KAMU GÖREVLİSİNİN TİCARETİ SUÇU

Kamu görevlisinin ticareti suçu, Türk Ceza Kanunu’nun Kamu İdaresinin Güvenilirliğine ve İşleyişine Karşı Suçlar bölümünde madde 259’da “Yürüttüğü görevin sağladığı nüfuzdan yararlanarak, bir başkasına mal veya hizmet satmaya çalışan kamu görevlisi, altı aya kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.” şeklinde düzenlenmiştir. Madde metninden de anlaşılacağı üzere kamu görevinin sağladığı nüfuzdan yararlanarak bir başkasına […]

Devamını Oku

HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ

Hakkı olmayan yere tecavüz suçu Türk Ceza Kanunu’nun (“TCK”) “Malvarlığına Karşı Suçlar” bölümünde madde 154’te yer almaktadır. İlgili suç, TCK madde 154’te“Bir hakka dayanmaksızın başkasına ait taşınmaz mal veya eklentilerini malikmiş gibi tamamen veya kısmen işgal eden veya sınırlarını değiştiren veya bozan veya hak sahibinin bunlardan kısmen de olsa yararlanmasına engel olan kimseye, suçtan zarar […]

Devamını Oku

TÜRK CEZA KANUNU’NDA CEZA ZAMANAŞIMI

Daha önceki bir yazımızda dava zamanaşımının sürelerinden ve sonuçlarından bahsetmiş, dava zamanaşımında devletin cezalandırma hakkının ortadan kalkığını belirtmiştik (Lütfen Bkz…) Bu yazımızda ise ceza zamanaşımına dair açıklamalarda bulunacağız. Kesinleşmiş ve infaz edilebilir bir ceza mahkumiyetinin, kanun koyucu tarafından belirtilen sürelerin geçmesine rağmen infaz edilememesi halinde ceza zamanaşımı gündeme gelecektir. Türk Ceza Kanunu’nun (“TCK”) 68. maddesinin“Bu […]

Devamını Oku

HAYVAN BULUNDURANIN SORUMLULUĞU

Kusursuz sorumluluk, kısaca haksız fiildeki kusur unsuru bulunmadan da kişinin sorumlu tutulabilmesidir. Kusursuz sorumluluk Türk Borçlar Kanunu’nda (“TBK”) madde 65-71 maddeleri arasında düzenlenmiştir. Bir önceki yazımızda daha detaylı olarak sizlere kusursuz sorumluluktan bahsetmiştik (Lütfen bkz..). Hayvan bulunduranın sorumluluğu, kusursuz sorumluluk başlığı altında TBK madde 67 ve 68’de düzenlenmiştir. TBK madde 67’de “Bir hayvanın bakımını ve […]

Devamını Oku

KİŞİNİN HATIRASINA HAKARET SUÇU

Kişinin hatırasına hakaret suçu, Türk Ceza Kanunu’nun (“TCK”) 130. maddesinde ve “Şerefe Karşı Suçlar” bölümünde düzenlenmiştir. Uzlaştırmaya tabi suçlar arasında yer almaktadır. (Detaylı bilgi için lütfen bkz.). İlgili suç, TCK madde 130’da “(1) Bir kimsenin öldükten sonra hatırasına en az üç kişiyle ihtilat ederek hakaret eden kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî […]

Devamını Oku

BEDELSİZ SENEDİ KULLANMA SUÇU

Bedelsiz senedi kullanma suçu Türk Ceza Kanunu’nun (“TCK”) 156. maddesinde “Malvarlığına Karşı Suçlar” bölümünde düzenlenmiştir. TCK madde 156 “Bedelsiz kalmış bir senedi kullanan kimseye, şikayet üzerine, altı aydan iki yıla kadar hapis ve adlî para cezası verilir.” hükmünü amirdir. Bahsedilen suçun oluşması için tamamen ya da kısmen ödenmiş veyahut miktarının borçludan talep edilemeyeceği bir senet […]

Devamını Oku

BİLİŞİM SUÇLARI

Çağımızın gerekleri doğrultusunda bilişim sistemlerinin kullanımı yaygınlaştıkça, zaman içerisinde hukukumuzun, bu sistemlerin hukuka aykırı kullanılması şeklinde oluşan birtakım fiileri suç olarak düzenlemesi gerekmiştir. “Bilişim Suçları” olarak ifade edilen bu suç tipleri, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda (“TCK”) “Bilişim Alanında İşlenen Suçlar” başlığı altında düzenlenmiştir. Bu başlık altında sayılan suçlar aşağıdadır: – Bilişim sistemine girme suçu […]

Devamını Oku

GİZLİ KALMASI GEREKEN BİLGİLERİ AÇIKLAMA SUÇU

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu (“TCK”) 330. maddesi uyarınca gizli kalması gereken bilgileri açıklama suçu “(1) Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askerî casusluk maksadıyla açıklayan kimseye müebbet hapis cezası verilir. (2) Fiil, savaş zamanında işlenmiş veya Devletin savaş hazırlıklarını veya savaş etkinliğini veya […]

Devamını Oku

ÖZEL BELGEDE SAHTECİLİK SUÇU

İlgili suçun konusu özel belge olduğundan “özel belge” kavramının iyi anlaşılması önem taşır.  Özel belge; kamu görevlisinin görevi sebebiyle düzenlediği belgelerin dışında kalan, resmi bir işlem nedeniyle düzenlenmeyen fakat doğrudan hukuken hüküm ve sonuç doğuran yazılı materyal olarak açıklanabilir. Dolayısıyla; ilgili suçun konusunu dilekçe, fatura, işe giriş bildirgesi, banka teminat mektubu, vergi beyannameleri, kira sözleşmesi […]

Devamını Oku

RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK

Bu yazımızda sizlere, Türk Ceza Kanunu’nun (“TCK”) 204. maddesinde düzenlenen “resmi belgede sahtecilik” suçundan bahsedeceğiz. Öncelikle sahteciliğin ve belgenin hukuken ne demek olduğunun anlaşılması gerektiği düşüncesindeyiz. Sahtecilik, bir başkasını aldatmak için kullanılan her türlü hile ve yöntemlerdir. Belge ise, hukuken hüküm ifade eden ve bir hakkın doğmasına, bir hukuki ilişkinin veya bir olayın, olgunun kanıtlanmasına […]

Devamını Oku