde inceleyelim.

1.Ev sahibi tarafından gidilebilecek yollardan ilki, İcra ve İflas Kanunu’nun (“İİK”) 272 ve 273. maddelerine dayanarak kiracı aleyhine icra takibi yoluna başvurmaktır. Zikredilen maddeler sırasıyla şu şekildedir: “Mukavelename ile kiralanan bir taşınmazın müddeti bittikten bir ay içinde mukavelenin icra dairesine ibrazı ile tahliyesi istenebilir. Bunun üzerine icra memuru bir tahliye emri tebliği suretiyle taşınmazın on beş gün içinde tahliye ve teslimini emreder. Tahliye emrinde: Kiralayanın ve kiracının ve varsa mümessillerinin isim, şöhret ve yerleşim yerleri ve mukavele tarihi ve kiranın yenilendiğine veya uzatıldığına dair bir itirazı varsa yedi gün içinde daireye müracaatla beyan etmez ve itirazda bulunmaz veya kendiliğinden tahliye etmezse zorla çıkarılacağı yazılır.”,” Müddeti içinde itiraz olunmaz veya itiraz kaldırılırsa kiralanan taşınmaz müddetin hitamında zorla tahliye ve kiralıyana teslim olunur. Ancak tahliye emrindeki müddetin geçmesi lazımdır.”

Alıntılanan hükümlere göre kiracı, kendisine taşınmazın bulunduğu yer icra dairesi tarafından gönderilen tahliye emrine yedi gün içinde itiraz etmeyip on beş gün içerisinde taşınmazı boşaltırsa taraflar açısından bir sorun yoktur. Ancak kiracı, tahliye emrine itiraz etmeyip belirtilen süre içerisinde taşınmazı boşaltmazsa; icra dairesi, taşınmazın tahliyesini cebren gerçekleştirmek zorunda kalacaktır. Son olarak kiracının yedi gün içinde tahliye emrine itiraz etmesi halinde ev sahibinin, yetkili icra dairesinin bağlı olduğu icra hukuk mahkemesi nezdinde itirazın kaldırılması davası açması gerekmektedir. (Taraflar arasında hazırlanan taahhüt adi yazılı şekilliyse ve kiracı taahhütteki imzaya itiraz etmişse, bu durumda uyuşmazlık hakkında görevli mahkeme sulh hukuk mahkemesidir.)

2.Ev sahibi tarafından gidilebilecek yollardan ikincisiyse, tahliye taahhütnamesine dayanarak taşınmazın bulunduğu yer sulh hukuk mahkemesinde doğrudan tahliye davası açmaktır. Bu dava içerisinde mahkeme; tahliye taahhüdünün geçerli olup olmadığını, davanın hüküm altına alınan süreler içinde açılıp açılmadığını incelemektedir.

Önemle eklemek gerekir ki; hem icra hem de dava yoluna taahhütte yazan tahliye tarihinden itibaren bir ay içinde başvurulması gerekmektedir.

Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir