PAKET TUR SÖZLEŞMELERİ (I) – SÖZLEŞMENİN ESASLI UNSURLARINDA DEĞİŞİKLİK

Paket tur sözleşmeleri:

 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 51. maddesiyle ve Paket Tur Sözleşmeleri Yönetmeliği ile düzenlenmiştir. Bu düzenlemeler ışığında paket tur sözleşmeleri; paket tur düzenleyicileri veya aracıları tarafından her şey dahil fiyatla satılan veya satımı vaat edilen; ulaştırma, konaklama ve diğer turizm hizmetlerinden en az ikisini birlikte içeren ve hizmetin yirmi dört saatten uzun bir süreyi kapsadığı veya gecelik konaklamayı içeren, paket tatil, paket seyahat veya benzeri isimler altında da düzenlenebilen sözleşmeler olarak tanımlanabilir. Paket tur sözleşmelerinde kimi zaman sözleşmenin esaslı unsurlarında değişiklik, paket turun iptali, sözleşmenin eksik ifası gibi durumlar gerçekleşebilmektedir. Bu yazımızda, bu gibi durumlarda paket tur düzenleyicisi veya aracısının sorumluluklarından ve tüketicilerin sahip olduğu haklardan bahsedeceğiz.

Sözleşmenin esaslı unsurlarında değişiklik:

Paket tur düzenleyicisi veya aracısı tarafından paket turun başlamasından önce, tüketiciden kaynaklanmayan nedenlerle sözleşme içeriğinde yapılan fiyat değişiklikleri başta olmak üzere önemli değişiklikler esaslı sözleşme değişikliği olarak nitelendirilmektedir. Esaslı sözleşme değişikliklerinin meydana gelmesi durumunda, paket tur düzenleyicisi veya aracısının, bu değişiklikleri ve bunun fiyat üzerindeki etkilerini tüketiciye derhal bildirmesi gerekmektedir. Bu durumda tüketici, seçimlik olarak;

– Söz konusu esaslı değişikliği kabul etme,

– Paket tur düzenleyicisi veya aracısı tarafından sunulan, eşit veya daha yüksek değerde başka bir paket tura ek bir bedel ödemeksizin katılma,

– Fiyat farkının kendisine iade edilmesi şartıyla daha düşük değerde bir paket tura katılma,

– Herhangi bir tazminat ödemeksizin sözleşmeden dönme seçimlik haklarına sahip olacaktır.

Tüketicinin sözleşmeden dönmesi halinde, paket tur düzenleyicisi veya aracısının, sözleşmeden dönme bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren tüketicinin ödemiş olduğu bedelleri herhangi bir kesinti yapmaksızın en geç on dört gün içerisinde iade etmesi zorunludur.

Bir sonraki yazımızda paket turun iptali ve sözleşmenin eksik ifası durumlarından bahsedeceğiz. (Lütfen Bkz..)

Koronavirüs nedeniyle iptal edilen paket turlara ait ücretlerin iade edilmesine ilişkin yazımız için; (Lütfen bkz…)

Paket tur sözleşmelerine ilişkin birtakım genel sorumluluk hükümleri yazımız için (Lütfen Bkz..)

Paket tur sözleşmelerinin devredilmesi ve feshedilmesine ilişkin yazımız için (Lütfen Bkz..)

Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir