BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ (I)

İş sözleşmesi, bir tarafın bağımlı olarak iş görmeyi, diğer tarafın da buna karşılık ücret ödemeyi üstlenmesinden oluşan sözleşmedir. Taraflar iş sözleşmesini, yasa hükümleriyle getirilen sınırlamalara uymak kaydıyla, sözleşme serbestisi çerçevesinde, istek ve ihtiyaçlarına uygun şekilde düzenleyebilirler.

İş sözleşmeleri, belirli veya belirsiz süreli olmak üzere iki farklı şekilde yapılabilir. Uygulamada çoğunlukla belirsiz süreli iş sözleşmesi yapılması tercih edilse de, tarafların istek ve ihtiyaçlarına göre, belirli süreli iş sözleşmesi yapılması da söz konusu olabilmektedir.

Belirli süreli iş sözleşmesi, belli bir işin tamamlanması, belirli bir sürenin dolması veya önceden belirlenen belirli bir olgunun gerçekleşmesi gibi nedenlere bağlı olarak yapılabilir. Uygulamada genellikle, belirli bir sürenin sonunda veya belirli bir projenin tamamlanmasıyla iş sözleşmesinin sona ereceği kararlaştırılmakta, bu doğrultuda belirli süreli iş sözleşmesi akdedilmektedir.

Belirli süreli iş sözleşmesi, bağlı olduğu koşulun gerçekleşmesiyle sona erdikten sonra, esaslı bir neden olmadıkça üst üste yapılamaz. Aksi halde, ikinci ve daha sonraki belirli süreli iş sözleşmeleri, belirsiz süreli iş sözleşmesi olarak kabul edilecektir. Ancak üst üste yapılan belirli süreli iş sözleşmeleri esaslı bir nedene dayanıyorsa, belirli süreli olma özelliğini kaybetmeyecektir.

Belirli süreli iş sözleşmesinde, sözleşmenin sona ermesi feshe değil, belli bir olgunun gerçekleşmesine bağlı kılınmıştır. Bu nedenle, iş ilişkisi sözleşmeyle belirlenen belirli süreden veya olgunun ortaya çıkmasından önce bitse dahi, işçi ihbar tazminatına hak kazanamaz; iş sözleşmesinin haklı nedenle veya haklı nedene dayalı olmadan feshedilmiş olması önemli değildir.

Bununla birlikte, belirli süreli iş sözleşmesiyle çalışan işçi, kıdem tazminatına hak kazanmak açısından, belirsiz süreli iş sözleşmesiyle çalışan işçiye göre farklı bir uygulamaya tabi değildir. Kıdem tazminatına hak kazanmak için ön koşul olan 1 yıllık çalışma süresini dolduran işçi, belirsiz süreli iş sözleşmesiyle çalışan işçi gibi kıdem tazminatına hak kazanacaktır.

Belirli süreli iş sözlemesinin, sözleşmede belirlenen süreden önce feshedilmesi durumunda tarafların karşı karşıya kalacakları tazminat sorumluluğuyla ilgili yazımız için (Bkz…)

Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir