ORTAK ALANDA HAYVAN BESLEMEK

Bireylerin hayvan bulundurmaları ve beslemeleri modern çağda gün geçtikçe artmakta ve şehirleşmenin doğal sonucu birlikte yaşama zorunluluğu, hayvan besleyen bireyler ile komşuları arasında kimi ihtilaflara sebep olmaktadır. Kanun koyucu; karşılaşılan ihtilaflara kayıtsız kalmamış ve yasal düzenlemeler öngörmüştür.

634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu (“KMK”) ortak yeri tanımlamış ve ortak yerlerin kat malikleri tarafından nasıl kullanılacağına dair düzenlemeler yapmıştır. KMK madde 16 “Kat malikleri anagayrimenkulün bütün ortak yerlerine, arsa payları oranında, ortak mülkiyet hükümlerine göre malik olurlar.” hükmü ile ana gayrimenkulün ortak yerlerinin bütün kat maliklerine ait olduğunu düzenlemiştir. Bu düzenleme neticesinde anlaşılmalıdır ki herhangi bir kat maliki ana gayrimenkulün ortak yerlerini tek başına kullanamayacaktır. Hemen burada ifade edelim; KMK madde 18 “Kat malikleri, gerek bağımsız bölümlerini, gerek eklentileri ve ortak yerleri kullanırken doğruluk kaidelerine uymak, özellikle birbirini rahatsız etmemek, birbirinin haklarını çiğnememek ve yönetim planı hükümlerine uymakla, karşılıklı olarak yükümlüdürler.” şeklindeki düzenlemesi ile kat maliklerinin borçları ve uyması gereken genel kuralları düzenlemiştir. Maddenin lafzından anlaşıldığı üzere kat malikleri birbirlerini rahatsız etmemek ve Yönetim Planı hükümlerine uymak mecburiyetindedirler.

KMK; ortak yerlerde hayvan beslemeyi kesin olarak yasaklamadığı gibi izin de vermemiştir. Kanun; ortak yerlerin nasıl kullanılacağına dair genel çerçeveyi belirlemiş ve bağımsız bölüm maliklerine Yönetim Planı ile emredici hükümlere aykırı olmamak şartı ile farklı düzenlemeler yapabilme olanağı tanımıştır.

Aşağıda Yargıtay’ın konu ile ilgili kararlarına yer vermekteyiz.

“…İncelenen dosya kapsamına, kararın dayandığı gerekçeye ve ana taşınmazın yönetim planın 9. Maddesinde bağımsız bölüm ve eklentiler ile ortak yerlerde kedi köpek gibi hayvanların beslenmesinin kat malikleri kurulunun müsaadesine tâbi tutulduğu belirlenerek hüküm kurulduğuna göre, yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddi ile usul ve kanuna uygun olan hükmün onanmasına karar vermek gerekmiştir…” Yargıtay Kararı – 20. HD E. 2017/3122 K. 2017/7051 T. 28.9.2017

“…Dosya içindeki bilgi ve belgelerden, yönetim planının 3/B-1 maddesi içeriğinden; anataşınmazın bahçesinde veya balkonunda köpek beslenmesinin yasaklandığı, köpeğin yalnızca ev içinde beslenmesine izin verildiği açıkça anlaşılmaktadır. Davalının bahçeye köpek kulübesi yapmak suretiyle köpek beslediği toplanan delillerle kanıtlandığına göre, mahkemece bu eyleminin önlenmesine, köpek kulübesinin kaldırılmasına, ortak alanın eski hale getirilmesine karar verilmesi gerekirken…” Yargıtay Kararı 18. HD E. 2011/6339 K. 2011/7755 T. 27.06.2011

Apartmanda hayvan beslemek başlıklı yazımız için lütfen (bkz)

Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

3 thoughts to “ORTAK ALANDA HAYVAN BESLEMEK”

 1. Merhaba,
  6 bloklu bir sitede 2 yıldır kat maliki olarak ikamet ediyorum.
  Bahçeye koyduğum kedi maması ve su kaplarıyla ilgili bir grup insanın rahatsızlık duyduğunu dile getirdiler. Bu bildirimden önce ise mama kabı ve su kabı tahrip ediliyordu, bende araç kamerası alarak durumu izlemeye başladım.
  Sitenin iskanı ve bildiğim kadarıyla yönetim planı yok.
  Bu konuyla ilgili yasal haklarım konusunda bilgi rica edebilir miyim.

 2. Sokaktan sahiplendiğim kedim var karnesi mevcut ve bütün sağlık kontrolleri tamam evde yemeğini yiyor oynuyoruz dışarıya alışkın olduğu için evde fazla tutamıyorum dışarı çıkmak istiyor bunun içinde merdivenleri kullanması lazım apt. Bi kaç tane kendini bilmez vijdan yoksunu kimseye zararı olmadığı halde koridorda dolaşmasını yöneticiye şikayet etmişler evde alıp beslesin yoksa gördüğümüz yerde alıp dışarı ataruz demişler böyle hakları varmı benim nasıl bir yol izlemem lazımki kedim bu kışta zarar görmesin

 3. Merhabalar;
  Devlet Lojmanında oturuyorum. Alt komşumuzun kedisi ne hikmetse kapıyı açık bulunca hemen üst kata gelerek bizimde kapımız açıksa direk içeri giriyor. Bu konudan çok şikayetçiyiz. Sanki öğretilmiş gibi kapımızın önüne gelerek içeri girmeye çalışıyor. Hayvansever aile olmamıza rağmen bu durumdan çok şikayetçiyiz. Bu konuda yasalar ne der?. İyi günler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir