NÜFUS KAYITLARININ DÜZELTİLMESİ

Ülkemizde kişinin doğumuyla birlikte; ad, soyad, anne adı, baba adı gibi kişisel bilgilerin tutulduğu nüfus kaydı düzenlenmektedir. Nüfus kayıtları, Türk Medeni Kanunu madde 7 “Resmî sicil ve senetler, belgeledikleri olguların doğruluğuna kanıt oluşturur…” uyarınca aksi ispat edilinceye kadar geçerli kabul edilmektedir. Bu nedenle nüfus sicilinde yer alan kişisel durum bilgilerinde sonradan meydana gelen değişikliklerin veya nüfus sicilinde yer alan yanlış kayıtların düzeltilmesi gerekir. Bu kapsamda nüfus kayıtlarında meydana gelecek düzeltme işlemleri; kişisel durumlarda sonradan meydana gelen değişikliklere ilişkin düzeltme ve eklemeler ile nüfus sicilinde yer alan yanlışlıkların düzeltilmesi nedenleriyle olacaktır.

Nüfus kayıtlarının düzeltilmesi, aile kütüğüne işlenmiş kayıtların bir kısmının düzeltilmesi veya değiştirilmesi olarak anlaşılmalıdır. Nüfus kütüğündeki doğru olmayan kayıtların düzeltilmesi için Mahkemeden karar alınması zorunlu olup, aynı zamanda bu kayıtlar, ilgilileri veya Cumhuriyet Savcısı tarafından açılacak olan kayıt düzeltme davası ile gerçek durumuna uygun hale getirilebilir. Uygulamada nüfus kayıtlarının düzeltilmesi davası olarak adlandırılan bu dava zamanaşımı veya hak düşürücü süreye bağlı değildir. İlgililer bu davada her türlü kanıta başvurabileceklerdir.

Nüfus kayıtlarının düzeltilmesi davası ve soybağı davaları hem benzerlik hem farklılıklar göstermektedir. Soybağı ile nüfus kayıt düzeltme davaları, sonuçları bakımından benzerlik göstermekte, içerik ve yargılama kuralları açısından farklılaşmaktadır. Soybağının kurulmasına ilişkin yazımız için; (Lütfen bkz…) Soybağı davalarında kişisel duruma ilişkin nüfus kaydında yer alan bilgi doğru olarak meydana gelmiş ve kütüğe tescil edilmiştir. Ancak bu doğru daha sonra soybağının reddi davası ile teknik anlamda bir yanlışlığa dönüştürülmüştür. Soybağının reddi davasına ilişkin yazımız için; (Lütfen bkz…) Nüfus kaydının düzeltilmesi davasında ise, nüfus kaydının gerçek durumu yansıtmaması, baştan yanlış olarak kütüğe geçirilmesi söz konusudur

Soybağı davaları; kanunen kurulmuş olan bağın hukuka uygun hale getirilmesini amaç edinmiş ve sonucunda soybağını değiştirmektedir. Fakat çocuğun biyolojik anne ve/veya babası haricindeki kişilerin nüfus siciline kaydedilmesi sebebi ile açılan nüfus kayıtlarının düzeltilmesi davasının amacı, nüfus sicilindeki yanlış kayıtların düzeltilmesi olup, kanunen kurulmuş olan soybağını değiştirmemektedir. Bu dava sonucunda kanunen kurulmuş olan soybağı, sicile doğru bir şekilde aktarılmaktadır. 

Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir