SOLUNUM CİHAZLARI VE TEK KULLANIMLIK TIBBİ MASKELERİN İTHALATINDA UYGULANAN İLAVE GÜMRÜK VERGİLERİ KALDIRILDI

25.3.2020 tarih ve 31079 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı (Karar Sayısı: 2286)” doğrultusunda, Covid-19 pandemisinin yarattığı ihtiyacın karşılanması için tek kullanımlık tıbbi maskeler bakımından öncesinde uygulanan %20 oranlı ilave gümrük vergisi kaldırılmıştır. Anılan Karar’ın 1. maddesi ise “21/11/2016 tarihli ve 2016/9548 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”ın eki tabloda 6307.90 G.T.P. numarası ile yer alan maddenin ismi “Diğer Hazır Eşya(6307.90.98.10.11 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonunda yer alan bir kullanımlık maskeler hariç)” şeklinde değiştirilmiştir.” şeklindedir.

Solunum cihazları bakımından %13 olarak uygulanan ilave gümrük vergisi de, 25.3.2020 tarih ve 31079 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı (Karar Sayısı: 2285)”nın 1. Madde “6/12/2018 tarihli ve 416 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”ın eki tabloda yer alan “9019.20.00.00.18” gümrük tarife istatistik pozisyonundaki “Cihazlar” isimli madde, söz konusu tablo kapsamından çıkarılmıştır.” düzenlemesiyle yukarıda açıklanan amaç uzantısında kaldırılmıştır. 

Bir takım ürün gruplarının ithalatında uygulanan ilave gümrük vergisine ilişkin yazımız için lütfen (Lütfen bkz..)

Kolonya ve dezenfektan üreten sanayiciler bakımından dökme etil alkol ithalatındaki gümrük vergisi yazımız için (Lütfen Bkz..)

                                                                                                               Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir