BULUT BİLİŞİM SÖZLEŞMELERİNDEN DOĞABİLECEK HUKUKİ SORUNLAR (IV)

Av. Sevcen CAN & Av. Yasemin ÇORAK

Bir önceki yazımızda bulut bilişim sözleşmelerinde yer verilebilecek tahkim şartlarına ilişkin olası sorunlardan bahsetmiştik (Lütfen bkz…). Bu yazımızda ise bulut bilişim sözleşmelerinde yer verilen sorumsuzluk kayıtlarına ilişkin ortaya çıkabilecek sorunlara değineceğiz.

4) Sorumsuzluk Kayıtlarına İlişkin Ortaya Çıkabilecek Sorunlar

Bulut bilişim hizmetinin sağlanması esnasında, buluttaki verilerin üçüncü kişiler tarafından ele geçirilmesi, bulut bilişim sisteminin çökmesi, yavaşlaması, performansının düşmesi, sisteme erişim problemleri, veri kayıpları ve benzeri problemler veya bunlardan başka hizmet kusurları ortaya çıkabilmekte ve bu problemler özellikle sözleşmenin hizmet sağlayıcı tarafını hukuki ve hatta bazen cezai sorumluluk altına sokabilmektedir. Bu nedenle bulut bilişim sözleşmelerinde çeşitli sorumsuzluk kayıtlarına yer verilebilmektedir. Bu sorumsuzluk kayıtlarının geçerliliği sözleşmeye uygulanacak hukuka bağlı olarak değişebilecektir.

Ancak sözleşmeye Türk hukukunun uygulanacağını varsayarsak, sorumsuzluk kayıtlarını 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 115. maddesini ” Borçlunun ağır kusurundan sorumlu olmayacağına ilişkin önceden yapılan anlaşma kesin olarak hükümsüzdür. Borçlunun alacaklı ile hizmet sözleşmesinden kaynaklanan herhangi bir borç sebebiyle sorumlu olmayacağına ilişkin olarak önceden yaptığı her türlü anlaşma kesin olarak hükümsüzdür…” göz önünde bulundurarak değerlendirmek gerekecektir. Buna göre, borçlunun (hizmet sağlayıcının) ağır kusurundan sorumlu olmayacağına ilişkin olarak sözleşmede yer verilen sorumsuzluk kayıtları hükümsüzdür. Bunun yanında, borçlu (hizmet sağlayıcı) borcun ifasını yardımcı kişiler aracılığıyla yerine getiriyorsa, yardımcı kişilerin fiillerinden doğan sorumluluğun, tarafların anlaşmasıyla kısmen veya tamamen ortadan kaldırılabilmesi mümkündür.

Bir sonraki yazımızda, bulut bilişim sözleşmelerinin sona ermesine ilişkin ortaya çıkabilecek sorunlardan bahsedeceğiz. (Lütfen bkz…)

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir