COVİD-19 SEBEBİYLE TAZE LİMON İHRACATINDA ÖN İZİN ZORUNLULUĞU

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını dolayısıyla, taze limonda yükselen iç talep göz önünde bulundurularak; halihazırda mevcut limon stoklarının bir sonraki döneme kadar satış fiyatlarında artış öngörülmüş olduğundan, yurt içi arz-talep istikrarına bağlı olarak fiyat durumunun dengede tutulabilmesi amacıyla “Limon İhracatına İlişkin Tebliğ (İhracat: 2020/7)” 7.4.2020 günlü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe konulmuştur. 

Söz konusu Tebliğ’in 3. maddesi “(1) Aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P.) ve tanımı belirtilen eşyanın ihracatında, Tarım ve Orman Bakanlığının ön izni aranır.

G.T.İ.P. Eşyanın Tanımı
0805.50.10.00.00 Taze limon (kurutulmuş hariç)

(2) Ön izne ilişkin usul ve esaslar Tarım ve Orman Bakanlığınca belirlenir.” hükmünü içermekte olup; taze limon ihracatı için Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan izin alma zorunluluğu getirilmiştir.

Tebliğ’in 4. madde 2. fıkra “Bu Tebliğ hükümleri yürürlük tarihinden itibaren 31/8/2020 (bu tarih dahil) tarihine kadar uygulanır.” hükmü uyarınca da, taze limon ihracatı şimdilik 31.8.2020 gününe kadar ön izne bağlı kılınmıştır. Böylelikle, ihracat yapma talebi bulunan işletmelerin, anılan tarihe kadar Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı İl Tarım ve Orman Müdürlükleri’ne başvuruda bulunmaları lazım gelecektir.

Etil alkol, kolonya, dezenfektan, hidrojen peroksit ürünlerinin ihracatı için kayıt ve onay uygulamasının sona ermesine ilişkin yazımız için lütfen (Lütfen bkz…) Bazı ürünlerin ihracatında ön izin uygulamasının sona ermesine ilişkin yazımızı okumak için lütfen (Lütfen bkz…)

Koruyucu maske (gaz, toz ve radyoaktif toz filtreli maskeler), tulum (koruyucu iş elbisesi), sıvı geçirmez önlük (kimyasallara karşı kullanılan koruyucu önlükler), gözlük (koruyucu gözlükler) ile tıbbi ve cerrahi maske, tıbbi steril/non-steril eldivenlerin ihracatında ön izin zorunluluğuna dair yazımız kısa süre içerisinde yayınlanacaktır.

                                                                                                              Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir