KOLONYA VE DEZENFEKTAN ÜRETEN SANAYİCİLER BAKIMINDAN DÖKME ETİL ALKOL İTHALATINDAKİ GÜMRÜK VERGİSİ KALDIRILDI

Evrensel bir kriz olan Covid-19 salgınının ortaya çıkardığı ihtiyaçların etkin ve yeterli şekilde karşılanması ve arzın devamının sağlanabilmesi için ülkesel bazda çeşitli politikalar benimsenerek bir takım önlemler alınmaktadır. Bugünkü yazımızda yer verdiğimiz konu da tam olarak bu amaca yöneliktir. 25.3.2020 gün ve 31079 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “İthalat Rejimi Kararına Ek Cumhurbaşkanlığı Kararı […]

Devamını Oku

LARGE SCALE INVESTMENT INCENTIVE SCHEME

Turkey is an attractive country for foreign investors due to the legislations offered many opportunities for foreign investors. One of the important opportunities is various investment incentives that encourage, support and orient investments in order to reduce regional disparities within the country. The other purpose of investment incentive is to create new employment opportunities. The […]

Devamını Oku

SAKLAMA SÖZLEŞMESİ (II)

Daha önceki yazımızda saklama sözleşmesine genel bir giriş yapmıştık. İlgili yazımıza buradan ulaşabilirsiniz. (Bkz..) Bu yazımızda ise özel saklama sözleşmelerini inceleyeceğiz. Kanun koyucu ilk olarak misli şeylerin saklanmasını düzenlemiştir. Türk Borçlar Kanunu (“TBK”) madde 570 “Saklayanın kendisine bırakılan parayı aynen geri vermek zorunda olmaksızın mislen geri vermesi açıkça veya örtülü olarak kararlaştırılmışsa, o paranın yararı […]

Devamını Oku

PAKET TUR SÖZLEŞMELERİ (IV) SÖZLEŞMELERİN DEVREDİLMESİ VE FESHEDİLMESİ

Önceki yazılarımızda paket tur sözleşmelerinin esaslı unsurlarında değişiklik meydana gelmesi (Lütfen bkz…), paket turun iptali ve sözleşmenin gereği gibi yerine getirilememesi (Lütfen bkz…) durumlarında paket tur düzenleyicisi veya aracısının sorumluluklarından ve tüketicilerin sahip olduğu haklardan ve birtakım genel sorumluluk hükümlerinden (Lütfen bkz…) bahsetmiştik. Bu yazımızda ise paket tur sözleşmelerinin devredilmesine veya feshedilmesine ilişkin hükümlerden bahsedeceğiz. […]

Devamını Oku

KOOPERATİFLER VE ORTAK DIŞI İŞLEMLER

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 4/1. maddesinde “Aşağıda sayılan kurumlar, kurumlar vergisinden muaftır” denmekte olup ilgili Yasa’nın 4/1-k bendi uyarınca tüketim ve taşımacılık hariç olmak üzere kooperatifler, kurumlar vergisi muafiyetinden yararlanabilecek kurumlar arasında sayılmış, kooperatiflerin kurumlar vergisi muafiyetinden yararlanabilmesi için ana sözleşmelerinde düzenlenmesi ve uyulması gereken hususlara yer verilmiştir (bkz. ilgili yazımız). Kooperatiflerin kurumlar vergisi […]

Devamını Oku

İNTİHARA YÖNLENDİRME SUÇU ve CEZASI

Aynı kasten öldürme ve taksirle öldürme (Bkz: İlgili Yazımız…) suçları gibi, intihara yönlendirme suçu da 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun (“TCK”) “Hayata Karşı Suçlar” başlıklı bölümünde suç olarak tanımlanmıştır. Bu suçla korunan hukuki değer de yine kasten öldürme ve taksirle öldürme suçlarında olduğu gibi kişilerin yaşam hakkıdır. İntihara yönlendirme suçu TCK’nın 84. maddesinde “(1) Başkasını […]

Devamını Oku

SOLUNUM CİHAZLARI VE TEK KULLANIMLIK TIBBİ MASKELERİN İTHALATINDA UYGULANAN İLAVE GÜMRÜK VERGİLERİ KALDIRILDI

25.3.2020 tarih ve 31079 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı (Karar Sayısı: 2286)” doğrultusunda, Covid-19 pandemisinin yarattığı ihtiyacın karşılanması için tek kullanımlık tıbbi maskeler bakımından öncesinde uygulanan %20 oranlı ilave gümrük vergisi kaldırılmıştır. Anılan Karar’ın 1. maddesi ise “21/11/2016 tarihli ve 2016/9548 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile […]

Devamını Oku

KORONAVİRÜS (COVİD-19) SALGINI NEDENİYLE ÖZEL OKUL ÜCRETLERİNİN İADESİ / TAKSİTLERİN ÖDENMESİ

Özel okul öğrenci kayıt sözleşmeleri, bir tarafın (eğitim kurumunun) mevzuat çerçevesinde zorunlu olan eğitim ve öğretim faaliyetini taahhüt ettiği koşullar çerçevesinde sağlama, bunun karşılığında diğer tarafın (öğrenci velisi) belirli bir ücreti, belirli koşullarda ödeme yükümlülüğünü üstlendiği sözleşmeler olarak tanımlanabilir. Öğrenci kayıt sözleşmeleri, MEB’e bağlı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan tip sözleşmenin tüm şartlarını […]

Devamını Oku

PACKAGE TOUR CONTRACTS IN TURKEY II – CANCELLATION OF THE PACKAGE TOUR AND DEFECTIVE PERFORMANCE OF THE CONTRACT

In our previous article, we explained the liabilities of package tour organizers/agents and rights of consumers in the case that significant contract changes take place (Please see…). In this article, we explain the cancellation of package tour and the defective performance of the contract. Cancellation of the package tour: In cases where the package tour […]

Devamını Oku