KORONA VİRÜSÜ (COVID-19) SALGINI NEDENİYLE İŞ SÖZLEŞMESİNİN İŞVEREN TARAFINDAN FESHİ

Son günlerde ülkemizi de etkisi altına almış olan korona virüsü salgını nedeniyle, iş sözleşmelerinin işveren veya işçi tarafından feshedilmesi konusu gündeme gelmektedir. Bu yazımızda, korona virüsü salgını nedeniyle, iş sözleşmesinin işveren tarafından feshedilmesinden bahsedeceğiz.

İşverenler, işçilerin menfaatlerini veya kendi ekonomik menfaatlerini düşünerek kimi zaman sağlık problemi yaşayan işçilerinin iş sözleşmesini feshedebilmektedirler. Kanun koyucu, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 25. maddesinin “Süresi belirli olsun veya olmasın işveren, aşağıda yazılı hallerde iş sözleşmesini sürenin bitiminden önce veya bildirim süresini beklemeksizin feshedebilir:

I- Sağlık sebepleri:

a)İşçinin kendi kastından veya derli toplu olmayan yaşayışından yahut içkiye düşkünlüğünden doğacak bir hastalığa yakalanması veya engelli hale gelmesi durumunda, bu sebeple doğacak devamsızlığın ardı ardına üç iş günü veya bir ayda beş iş gününden fazla sürmesi

b) İşçinin tutulduğu hastalığın tedavi edilemeyecek nitelikte olduğu ve işyerinde çalışmasında sakınca bulunduğunun Sağlık Kurulunca saptanması durumunda…” hükmü ile işverenin hangi hallerde sağlık sebeplerine dayanarak iş sözleşmesini feshedebileceğini düzenlemiştir.

Hastalığın başka kişilere geçme olasılığının varlığı halinde bu hastalıklara bulaşıcı hastalık adı verilmektedir. Kanunlarımızda, işçinin bulaşıcı hastalığa yakalanması nedeniyle iş sözleşmesinin haklı nedenle işveren tarafından feshedilmesine ilişkin özel bir düzenleme yapılmamıştır. Ancak, Yargıtay içtihatları ve doktrinde yerleşmiş görüşlere göre, işverene haklı nedenle fesih hakkı vermesi için, işçinin yakalandığı bulaşıcı hastalığın; tedavi edilemeyecek nitelikte olması, işin niteliğiyle bağdaşmaması ve durumun Sağlık Kurulu tarafından tespit edilmesi gerekmektedir.

Sonuç olarak, işçinin korona virüsüne yakalanmış olması tek başına işverene haklı nedenle fesih hakkı vermeyecek, aynı zamanda yukarıda belirtilen şartların da gerçekleşmesi gerekecektir.

Korona virüsü (covid-19) salgınının sözleşmeler ve hukuki ilişkiler üzerine etkisi ile ilgili olarak, Av. Sevcen CAN ile yaptığımız röportaj için; (Lütfen bkz…)

Korona virüsü salgını nedeniyle, iş sözleşmesinin işçi tarafından feshedilmesine ilişkin yazımız için;  (Lütfen bkz..)

İş sözleşmesinin hastalık sebebiyle işveren tarafından feshedilmesine ilişkin yazımız için; (Lütfen bkz…)

Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir