BAZI ÜRÜNLERİN İHRACATINDA KAYIT VE TİCARET BAKANLIĞI’NDAN ONAY ALMA UYGULAMASI SONA ERDİ

18.3.2020 günlü Resmi Gazete’de “İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat 2020/5)” yayımlanmış ve anılan tarihte de yürürlüğe girmişti. Söz konusu Tebliğ’in;

Geçici 1. maddesi “(1) Bu maddeyi ihdas eden Tebliğ ile bu Tebliğ ekinde yer alan İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesine eklenen mallara ilişkin gümrük beyannameleri, ilgili İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğince, Ticaret Bakanlığının (İhracat Genel Müdürlüğü) ön onayının alınmasını müteakip kayda alınır. (2) Bu maddeyi ihdas eden Tebliğ hükümleri, bu maddenin yayımı tarihi (bu tarih hariç)  öncesinde gümrük beyannamesi İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine onaylatılmış olan mallara uygulanmaz. (3) Ticaret Bakanlığı (İhracat Genel Müdürlüğü) bu maddeyi ihdas eden Tebliğ hükümlerine istinaden; uygulama usul ve esaslarını belirlemeye, gerekli muafiyet ve istisnaları tanımlamaya,  izin ve talimat vermeye, özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya, uygulamada ortaya çıkacak ihtilafları idari yoldan çözümlemeye yetkilidir.”

Geçici 2. maddesi “Aynı Tebliğin ekinde yer alan İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesine 35-39 uncu sıralar olarak aşağıdaki maddeler eklenmiştir.“35- Etil Alkol [GTP: 22.07 (GTİP: 2207.20.00.10.15 ve GTİP: 2207.20.00.90.15 hariç), GTİP: 2208.90.91.10.00, 2208.90.91.90.00, 2208.90.99.10.00, 2208.90.99.90.00]36- Kolonya (GTİP: 3303.00.90.00.11)37- Dezenfektan (GTİP: 3402.90.10.00.12, 3808.94.10.00.00, 3808.94.20.00.00, 3808.94.90.00.19, 3808.94.90.00.11, 2905.12.00.00.12)38- Hidrojen Peroksit (GTP: 28.47)39- Yalnız Meltblown Kumaş (GTP: 56.03)”şeklinde düzenlenmişti.

Bu düzenleme uyarınca, Covid-19 salgınına karşı ülkesel bazda gerekli tedbirlerin alınması amacıyla etil alkol, kolonya, dezenfektan, hidrojen peroksit ve maske kumaşı İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesine eklenerek; bu malların ihracatı kayıt ve denetim altına alınmış, Ticaret Bakanlığı’nın izin ve onayına tabi tutulmuştu.

Ancak 2.5.2020 günlü Resmi Gazete’de yayımlanarak yine yayımı tarihinde yürürlüğe giren “İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat 2020/9)”in 1. maddesi “6/6/2006 tarihli ve 26190 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)’in ekinde yer alan İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesinin 35 ila 38 inci sıraları yürürlükten kaldırılmıştır.” uyarınca dezenfektan, kolonya, hidrojen peroksit ve etil alkol ürünlerinin ihracatı için kayıt ve Ticaret Bakanlığı’ndan onay alınması zorunluluğu ortadan kaldırılmıştır. 18.3.2020 tarihli Tebliğ’in 39. sırasında “Yalnız Meltblown Kumaş (GTP: 56.03)” olarak anılan maske kumaşı ihracatı için ise kayıt ve Ticaret Bakanlığı’ndan onay alınması zorunluluğu aynen devam etmektedir.

Bazı ürünlerin ihracatında ön izin uygulamasının sona ermesine ilişkin yazımızı okumak için lütfen (Lütfen bkz…) Taze limon ihracatında ön izin zorunluğu yazımız için lütfen (Lütfen bkz…)

Koruyucu maske (gaz, toz ve radyoaktif toz filtreli maskeler), tulum (koruyucu iş elbisesi), sıvı geçirmez önlük (kimyasallara karşı kullanılan koruyucu önlükler), gözlük (koruyucu gözlükler) ile tıbbi ve cerrahi maske, tıbbi steril/non-steril eldivenlerin ihracatında ön izin zorunluluğuna dair yazımız kısa süre içerisinde yayınlanacaktır.

                                                                                                          Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir