HAYVAN BULUNDURANIN HUKUKİ SORUMLULUĞU

Hayvan bulunduranın hukuki sorumluluğu 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nda (“TBK”) kusursuz sorumluluk başlığı altında düzenlenmiştir. (bkz. ilgili yazımız…) TBK 65.m “Bir hayvanın bakımını ve yönetimini sürekli veya geçici olarak üstlenen kişi, hayvanın verdiği zararı gidermekle yükümlüdür. Hayvan bulunduran, bu zararın doğmasını engellemek için gerekli özeni gösterdiğini ispat ederse sorumlu olmaz. Hayvan, bir başkası veya bir başkasına ait hayvan tarafından ürkütülmüş olursa, hayvanı bulunduranın, bu kişilere rücu hakkı saklıdır.” uyarınca bir hayvanın bakımını ve yönetimini sürekli veya geçici olarak üstlenen kişi, hayvanın verdiği zararı gidermekle yükümlüdür.

Hayvan sahibi, hayvan tarafından verilen zararın doğmasını engellemek amacıyla gereken özeni göstermiş olduğunu ispatladığı takdirde söz konusu sorumluluğundan kurtulacaktır. Kişinin hayvan tarafından verilen zararın doğmasını engellemek için gereken tedbirleri almadığı, özen göstermediği yahut dikkatli hareket etmediği anlaşıldığı takdirde, hayvan bulunduranın kusursuz sorumluluğu devam edecektir. Bu durumda, hayvan sahibi, hayvanın verdiği zararı tazminat olarak ödemekle yükümlüdür. Hayvanın bir başkasına ait hayvan yahut bir diğer 3. kişi tarafından ürkütülmesi halinde hayvan bulunduranın, diğer hayvan sahibine yahut 3. kişiye rücu hakkı saklıdır.

TBK 68. maddesinde “Bir kişinin hayvanı, başkasının taşınmazı üzerinde bir zarar verdiği takdirde, taşınmazın zilyedi, o hayvanı yakalayabilir, zararı giderilinceye kadar alıkoyabilir; hatta durum ve koşullar haklı gösteriyorsa hayvanı diğer yollarla etkisiz hâle getirebilir. Bu durumda, taşınmazın zilyedi derhâl hayvan sahibine bilgi vermek ve sahibini bilmiyorsa, onun bulunması için gerekli girişimleri yapmak zorundadır.” şeklinde, bir kişinin hayvanı tarafından taşınmazına zarar verilen kişinin hakları düzenlenmiştir. Buna göre, bir kişinin hayvanı, başkasının taşınmazına zarar verdiği takdirde, taşınmazı zarar gören kimse o hayvanı yakalama, zararı giderilinceye dek alıkoyma ve hatta durum ve koşullar haklı gösteriyorsa hayvanı diğer yollarla etkisiz hale getirme haklarına sahiptir. Taşınmazı zarar gören kişi, söz konusu haklarının yanında, taşınmazına zarar veren hayvanın sahibine derhal bilgi vermekle, hayvanın sahibini bilmiyorsa gereken girişimleri yapmakla yükümlüdür. Burada önemle dikkate alınması gereken husus, taşınmazın zilyedi tarafından hayvanın ancak ve ancak haklı durum ve koşul bulunduğu takdirde yakalama ve alıkoyma dışında diğer yollarla etkisiz hale getirilebileceğidir. Aksi takdirde, hayvan hakları ihlal edilmiş olacağından taşınmaz zilyedinin cezai sorumluluğu doğabilecektir.

Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir