SOYBAĞININ REDDİ

fatherless ile ilgili görsel sonucu4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun (“Kanun”) düzenlemesine göre soybağı ana ile evlilikle, tanımayla, hakim hükmüyle veya evlat edinme yoluyla kurulabilmektedir. Kanun’un 285. maddesinde, “…Evlilik devam ederken veya evliliğin sona ermesinden başlayarak üçyüz gün içinde doğan çocuğun babası kocadır…” denilerek, bir babalık karinesi öngörülmüş olup iş bu karinenin aksi ispat edilebilir. Babalık karinesinin çürütülebilmesi için Kanun soybağının reddi imkanını tanımıştır. Bu imkan, yalnızca soybağının reddi davası açılarak kullanılabilmektedir. Bunun dışında çocuk ile baba arasındaki soybağının ortadan kaldırılması mümkün değildir.

1) Cinsel ilişkinin imkansızlığını ispat

Soybağını reddetmek isteyen kişi, babalık karinesini çürütebilmek için, doğumdan üçyüz gün öncesi ile yüzseksen gün öncesi arasında geçen dönemde, karısı ile cinsel ilişkide bulunmadığını ispatlayabilir. Kişi, bu dönemde örneğin yurtdışında olduğunu, askerde olduğunu, ağır hasta veya felçli olduğunu ispat ederek, babalık karinesini çürütebilir.

2) Cinsel ilişki ve doğum arasında bir nedensellik bağı bulunmadığını ispat

Kişi, doğumdan üçyüz gün öncesi ile yüzseksen gün öncesi arasında geçen dönemde, karısı ile cinsel ilişkide bulunsa dahi, cinsel ilişki ve doğum arasında bir nedensellik bağı olmadığını ispatlayabilir. Örneğin çocuk yapma kabiliyeti olmayan kısır bir kişi olduğunu veya karısının cinsel ilişkiden önce zaten gebe olduğunu ispat ederek babalık karinesini çürütebilir. Cinsel ilişki ve doğum arasında bir nedensellik bağı bulunmadığını ispat edebilmek için ayrıca tıbbi yöntemlere de (kan muayenesi ve genetik inceleme) başvurulabilir.

3) Çocuğun ana rahmine evlilik öncesinde veya ayrılık sırasında düşmüş olduğunu ispat

Çocuğun ana rahmine evlilik öncesinde veya ayrılık esnasında düşmüş olması durumunda, babalık karinesi zayıftır. Çocuğun evlilikten sonraki yüz seksen günden daha az bir sürede doğduğu veya kadının gebe kaldığı zamanda ayrılık kararı verilmiş olduğu anlaşılırsa, soybağının reddi için başkaca bir delile gerek kalmamakla birlikte, aksinin ispat edilebilmesi mümkündür.

Nüfus kayıtlarının düzeltilmesi yazımız için (Lütfen Bkz…)

                                                                                                                        Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir