KOLONYA VE DEZENFEKTAN ÜRETEN SANAYİCİLER BAKIMINDAN DÖKME ETİL ALKOL İTHALATINDAKİ GÜMRÜK VERGİSİ KALDIRILDI

Evrensel bir kriz olan Covid-19 salgınının ortaya çıkardığı ihtiyaçların etkin ve yeterli şekilde karşılanması ve arzın devamının sağlanabilmesi için ülkesel bazda çeşitli politikalar benimsenerek bir takım önlemler alınmaktadır. Bugünkü yazımızda yer verdiğimiz konu da tam olarak bu amaca yöneliktir.

25.3.2020 gün ve 31079 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “İthalat Rejimi Kararına Ek Cumhurbaşkanlığı Kararı (Karar Sayısı: 2284)”nın 1. madde “20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararının ekinde yer alan Nihai Kullanım Mevzuatı Kapsamında İndirimli Gümrük Vergisi Uygulanacak Tarım Ürünleri Listesi (EK-1)’ne aşağıda yer alan eşya eklenmiştir. “2207.20.00.10.13 Dökme etil alkol kolonya ve dezenfektan üretiminde kullanılmak üzere 0” düzenlemesi uyarınca, kolonya ve dezenfektan üretiminde kullanılan dökme etil alkol ithalatında %10 şeklinde uygulanan gümrük vergisi kolonya ve dezenfektan üreten kişiler için sıfırlanarak tamamen kaldırılmıştır. Söz konusu karar gereği uygulama ve kontroller Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülmektedir.

Bir takım ürün gruplarının ithalatında uygulanan ilave gümrük vergisine ilişkin yazımız için lütfen (Lütfen bkz…). Solunum cihazları ile tek kullanımlık tıbbi maskelerin ithalatında uygulanan ilave gümrük vergilerinin kaldırılmasına ilişkin yazımız için (Lütfen bkz…).

                                                                                                               Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir