SUÇ TÜRLERİ III

Önceki yazılarımızda suçu meydana getiren hareketin sayısına ve şekline göre suç türlerinden bahsetmiştik

(Lütfen Bkz…)

(Lütfen Bkz…)

Bu yazımıda ise suçu meydana getiren hareketin önemine göre suç türlerinden bahsedeceğiz. 

Bağlı hareketli suçlar: Bağlı hareketli suçlarda, neticeyi meydana getiren hareketin şekli, suçun kanuni tanımında düzenlenmiştir. Örneğin yapma suçu, Türk Ceza Kanunu’nun madde 148; “Bir başkasını, kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden ya da malvarlığı itibarıyla büyük bir zarara uğratacağından bahisle tehdit ederek veya cebir kullanarak, bir malı teslime veya malın alınmasına karşı koymamaya mecbur kılan kişi, altı yıldan on yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.” hükmüyle düzenlenmiş, neticeyi meydana getiren hareketin şekli konusunda bir özelleştirme ve tanım yapılmıştır. Bu açıdan yağma suçunun bağlı hareketli bir suç olduğunu ifade edebiliriz.

Serbest hareketli suçlar: Serbest hareketli suçlarda ise, neticeyi meydana getiren hareketin şekline ilişkin özellikli bir düzenleme yapılmamıştır. Serbest hareketli suçlarda netice, herhangi bir şekilde meydana gelebilmektedir. Örneğin görevi kötüye kullanma suçu, Türk Ceza Kanunu’nun madde 257; “Kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan haller dışında, görevinin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle, kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olan ya da kişilere haksız bir menfaat sağlayan kamu görevlisi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.” hükmüyle düzenlenmiş olup, neticenin meydana gelmesi için görevinin gereklerine aykırı hareket etmiş olmak yeterlidir. Bu açıdan görevi kötüye kullanma suçunun serbest hareketli suç olduğunu ifade edebiliriz.

Bir sonraki yazımızda, fiilin icrasının devam edip etmemesine göre suç türlerinden söz edeceğiz.

Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir