EKMEK MAYASI ÜRETEN SANAYİCİLER BAKIMINDAN İTHALATTA GÜMRÜK VERGİSİ SIFIRLANMIŞTIR

Çeltik ithalatında % 0 gümrük vergisi uygulamasının 1 aylık süreyle uzatıldığını, ilgili mevzuat hükümlerine yer vermek suretiyle bir önceki yazımızda açıklamıştık lütfen  (Bkz: …) Bu çalışmamızda ise ekmek mayası üreten sanayiciler için getirilen düzenlemeden bahsedeceğiz.

3.4.2020 günlü ve 31088 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe konulan, 2348 sayılı İthalat Rejimi Kararına Ek Karar’ın 2. madde “Aynı Kararın ekinde yer alan Nihai Kullanım Mevzuatı Kapsamında İndirimli Gümrük Vergisi Uygulanacak Tarım Ürünleri Listesi (EK-1)’nde yer alan ve aşağıdaki tabloda gümrük tarife istatistik pozisyonları (G.T.İ.P.) belirtilen ürünlere ilişkin satırlar aynı tabloda gösterildiği şekilde değiştirilmiştir. “1703.10.00.00.00 Kamış melasları … 0  …” hükmüyle; ekmek mayası üretenler için  nihai kullanım ibraz etmeleri şartıyla, alkol maya ve yem sanayinde hammadde olarak kullanılan melasın ithalatında %31,5 şeklinde uygulanan gümrük vergisi % 0 oranına indirilerek sıfırlanmıştır.

Söz konusu düzenleme, ilgili üründeki arz güvenliği ve fiyat dengesini sağlamak amacıyla getirilmiş olup; böylelikle, nihai kullanım şartıyla sıfır vergi oranı uygulamasına tabi tutulan melasın, ekmek mayası imalinde kullanılması halinde ilgili üreticilerden gümrük vergisi alınmayacaktır.

Taze limon ihracatında ön izin zorunluğu yazımız için (Lütfen bkz…)Bazı ürünlerin ihracatında ön izin uygulamasının sona ermesine ilişkin yazımızı için lütfen (Lütfen bkz…)Koruyucu maske (gaz, toz ve radyoaktif toz filtreli maskeler), tulum (koruyucu iş elbisesi), sıvı geçirmez önlük (kimyasallara karşı kullanılan koruyucu önlükler), gözlük (koruyucu gözlükler) ile tıbbi ve cerrahi maske, tıbbi steril/non-steril eldivenlerin ihracatında ön izin zorunluluğuna dair (Lütfen bkz…)

                                                                                                              Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir