BULUT BİLİŞİM SÖZLEŞMELERİNDEN DOĞABİLECEK HUKUKİ SORUNLAR (VI)

Av. Sevcen CAN & Av. Yasemin ÇORAK

Bulut bilişim sözleşmelerinde ortaya çıkabilecek hukuki sorunlara ilişkin yazı dizimizde şimdiye dek;

– Sözleşmenin geçerliliğine (Lütfen bkz…),

– Sözleşmeye uygulanacak hukukun ve yetkili mahkemenin tespitine (Lütfen bkz…),

– Sözleşmede yer alan takhim şartlarının geçerliliğine (Lütfen bkz…),

– Sözleşmede yer alan sorumsuzluk kayıtlarının geçerliliğine (Lütfen bkz…),

– Sözleşmenin sona ermesine (Lütfen bkz…)

ilişkin olarak ortaya çıkabilecek hukuki sorunlardan bahsetmiştik. Pratikte sık karşılaşılan sorunlardan bir diğeri de sözleşmede yer alan şartların hizmet sağlayan tarafından tek taraflı olarak değiştirilmesidir.

Bulut bilişim sözleşmelerine kimi zaman, hizmet sağlayanın bazı sözleşme şartlarını tek taraflı olarak değiştirebileceğine ilişkin kayıtlar eklenmektedir. Bu kayıtlara dayanarak, daha sonradan sözleşme şartlarında hizmet sağlayan tek taraflı olarak değişiklikler yapabilmekte, yapılan değişiklikler ya kullanıcıya elektronik ortamda bildirilmekte ya da kullanıcı sözleşme şartlarındaki değişikliklerden haberdar dahi edilmemektedir.

Uygulamada, bulut bilişim sözleşmeleri genellikle dijital ortamda ve kullanıcının bir ‘kabul et’ (accept) butonuna tıklamak suretiyle geçerlilik kazanarak akdedilen sözleşmelerdir. Dolayısıyla, genel işlem koşulu niteliğindeki sözleşme şartlarının, Türk Borçlar Kanunu uyarınca yazılmamış sayılma ihtimalinin, bu tür sözleşmelerde sıklıkla ortaya çıkabildiğini söyleyebiliriz. Bu nedenle, sözleşmenin esasına ilişkin olarak sonradan tek taraflı değişiklikler yapılmaması, mümkünse buna ilişkin ayrıca bir kaydın sözleşmeye eklenmesi, özellikle hizmet sağlayan taraf yönünden hukuken tavsiye edilmektedir.

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir