KUSURSUZ SORUMLULUK (SEBEP SORUMLULUĞU)

Kusursuz sorumluluk, sorumluluğun kişinin kusuruna bağlanmadığı, yasal düzenlemelerle öngörülen ve zararı meydana getiren olay/olgu ile zarar arasında bir nedensellik bağının sorumluluğun varlığını ortaya koymak için yeterli görüldüğü bir sorumluluk türüdür.

Kusursuz sorumluluk, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun (“Kanun”) 65. ve 71. maddeleri arasında düzenlenmiştir. Kanun’da sayılan kusursuz sorumluluk halleri aşağıdakilerdir:

  1. Hakkaniyet Sorumluluğu

Yasal düzenlemelerle öngörülen belli durumlarda zarar veren, zarara yol açan hukuka aykırı fiilinde kusurlu olmasa dahi, genellikle ekonomik nedenlere dayalı olarak, verdiği zararı tazmin etmekle yükümlü olabilir. Örneğin ayırt etme gücüne sahip olmayan kişi, işlediği haksız fiil dolayısıyla kusurlu değildir (fiil ehliyeti bulunmadığından) ancak böyle bir kişinin ekonomik durumu, zarar görenin ekonomik durumundan daha iyiyse, kusursuz olarak işlediği fiili neticesinde meydana gelen zararı tazmin etmekle yükümlü olabilecektir.

  1. Özen Sorumluluğu

Yasal düzenlemelerle öngörülen belli durumlarda zarar veren, zarara yol açan olay/olgunun gerçekleşmesinde kusurlu olmasa dahi, yasal düzenlemelerden kaynaklanan özen gösterme ödevini yerine getirmemesi dolayısıyla, verdiği zararı tazmin etmekle yükümlü olabilir. Özen sorumluluğunu doğuracak haller, Kanun’da aşağıdaki şekilde sayılmıştır:

– Adam çalıştıranın sorumluluğu (İlgili yazımız için bkz…)

– Hayvan bulunduranın sorumluluğu (İlgili yazımız için bkz…)

– Yapı malikinin sorumluluğu (İlgili yazımız en kısa sürede yayınlanacaktır)

  1. Tehlike Sorumluluğu

Önemli ölçüde tehlike arz eden bir işletmenin faaliyetinden ya da kişinin hareketinden dolayı meydana gelen zararlar için, özen yükümlülüğü bulunan kişinin kusursuz ve özen yükümlülüğüne uygun davranması durumunda dahi, meydana gelen zararı tazmin etmekle yükümlü olacağı Kanun’da düzenlenmiştir.

                                                                                                                         Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir