KOOPERATİFLERİN GENEL KURUL TOPLANTILARI ERTELENDİ

17.4.2020 tarih ve 31102 sayılı Resmi Gazete’de, “7244 sayılı Yeni Koronavirüs (Covıd-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” yayımlanmış ve anılan tarihte yürürlüğe konulmuştur.

Kanun’un 2. madde d bendi “24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu kapsamındaki genel kurul toplantıları 31/7/2020 tarihine kadar ertelenir. Bu süre, ilgili Bakan tarafından 3 aya kadar uzatılabilir. Ertelenen genel kurul toplantıları, ertelemenin sona erdiği tarihten itibaren üç ay içinde yapılır. Mevcut organların görev, yetki ve sorumlulukları erteleme süresi sonrasında yapılacak ilk genel kurula kadar devam eder.” hükmü uyarınca, Kooperatifler Kanunu’na tabi kılınan genel kurul toplantıları 31.7.2020 gününe kadar ertelenmiştir. Bu sürenin ilgili Bakanlıkça gerekli görüldüğünde 3 aya kadar uzatılabilmesi de mümkün kılınmıştır. Diğer yandan, erteleme süresinin sona erdiği günden itibaren 3 ay içinde bu ertelenen genel kurul toplantıları yapılacaktır.

İş bu hüküm, kooperatifler nezdinde Covid-19 salgınının kişiler arasında yayılmasını önlemek ve kooperatif üye ile yöneticilerini korumak amacıyla getirilmiş; virüsle mücadele kapsamında bu alanda da bir takım çözüm yollarına başvurulmuştur.

Esnaf ve sanatkar meslek kuruluşlarının alması gereken tedbirler konulu yazımız için (Lütfen bkz: …) Tarım satış kooperatif ve birliklerinin DFİF taksitlerinin faizsiz birer yıl ertelenmesi hakkında (Lütfen bkz: …) Tüketici hakem heyetlerinin faaliyetlerine ilişkin sürelerin durdurulmasına dair (Lütfen bkz…) Sermaye şirketleri genel kurul toplantılarının iptali için (Lütfen bkz: …) Sermaye şirketlerinin kar payı dağıtımının geçici süreyle sınırlandırılmasına ilişkin (Lütfen bkz…)

                                                                                                               Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir