SENEDİN TALİLİ VE İSPAT YÜKÜNE ETKİSİ

Av. Sevcen CAN & Av. Yasemin ÇORAK Yargıtay uygulamasına göre senedin talili kısaca, senedin üzerinde yazılı kayıtların aksinin iddia edilmesi anlamına gelmektedir. Bilindiği üzere kambiyo senetleri kural olarak sebepten soyut belgeler olup bağımsız borç ikrarı içermektedir. Bağımsız borç ikrarı içeren bu belgelerin aksinin iddia edilmesi ve bunların aleyhine delil sunulabilmesi mümkündür. Taraflardan biri senede bağlanan … Okumaya devam et SENEDİN TALİLİ VE İSPAT YÜKÜNE ETKİSİ