PAKET TUR SÖZLEŞMELERİ (III) SORUMLULUK

Önceki yazımlarımızda paket tur sözleşmelerinin esaslı unsurlarında değişiklik meydana gelmesi (Lütfen bkz…), paket turun iptali ve sözleşmenin gereği gibi yerine getirilememesi (Lütfen bkz…) durumlarında paket tur düzenleyicisi veya aracısının sorumluluklarından ve tüketicilerin sahip olduğu haklardan bahsetmiştik. Bu yazımızda ise paket tur sözleşmesine ilişkin birtakım genel sorumluluk hükümlerinden bahsedeceğiz.

Sorumluluk:

Paket Tur Sözleşmeleri Yönetmeliği uyarınca, paket tur düzenleyicisi veya aracısının, sözleşmenin hiç veya gereği gibi yerine getirilememesi nedeniyle tüketicinin uğradığı her türlü zararı tazmin etmekle yükümlü olduğu, hatta tüketicinin boşa harcanan tatil zamanı için uygun bir tazminat talep edebileceği düzenlenmiştir. Ancak sözleşmeye aykırılık aşağıdaki hallerden kaynaklanıyorsa, paket tur düzenleyicisi veya aracısı, sözleşmenin hiç veya gereği gibi yerine getirilememesinden doğan zararlardan sorumlu tutulamayacaktır:

– Tüketicinin kusurunun bulunması,

– Üçüncü bir kişinin beklenmeyen ve önlenemez bir davranışının bulunması,

– Mücbir sebebin bulunması,

– Paket tur düzenleyicisinin veya aracısının gerekli tüm özeni göstermesine rağmen öngöremediği ve engelleyemediği bir olayın meydana gelmesi,

– Paket turun, öngörülen asgari katılımın sağlanamaması nedeniyle iptal edilmesi ve iptalin sözleşmede öngörülen sürede ve paket turun başlamasından en az yirmi gün önce yazılı olarak tüketiciye bildirilmiş olması.

Sözleşme metninde veya başka herhangi bir belgede tüketicinin söz konusu haklarını kullanmaktan feragat ettiğine dair veya paket tur düzenleyicisi ya da aracısının bu yükümlülüklerini sınırlayan veya ortadan kaldıran kayıtların geçersiz olacağını da yeri gelmişken ifade edelim.

Bir sonraki yazımızda paket tur sözleşmelerinin devredilmesinden ve feshedilmesinden bahsedeceğiz. (Lütfen Bkz…)

Koronavirüs nedeniyle iptal edilen paket turlara ait ücretlerin iade edilmesine ilişkin yazımız için; (Lütfen bkz…)

Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir