KRİPTO VARLIKLAR VE CEZA HUKUKU İLİŞKİSİ

Önceki yazılarımızda kripto paralardan (Bkz.) ve yine kripto paranın bir çeşidi olan NFT’den (Bkz.) bahsetmiştik. Kripto, şüphesiz teknolojik gelişmenin sonucu ortaya çıkmıştır. Aynı hızlı gelişme kendiyle birlikte ortaya koyduğu avantajların suç işlemek için kullanılmasını beraberinde getirmiştir. Bugünkü yazımızın konusunu ise, teknolojinin sağladığı avantajların kötüye kullanılması suretiyle çeşitli suçların işlenmesi ve böylece gündeme gelen ceza hukuku sorumluluğu oluşturmaktadır.

Kripto paralarla ilgili olarak ceza hukuku bağlamında henüz kapsamlı düzenlemeler mevcut değildir. Bu durum da haliyle suç işleme kastı olanların daha çok kripto varlıklara yönelmesine sebep olmaktadır. Daha önce de bahsettiğimiz gibi kripto varlıkların merkezi bir denetime tabi olmaması esasen kripto varlıklar aracılığıyla suç işleme oranını büyük ölçüde artırmaktadır. Zira bu durumda hukuki düzenlemelerin muhatap alacağı kişiler belirsiz olmaktadır.

Kripto paraların, kolayca nakde çevrilebildiği için suç işlenmesinde finansman olarak tercih edilmesinin cazibesi bilinen bir gerçekliktir. Doğrudan suça konu olabilmesinin yanı sıra kripto varlıklar, suç işlenmesinde veya gerek faillerin gerekse delillerin gizlenmesinde de araç olarak kullanılabilmektedir. Öte yandan kripto paraların vaat ettiği anonimlik, suç işleme noktasında faillerin kripto paraya yönelmesinde büyük bir pay taşımaktadır. Bu yolla suç fiillerinin ve faillerinin takibi oldukça güçleşmektedir. Anonimlik unsurunun yanı sıra, bilişim sisteminin sağladığı kolaylık ve avantajlardan faydalanan suçlular hem haksız menfaat elde edebilmekte hem de özel hayatın gizliliği başta olmak üzere birçok değer ihlal edildiğinden, bireylerin devlete olan güveni de sarsılabilmektedir.

İşlenen suçların başında elbette ki dolandırıcılık, hırsızlık gibi suçlar gelmektedir. Örneğin; saadet zincirleri ve çeşitli dolandırıcılık yöntemleriyle kripto varlıklar haksız şekilde ele geçirilebilmektedir. Öte yandan Bitcoin yazılımının kendisinin başlı başına bir saadet zinciri olduğunu düşünenlerin sayısının da az olmadığını belirtmek gerekmektedir. Türkiye’de de geçtiğimiz zamanlarda Thodex gibi platformlarla gündeme gelen ve yıkıcı sonuçlar doğuran suçlar düşünüldüğünde Türk Ceza Hukukumuzda özel olarak bir düzenlemeyle kripto varlıkların suça konu edilmesinin yer bulacağını söylemek yanlış olmayacaktır.

Son olarak, sadece ceza hukuku değil aynı zamanda ceza muhakemesi anlamında da hukuki birtakım eksiklerin mevcut olduğunu ve tüm bu gelişmeler karşısında hukukun koruma alanının genişletilmesi ve yeni düzenlemelerin yapılması ihtiyacının doğduğunu eklemek gerekmektedir.

NFT

                                                                                                               Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir