TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİNDE İTİRAZIN İPTALİ DAVASI AÇILABİLİR Mİ?

2017 tarihli ve 7063 sayılı Kanun ile 6502 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun (“İİK”) 68. maddesinin birinci fıkrası değiştirilmiş olup tüketici hakem heyetine başvurulması zorunlu olan uyuşmazlıklar için tarafların İİK’daki haklarının saklı kalacağı ifade edilmiştir. Dolayısıyla getirilen bu düzenlemeyle, Yargıtay’ın bu değişiklikten önceki ilamsız takip yapılamayacağı yönündeki kararları bertaraf edilmiş olsa da itirazın iptali davasının […]

Devamını Oku

TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİNİN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN BAZI SÜRELER DURDURULDU

Özel ve kamu olmak üzere birçok kurum ve kuruluş tarafından korona virüsün (Covid-19) halk arasında ilerlemesinin önüne geçmek için virüsle mücadele noktasında bir takım önlemler alınmakta ve alınan bu önlemler derhal uygulamaya konulmaktadır. Salgına yönelik öngörülen tedbirlerin tüketici hakem heyetlerinin faaliyetleri bakımından hak kayıplarına sebebiyet vermemesi için bu kapsamda, 10.4.2020 gün ve 31095 sayılı Resmi […]

Devamını Oku

2019 YILI TÜKETİCİ HAKEM HEYETİNE BAŞVURU PARASAL ALT SINIRI

Tüketicilerin yaşadığı uyuşmazlıklarda ilk olarak görevli olan yargı mercii tüketici hakem heyetleridir. Ancak 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 68. maddesinde tüketici hakem heyetlerinin uyuşmazlıklara bakmakla yükümlü oldukları parasal sınırlar gösterilmiş ve bu parasal sınırı aşan uyuşmazlıklara bakmakla görevli merciin tüketici mahkemesi olacağı belirtilmiştir. Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan “6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 68. […]

Devamını Oku

TÜKETİCİNİN SEÇİMLİK HAKKINI KULLANMASI GEREKEN SÜRE NE KADARDIR ?

Tüketiciye kanun gereği seçimlik haklarını belli koşullar altında kullanması için hak tanınmıştır. Bu koşullardan biri de şüphesiz süredir. Tüketici aldığı hizmet ya da malın herhangi bir zaman diliminde ayıplı ya da kusurlu ve yahut da hatalı çıkması halinde her halükarda kanun gereği seçimlik haklarını kullanabilecek değildir. Tüketici malı teslim tarihinden itibaren iki yıllık süre içerisinde […]

Devamını Oku

TÜKETİCİ HAKEM HEYETİNE BAŞVURU SINIRLARI

31/12/2017 tarihli ve 30287 sayılı Resmi Gazete’de, “6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 68’inci ve Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği’nin 6’ncı Maddelerinde Yer Alan Parasal Sınırların Artırılmasına İlişkin Tebliğ” yayımlanmış olup 1/1/2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Buna göre: “2018 yılı için Tüketici Hakem Heyetlerine yapılacak başvurularda değeri: a) 4.570 (dört bin beş yüz yetmiş) Türk Lirasının altında […]

Devamını Oku

KREDİ ALIRKEN BU MASRAFLARA DİKKAT! (II)

Tüketicilerin kredi kullanırken dikkat etmesi gereken masrafların neler olduğunu detaylı bir şekilde daha önce incelemiştik (Bknz…..). Bugünkü yazımızda ise belki de en çok merak edilen birkaç konuyu;  daha kısa ve özet şeklinde yanıtlayacağız. Konut kredisi için alınan kredi tahsis ücreti, dosya masrafı, istihbarat ücreti vb. ücretler tüketicilerden talep edilebilir mi sorusuna bakacak olursak; bankalar kredi […]

Devamını Oku

TÜKETİCİLER İÇİN BAŞVURULACAK HUKUKİ İMKANLAR NELERDİR ?

Tüketiciler (Bakınız; “Tüketici kimdir?” başlıklı yazımız) için hukuki işlemin parasal miktarına göre değişen iki türlü hak arama yolu mevcuttur. Bunlardan ilki; Tüketici Hakem Heyeti’ne yapılan başvurudur. Tüketici Hakem Heyetleri, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na bağlı olarak il ve ilçe merkezlerinde kurulur. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 68. maddesinde Tüketici Hakem Heyetlerinin inceleme konusunun değeri, en üst sınır […]

Devamını Oku