PAKET TUR SÖZLEŞMELERİ (IV) SÖZLEŞMELERİN DEVREDİLMESİ VE FESHEDİLMESİ

Önceki yazılarımızda paket tur sözleşmelerinin esaslı unsurlarında değişiklik meydana gelmesi (Lütfen bkz…), paket turun iptali ve sözleşmenin gereği gibi yerine getirilememesi (Lütfen bkz…) durumlarında paket tur düzenleyicisi veya aracısının sorumluluklarından ve tüketicilerin sahip olduğu haklardan ve birtakım genel sorumluluk hükümlerinden (Lütfen bkz…) bahsetmiştik. Bu yazımızda ise paket tur sözleşmelerinin devredilmesine veya feshedilmesine ilişkin hükümlerden bahsedeceğiz.

Sözleşmenin devri:

Paket tur sözleşmesini akdetmiş ancak daha sonra ortaya çıkan çeşitli nedenlerle paket tura katılması mümkün olmayan tüketicilerin, sözleşmeyi bir üçüncü kişiye devredebilmesi mümkündür. Bunun için tüketici, paket turun başlamasından en az yedi gün önce paket tur düzenleyicisi veya aracısına yazılı bildirimde bulunmalıdır. Paket tur sözleşmesinin devredileceği üçüncü kişinin, sözleşmenin paket tur açısından geçerli tüm koşullarını yerine getiriyor olması gerekmektedir. Paket tur sözleşmesini devreden ve devralan kişiler, bakiye tutarın ve söz konusu devirden doğan tüm ek masrafların ödenmesinden müteselsilen sorumludurlar.

Sözleşmenin feshi:

Tüketici, paket tur düzenleyicisi veya aracısına önceden yazılı olarak bildirmek kaydıyla sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilme hakkına sahiptir.

Fesih bildirimi; paket turun başlamasından en az 30 gün önce yapılmışsa, ödenmiş olan bedelin, herhangi bir kesinti yapılmaksızın tüketiciye iade edilmesi gerekmektedir (ödenmesi zorunlu vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar hariç olmak üzere).

Fesih bildirimi; paket turun başlamasına 30 günden daha az bir süre kala yapılmışsa, paket tur sözleşmesinde belirtilmek şartıyla belirli bir tutar veya oranda kesinti yapılabilmesi mümkündür. Ancak bu durumda fesih, tüketicinin gerekli tüm özeni göstermesine rağmen öngöremediği ve engelleyemediği bir durum veya mücbir sebep nedeniyle gerçekleşmişse, ödenmiş olan bedelin, herhangi bir kesinti yapılmaksızın tüketiciye iade edilmesi gerekmektedir (ödenmesi zorunlu vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar ile üçüncü kişilere ödenip belgelendirilebilen ve iadesi mümkün olmayan bedeller hariç olmak üzere).

Bu kapsamında yapılacak bedel iadelerinin, fesih bildiriminin paket tur düzenleyicisi veya aracısına ulaşmasından itibaren 14 gün içerisinde katılımcıya yapılması zorunludur.

Koronavirüs nedeniyle iptal edilen paket turlara ait ücretlerin iade edilmesine ilişkin yazımız için; (Lütfen bkz…)

Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir