ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ VE ÜCRET İADELERİNE İLİŞKİN DÜZENLEME

özel okul ücret iadesi ile ilgili görsel sonucuÖzel öğretim kurumlarında öğrenim görmek için kayıt yaptıran veya kayıt sözleşmesi imzalayan öğrencilerin kurumlardan ayrılmaları halinde ücret iadelerinin ne şekilde yapılacağına ilişkin hususlar Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 56. maddesinde, ikili bir ayrıma gidilerek düzenlenmiştir.

 

1. Kurumda halihazırda öğrenim gören öğrenci/kursiyerlerin kurumdan ayrılmaları aşağıdaki sebeplerden birine dayanıyorsa, ayrılış tarihinden sonraki gün ve saatlere isabet eden ücretlerin öğrenci/kursiyerlere iade edilmesi gerekmektedir.

– Öğrencinin başka bir okula nakli

– Öğrencinin sağlık nedeniyle kurumdan ayrılması (sağlık raporuyla tespit edilmiş olmalıdır)

– Kurumun kapanması

– Dönemin açılamaması

– Kurumun eğitim ve öğretim ortamının olumsuz yönde değiştiğinin il eğitim denetmenleri tarafından tespit edilmesi

– Öğrenci/kursiyer velisinin, öğrenci/kursiyeri kurumda okutamayacak duruma düştüğünün resmi kurumlarca belgelendirilmesi

2. İlk ayrımda sayılan şartların mevcut olmayışı halinde ise, kayıt iptali veya kurumdan ayrılma durumunda yıllık öğrenim ücretinden yüzde on tutarında kesinti yapılması söz konusu olabilmektedir. Bu doğrultuda, özel öğrenim kurumlarına yeni kaydolan öğrenci/kursiyerlerin ücretlerinin, öğrenim yılı henüz başlamamış ise yüzde onu dışındaki kısmının, öğrenim yılı başlamışsa da yüzde onu dışındaki kısmının, öğrenim görülen günlere isabet eden ücret de hesaba katılarak iade edilmesi gerekmektedir.

                                                                                                                             Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir