SUÇ TÜRLERİ II

Bir önceki yazımızda suçu meydana getiren hareketin sayısına göre suç türlerinden (tek hareketli suçlar – çok hareketli suçlar – birleşmiş hareketli suçlar – bölünebilen veya kesintili suçlar – seçimlik hareketli suçlar) bahsetmiştik (Lütfen Bkz…). Bu yazımıda ise suçu meydana getiren hareketin şeklinde göre suç türlerinden bahsedeceğiz. 

İcrai ve ihmali suçlar: İcrai hareket; yapılması bir normla yasaklanmış, diğer bir deyişle “yapma”, “işleme” anlamına gelen yasaklayıcı normu bozan davranışlar olarak nitelendirilebilmektedir. Örneğin hırsızlık suçunun düzenlendiği Türk Ceza Kanunu’nun madde 141 hükmü, başkasının taşınır malını rızası dışında almayı yasaklamıştır. Failin hırsızlık suçunu işleyebilmesi için hükümle yasaklanan hareketi gerçekleştirmiş, bu surette bir başkasının taşınır malını rızası dışında almış olması gerekmektedir. Bu nedenle hırsızlık suçu, icrai suçlara örnek olarak verilebilir. İhmali hareket ise, yapılması bir normla emredilmiş, diğer bir deyişle “yap”, “işle” anlamına gelen normu bozan davranışlar olarak nitelendirilebilmektedir. Örneğin suç delillerini bildirmeme suçunun düzenlendiği Türk Ceza Kanunu’nun madde 284/2 hükmü, bir kimseye, işlenmiş olan bir suça ilişkin delil ve eserlerin başkaları tarafından saklandığı yeri biliyorsa yetkili makamlara bildirmesini emretmiştir. Failin delilleri bildirmeme suçunu işleyebilmesi için, hükümle emredilmiş davranışı yerine getirmemiş, yerini bildiği halde suç delillerini yetkili makamlara bildirmemiş olması gerekmektedir. Bu nedenle suç delillerini bildirmeme suçu, ihmali suç olarak nitelendirilebilmektedir.

İhmal suretiyle icra suçları: Esasen icrai hareketle işlenebilen bir suçun, ihmali bir hareketle de meydana getirilebildiği hallerde ihmal suretiyle icra suçlarından bahsedilmektedir. Örneğin ağır yaralı bir hastaya gerekli tedaviyi uygulamayan doktor, meydana gelen ölüm neticesinde suçu işlemiş kabul edilecektir. 

Bir sonraki yazımızda, hareketin önemine göre suç türlerinden bahsedeceğiz.

Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir