BULUT BİLİŞİM SÖZLEŞMELERİNDEN DOĞABİLECEK HUKUKİ SORUNLAR (V)

Av. Sevcen CAN & Av. Yasemin ÇORAK

Bir önceki yazımızda bulut bilişim sözleşmelerinde yer verilebilecek sorumsuzluk kayıtlarına ilişkin olarak doğabilecek sorunlardan bahsetmiştik (Lütfen bkz…) Bu yazımızda ise bulut bilişim sözleşmelerinin sona ermesine ilişkin yaşanabilecek olası sorunlara dair açıklamalar yapacağız.

5) Sözleşmenin Sona Ermesine İlişkin Sorunlar

Bulut bilişim sözleşmeleri; sözleşme süresinin bitmesi, kullanıcının farklı bir bulut bilişim hizmeti sağlayıcısından hizmet almak istemesi, kullanıcının kendi veri saklama ve işleme altyapısını oluşturması, bulut bilişim hizmeti sağlanması esnasında birtakım haklı nedenlerin ortaya çıkması, sözleşmede yer verilen ve sözleşmenin feshini öngören herhangi bir koşulun ortaya çıkması gibi sebeplerle sona erebilir.

Bulut bilişim sözleşmelerinin sona ermesiyle ortaya çıkabilecek en önemli problem, sözleşmenin konusu olan verilerin kullanıcıya iade edilmesine ilişkin uyuşmazlıklardır. Bunun dışında kullanıcının rızası olmadan verilerin kopyalanması, daha sonra işlenmek üzere yedeklenmesi ve benzeri durumlar da sözleşmelerin sona erme aşamasında en sık karşılaşılan sorunlardır. Bu noktada, Türk Borçlar Kanunu’nda (“TBK”) düzenlenen saklama sözleşmelerine ilişkin hükümler gündeme gelecektir. Çünkü bir yönüyle bulut bilişim sözleşmeleri, saklama sözleşmelerinin özelliklerini ihtiva etmektedir.

TBK’nın 561 ila 581. maddeleri arasında yer alan saklama sözleşmelerine ilişkin düzenlemelere göre, saklayan (hizmet sağlayıcı);

– Saklatanın (kullanıcı) izni olmadıkça saklananı (veri) kullanamaz,

– Saklatanın (kullanıcı) talebi üzerinde saklananı (veri) geri vermekle yükümlüdür,

– Saklananı (veri) güvenli bir yerde koruma altına almalıdır.

Bu bağlamda, bir bulut bilişim sözleşmesinde sözleşmenin sona ermesiyle birlikte verilerin hizmet sağlayıcı tarafından kopyalanamayacağını, işlenemeyeceğini, yedeklenemeyeceğini, veri ve tüm yedeklerinin hizmet sağlayıcının platformlarından silineceğini, verilerin kullanıcının tercihine bağlı olarak daha sonra başka bir hizmet sağlayıcının sisteminde saklanması ve işlenmesine uygun formatta iade edileceğini öngören hükümlere yer verilmesi tavsiye edilmektedir. Bu konuda uzmanlarımızdan destek alabilirsiniz.

Bir sonraki yazımızda, bulut bilişim sözleşmelerinde yer alan kayıtların hizmet sağlayan tarafından değiştirilmesine ilişkin ortaya çıkabilecek sorunlardan bahsedeceğiz (Lütfen bkz…)

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir