CORONA VİRÜS (COVİD-19) SALGINI NEDENİYLE ŞEHİRLERARASI SEYAHATLERİN DURDURULMASI

Son aylarda tüm Dünya’yı etkisi altına alan korona virüsü salgınının Türkiye’de de önemli ölçüde etkilerinin görülmeye başlaması nedeniyle, salgının önlenmesi amacıyla birçok tedbir alınmaktadır. İçişleri Bakanlığı; Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri doğrultusunda alınan kararların etkinliğinin arttırılarak virüsün yayılmasını engellemek, toplum sağlığı ve kamu düzenini korumak için şehirlerarası yolcu taşımacılığında  otobüs ve uçak seferleri ile […]

Devamını Oku

KORONA VİRÜSÜ (COVID-19) SALGINIYLA MÜCADELE KAPSAMINDA ALINAN TEDBİRLER VE BU TEDBİRLERİN İHLALİ

Korona virüsü (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından aşağıda belirtilen bir dizi önlem alınmıştır; – 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlara sokağa çıkma yasağı uygulanması, – Okullarda geçici bir süreliğine eğitime ara verilmesi, eğitimin online araçlar üzerinden gerçekleştirilmesi, – Yurtdışından gelen kişilerin 14 gün süreyle karantina altına alınması, – Korona virüsüne yakalandığı […]

Devamını Oku

KORONA VİRÜSÜ (COVİD-19) SALGINIYLA MÜCADELE KAPSAMINDA ALINAN ZORUNLU KARANTİNA TEDBİRİNİN İHLALİ

Umumi Hıfzıssıha Kanunu’yla, salgın hastalıklara ilişkin olarak başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere ilgili idari mercilere denetim ve karantina tedbiri almak hususunda geniş yetkiler verilmiştir. Korona virüsü salgınıyla mücadele kapsamında alınan en önemli tedbirlerden birinin zorunlu karantina olduğunu ifade edebiliriz. Bu doğrultuda, yurtdışından Türkiye’ye gelen veya virüsün bulaştığı tespit edilen kişilerin belirli sürelerle karantina altında tutulması […]

Devamını Oku

CORONA VİRÜSÜ SEBEBİYLE İŞYERLERİNDE TELAFİ ÇALIŞMALARININ ARTIRILMASI

Son aylarda tüm Dünya’yı etkisi altına alan corona virüsü salgınının Türkiye’de de önemli ölçüde etkilerinin görülmeye başlaması nedeniyle, salgının önlenmesi amacıyla birçok tedbir alınmaktadır. Kanun koyucu salgın sebebiyle ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda bireyleri korumak amacıyla çeşitli düzenlemeler getirmiştir. Corona virüsü salgınına karşı bu tedbirleri içeren 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, TBMM […]

Devamını Oku

CORONA VİRÜS (COVİD-19) SALGINI NEDENİYLE İŞYERİ KİRA BEDELLERİNİN ÖDENMEMESİ TAHLİYE SEBEBİ OLMAYACAK

Son aylarda tüm Dünya’yı etkisi altına alan corona virüsü salgınının Türkiye’de de önemli ölçüde etkilerinin görülmeye başlaması nedeniyle, salgının önlenmesi amacıyla birçok tedbir alınmaktadır. Kanun koyucu salgın sebebiyle ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda bireyleri korumak amacıyla çeşitli düzenlemeler getirmiştir. Corona virüsü salgınına karşı bu tedbirleri içeren 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, TBMM […]

Devamını Oku

CORONA VİRÜSÜ (COVİD-19) SEBEBİYLE ELEKTRİK VE DOĞALGAZ FATURALARININ ERTELENMESİ

Son aylarda tüm Dünya’yı etkisi altına alan korona virüsü salgınının Türkiye’de de önemli ölçüde etkilerinin görülmeye başlaması nedeniyle, salgının önlenmesi amacıyla birçok tedbir alınmaktadır. Kanun koyucu salgın sebebiyle ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda bireyleri korumak amacıyla düzenlemeler getirmektedir. Corona virüsü salgınına karşı bu tedbirleri içeren 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, TBMM tarafından […]

Devamını Oku

KARŞILIKSIZ ÇEK SUÇUNA İLİŞKİN CEZALARIN CORONA VİRÜSÜ SEBEBİYLE ERTELENMESİ

Son aylarda tüm Dünya’yı etkisi altına alan korona virüsü salgınının Türkiye’de de önemli ölçüde etkilerinin görülmeye başlaması nedeniyle, salgının önlenmesi amacıyla birçok tedbir alınmaktadır. Kanun koyucu salgın sebebiyle ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda bireyleri korumak amacıyla düzenlemeler getirmiştir. Corona virüsü salgınına karşı bu tedbirleri içeren  7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, TBMM tarafından […]

Devamını Oku

KORONA VİRÜSÜ (Covid-19) SALGINI NEDENİYLE BAZI VERGİ MÜKELLEFLERİ AÇISINDAN MÜCBİR SEBEP HALİ İLAN EDİLMESİ (II)

24.3.2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile korona virüsü salgınından ve bu kapsamda alınan tedbirlerden doğrudan etkilenen bazı vergi mükelleflerinin, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu (“Kanun”) uyarınca, 1/4/2020 ila 30/6/2020 tarihleri arasında mücbir sebep halinde olduğu kabul edilmiştir. Kanun’un mücbir sebep hükümlerinden faydalanabilecek vergi mükellefleri; a) Ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden gelir […]

Devamını Oku

KORONA VİRÜSÜ (Covid-19) SALGINI NEDENİYLE BAZI VERGİ MÜKELLEFLERİ AÇISINDAN MÜCBİR SEBEP HALİ İLAN EDİLMESİ (I)

24.3.2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile korona virüsü salgınından ve bu kapsamda alınan tedbirlerden doğrudan etkilenen bazı vergi mükelleflerinin, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu (“Kanun”) uyarınca, 1/4/2020 ila 30/6/2020 tarihleri arasında mücbir sebep halinde olduğu kabul edilmiştir. Kanun’un mücbir sebep hükümlerinden faydalanabilecek vergi mükellefleri listesi için; (Lütfen bkz…) Tebliğ uyarınca mücbir sebep […]

Devamını Oku

KORONA VİRÜSÜ (Covid-19) SALGINI NEDENİYLE İŞ SÖZLEŞMESİNİN İŞVEREN TARAFINDAN FESHİ II

İş sözleşmesinin işveren tarafından feshedilmesine ilişkin sebepler İş Kanunu’nun (“Kanun”) 25. maddesinde; I – Sağlık sebepleri II – Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri III – Zorlayıcı sebepler IV – İşçinin gözaltına alınması veya tutuklanması olarak sayılmıştır. Son haftalarda ülkemizi de etkisi altına alan korona virüsü salgını nedeniyle, işverenin Kanun’un 25/I maddesinde […]

Devamını Oku