ECRİMİSİL DAVASINDA İNTİFADAN MEN KOŞULU

Bir diğer yazımızda da ayrıntılarıyla anlattığımız üzere ecrimisil davası; malı, haksız yere ve kötüniyetli olarak kullanan, geri verme yükümlülüğünü yerine getirmeyen kişilerden haksız işgal tazminatı  olarak alınan hakkın, sahibine verilmesi için açılan bir dava türüdür. (Bkz: İlgili yazımız…) Ecrimisil, esasında malikin ayni hakkına dayanarak söz konusu malını kullanma yetkisinin elinden alınması neticesinde öngörülen bir yaptırımdır. […]

Fazlasını Oku

VADESİ GELMEMİŞ BONO İCRA TAKİBİNE KONABİLİR Mİ?

Bononun ne olduğundan, nasıl düzenlenmesi gerektiğinden bir başka yazımızda bahsetmiştik, lütfen bakınız (Bkz: Bir diğer yazımız…). Yine bonoda vade hususunda ayrıntılı şekilde açıklamalar yaptığımız bir çalışmamız daha bulunmaktadır (Bkz: İlgili yazımız…) 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 168. maddesi: “İcra memuru senedin kambiyo senedi olduğunu ve vadesinin geldiğini görürse, borçluya senet sureti ile birlikte hemen […]

Fazlasını Oku

İSTİNAF DİLEKÇESİNE CEVAP NEREYE VE NE ZAMAN VERİLİR?

İstinaf dilekçesi, kararı veren ilk derece mahkemesi tarafından karşı tarafa tebliğ olunacaktır. Karşı taraf ise istinaf dilekçesinin kendisine tebliğinden itibaren iki hafta içinde cevap dilekçesini kararı veren ilk derece mahkemesine veya bu mahkemeye gönderilmek üzere başka herhangi bir yer mahkemesine verebilecektir. İstinaf edilen kararı veren mahkeme, istinaf ve istinafa karşı cevap dilekçesi verildikten veya cevabın […]

Fazlasını Oku

APARTMAN YÖNETİMİ

Apartman yönetimine ilişkin hükümler 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nun “Anagayrimenkul Yönetimi” başlıklı beşinci bölümünde yer almakta olup söz konusu Kanun’un 27. maddesinde “Anagayrimenkul, kat malikleri kurulunca yönetilir ve yönetim tarzı, kanunların emredici hükümleri saklı kalmak şartiyle, bu kurul tarafından kararlaştırılır.”denmektedir. Buna göre apartmanın nasıl yönetileceği ve yönetim tarzı kat maliklerinin katılımıyla oluşturulan kurul tarafından belirlenecektir. […]

Fazlasını Oku

İTİRAZIN İPTALİ DAVASI

İtirazın iptali davası; borçlu aleyhine açılmış olunan icra takibinin borçlunun yaptığı itiraz nedeniyle  durması sonucunda alacaklının, itirazı hükümden düşürebilmek için seçebileceği hukuki yollardan birisidir. İtirazın iptali davası bir eda davası olup alacak davası niteliği taşımaktadır. İtirazın iptali davasında takip alacaklısı davacı, takip borçlusu ise davalı konumunda olacaktır. İtirazın iptali davası genel hükümlere yönelik bir eda […]

Fazlasını Oku

İHTİYATİ TEDBİR KARARINA MUHALEFET

İhtiyati tedbirin ne olduğundan, ne amaçla verildiğinden, hangi kanunda ne şekilde düzenlendiğinden bir diğer yazımızda detaylıca bahsetmiştik. (Bkz: Bir diğer yazımız…) İhtiyati tedbir kararı, mahkeme tarafından verilen geçici koruma kararıdır. Diğer tüm mahkeme kararları gibi bu kararlara da taraflar uymakla yükümlüdür. İhtiyati tedbir kararının uygulanmasına muhalefet eden, ilgili yasa hükmüne açık şekilde aykırı davranmış olacaktır […]

Fazlasını Oku

NAFAKA ARTIRIM DAVASI

Nafaka, boşanma davası sürerken ya da boşanma davasının sona ermesinden sonra maddi olarak zorluğa düşecek olan kişiye bağlanan ve her ay ödenmesi gereken para olarak ifade edilebilir. (İlgili yazımız için bkz…)Nafaka tedbir nafakası adı altında verilebileceği gibi yine yardım nafakası şeklinde ve yahut iştirak nafakası adı altında da verilebilir. Boşanma davalarında nafaka türlerinden herhangi birine […]

Fazlasını Oku

ARABULUCULUK (IV)

Sitemizde, Türk Hukuk sistemimize yeni giren arabuluculuk müessesesi hakkında daha önce yapmış olduğumuz temel açıklamalara Arabuluculuk I , Arabuluculuk II ve Arabuluculuk III yazılarımızdan ulaşabilirsiniz. Arabuluculuk Ücretleri                                                           Arabulucuların; kişilerden, aralarındaki uyuşmazlık konusunun çözümü amacıyla sunduğu yardım hizmetleri için bir arabuluculuk ücreti isteme hakkı söz konusudur. Söz konusu ücret ise, 1 0cak 2018 tarihinde yürürlüğe giren […]

Fazlasını Oku

DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI

Trafik kazası sonucu hayatını kaybeden kişilerin sağken maddi destek sağladığı ailesi ve yahut yakınları, kazaya sebep olan kişi veya kurumlardan mahrum kaldıkları destek oranında tazminat talep edebilirler. Bu tazminat, destekten yoksun kalma tazminatı olarak adlandırılır. Halk arasında kan parası olarak da bilinen bu tazminat ölenin destek verdiği kişilerin hayatlarının ölüm nedeniyle kötüleşmemesi için kabul edilmiş […]

Fazlasını Oku

FRANCHİSİNG SÖZLEŞMESİ VE BAYİLİK SÖZLEŞMESİ ARASINDAKİ FARKLAR

Franchising Sözleşmesi (bknz…) ve Bayilik Sözleşmesi (bknz…) başlıklı yazılarımızda bahsedilen sözleşme tiplerini, taraflarını, tarafların hak ve borçlarını ayrıntılarıyla incelemiştik. Bu yazımızda bayilik ve franchising sistemleri arasındaki hak, sorumluluk, yetki ve işleyiş açısından farkları değerlendireceğiz. Bayilik ve franchising sistemleri arasında değinilmesi gereken ilk fark bayilik/franchise veren firmanın marka, logo ve isminin franchisee/bayilik alan tarafından kullanımının zorunlu […]

Fazlasını Oku