KRİPTO PARA ALACAĞI İCRA TAKİBİNE KONU EDİLİR Mİ?

Sağladığı pek çok avantaj sayesinde günümüzde kullanımı giderek yaygınlaşmakta olan, başta kripto paralar olmak üzere blokchain teknolojisine dayalı ödeme araçlarının hukuki nitelendirmesi henüz tartışmalıdır. Ancak kripto paraların, serbest piyasada bir karşılığı olduğu için, hukuken bir malvarlığı değeri olarak kabul edilmesi gerekmektedir. Bu doğrultuda, sözleşme özgürlüğü ilkesi çerçevesinde, hukuken ödeme aracı olarak kabulü mümkün olmasa da, bir edim karşılığı olarak kripto para transfer edileceği şeklinde bir yükümlülüğe yer verilebilmesi de mümkündür.

Kripto para alacağının dava yahut icra takibi yoluyla talep edilebilmesi, sözleşmede efektif kaydı bulunup bulunmamasına göre değişmektedir.

  • Sözleşmede ifanın yalnızca kripto para ile gerçekleşeceği kararlaştırılmışsa, burada bir efektif kaydının varlığından söz edilmektedir. Efektif kaydının bulunması halinde alacağın icra takibine konu edilemeyeceğini, ancak edimin ifası talebiyle dava açılabileceğini ifade edelim.
  • Kripto para alacağında efektif kaydı söz konusu değilse, İcra ve İflas Kanunu madde 58/3; “… Talepte şunlar gösterilir: … Alacağın veya istenen teminatın Türk parasıyla tutarı ve faizli alacaklarda faizin miktarı ile işlemeye başladığı gün, alacak veya teminat yabancı para ise alacağın hangi tarihteki kur üzerinden talep edildiği ve faizi” hükmü uyarınca, Türk hukukuna göre kripto para alacağının ülke parası ile karşılığı olan tutarın icra takibiyle talep edilebileceği kabul edilmektedir. Alacağın, Türk parası karşılığı olarak değil de doğrudan kripto para cinsinden takibe konulması halinde, borçlu tarafından şikayet yoluna başvurulursa takibin iptalinin gerekeceğini, şikayet başvurusunun ise herhangi bir süreye tabi olmayacağını belirtelim.

Efektif kaydı bulunan bir kripto para alacağı hakkında ilamsız icra takibi başlatılması ise, eğer kripto para alacağı aynen değil de Türk parası karşılığı olarak talep konusu edilmişse, yine şikayet sebebi olmayacak, icra takibi geçerliliğini koruyacak, ancak bu durumda taraflar arasındaki sözleşmeye aykırılığın mevcut olduğundan bahsedilebilecektir.

NFT

Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir