EŞİ EVDEN KOVMAK BOŞANMA NEDENİ SAYILIR MI ?

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu (“TMK”) boşanma nedenlerini açıkça düzenlemiştir. Boşanmak isteyen tarafın haklı bir neden ileri sürmesi gerekmektedir. Kanun koyucu bu nedenleri özel boşanma nedenleri ve genel boşanma nedenleri olmak üzere ikiye ayırmıştır. Terk nedeniyle boşanma Kanun’da düzenlenen boşanma nedenlerinden birisidir. Terk nedeniyle boşanmanın esas unsuru eşlerden birisinin ortak yaşamı sekteye uğratmak amacıyla evi […]

Devamını Oku

BOŞANMA DAVALARI NE KADAR SÜRMEKTEDİR ?

Boşanma davalarının ne kadar süreceği, davanın anlaşmalı veya çekişmeli olarak açılması durumlarına göre değişmektedir. Zira anlaşmalı boşanma davaları çekişmeli boşanma davalarına göre oldukça kısa sürede sonuçlanmaktadır. Anlaşmalı Boşanma Davalarında Süre Anlaşmalı boşanma davaları, eşlerin boşanma hususunda anlaşarak mahkemeye birlikte başvurdukları davalardır. Anlaşmalı boşanma davasında hakim, eşlerin kendi aralarındaki anlaşmanın kamu düzenine aykırı koşullar içerip içermediğini […]

Devamını Oku

BOŞANMA DAVASI DEVAM EDERKEN SADAKAT YÜKÜMLÜĞÜNÜN İHLALİ

Evlilik birliğinin eşlere yüklediği en önemli görev sadakat gösterme yükümlülüğüdür. Bu sebeple evlilik hukuken son bulmadıkça, eşler birbirine sadakat göstermek borcu altındadırlar. Eşlerin bir arada bulunmamaları, artık birbirlerine ilgi duymamaları, evli kalmak istememeleri gibi hal ve şartlar eşlere bu yükümlülüklerine aykırı davranma hakkı vermemektedir. Böylelikle boşanma davası sürerken, boşanma ile ilgili henüz kesinleşmiş bir karar […]

Devamını Oku

ANLAŞMALI BOŞANMA DAVALARI

Türk Medeni Kanun’unun 166. Maddesinde düzenlenen evlilik birliğinin sarsılmasına dayanılarak açılan anlaşmalı boşanma davalarında temel şartlar şöyledir: Tarafların evlendikleri tarih üzerinden en azından bir sene zaman geçmiş olmalıdır. Evlilik her iki taraf açısından da ortak hayatı sürdürmeleri kendilerinden beklenmeyecek derecede temelinden sarsılmış olmalıdır ki evlilik iradesi özgür biçimde ortaya çıksın. Taraflar aralarındaki görüşülmesi gereken tüm […]

Devamını Oku