MİRASÇILIKTAN ÇIKARTMA-II-

Bir önceki yazımızda mirasçılıktan çıkartma konusuna giriş yapmış ve bu hususta koruyucu mirasçılıktan çıkartma işlemi üzerinde durmuştuk (Lütfen Bkz). Bu yazımızda ise cezalandırıcı mirastan çıkartmaya değineceğiz. Cezalandırıcı mirastan çıkartma hususu Türk Medeni Kanunu (“TMK”) 510. maddesinde düzenlenmiştir. TMK 510/1 fıkrasına göre; mirasçı, mirasbırakana veya mirasbırakanın yakınlarından birine karşı ağır bir suç işlemişse ya da mirasçı, […]

Devamını Oku

ANONİM ŞİRKETLERDE OLUMSUZ AZINLIK HAKLARI

Azınlığın birden fazla şekli var ise de Türk Ticaret Kanunu (“TTK”) esas olarak oransal azınlık kavramını benimsemiş ve buna göre istisnalar hariç olmak üzere halka kapalı anonim şirketlerde esas sermayenin %10’u , halka açık anonim şirketlerde ise %5’ine sahip olan pay sahipleri TTK’da azınlık olarak tanımlanmış, azınlığa diğer pay sahiplerinden farklı olarak belirli haklar tanınmıştır. […]

Devamını Oku

7499 SAYILI KANUN İLE GELEN DEĞİŞİKLİKLER-II-

Bir önceki yazımızda, kamuoyunda 8. yargı paketi olarak bilinen 7499 sayılı “CezaMuhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile gelendeğişikliklerin ilk dört maddesi ele alınmıştı (Lütfen Bkz). Bu yazımızda ise söz konusudeğişiklikleri içeren 7499 sayılı Kanun’un 5 ila 8. maddeleri arasında duracağız; 1) Önceki hali; “Bir yıl veya daha uzun süreli özgürlüğü bağlayıcı […]

Devamını Oku

7499 SAYILI KANUN İLE GELEN DEĞİŞİKLİKLER-I-

Kamuoyunda 8. yargı paketi olarak bilinen 7499 sayılı “Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 2 Mart 2024 tarihinde kabul edilmiş ve 12 Mart 2024 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu ve bundan sonraki yazılarımızda söz konusu Kanun ile gelen değişiklikler incelenecektir; 1) 7499 Sayılı Kanun’un 1. maddesi uyarınca İcra ve […]

Devamını Oku

MİRASÇILIKTAN ÇIKARTMA-I

Mirasçılıktan çıkartma, murisin Türk Medeni Kanunu’nda (“TMK”) öngörülen belli başlınedenlerle saklı pay mirasçısını kendi mirasından yoksun bırakmasına neden olan kanuni bir düzenlemedir. Kanun Koyucu saklı pay mirasçılarının miras bırakan kişiye olan yakınlığı nedeniyle belli bir oranda miras payını korumak istemiş ve bu hususta TMK 505.vd maddelerinde özel düzenlemeler getirmiştir. Ancak tüm bu korumaya rağmen kanunda […]

Devamını Oku

ZAMANAŞIMI DEFİ’NİN ISLAHLA İLERİ SÜRÜLMESİ

Alacak hakkının kanunda öngörülen sürelerde istenmemesi halinde söz konusu alacak zamanaşımına uğrar. Zamanaşımına uğrayan bu alacak hakkının devlet himayesi altında ilerisürülerek istenmesi halinde mahkeme alacağın zamanaşımına uğradığını re’sen gözetemeyecektir. Bu sebeple zamanaşımının mahkeme tarafından dikkate alınabilmesi ancak taraflarca ileri sürülmesi halinde mümkün olacaktır. Zamanaşımı def’inin ileri sürülmesi hususunda kanun koyucu özel bir düzenlemeye yer vermediği […]

Devamını Oku

TÜRK VATANDAŞLIĞININ KAYBI –III

Türk vatandaşlığının kaybına ilişkin olarak önceki yazılarımızda yetkili makam kararı ile vatandaşlığın kaybı türlerini ele almıştık (Lütfen Bkz,  Lütfen Bkz ).  Bu yazımızdaysa Türk vatandaşlığının seçme hakkı ile kaybı üzerinde duracağız. Türk vatandaşlığının seçme hakkı ile kaybı, Türk Vatandaşlık Kanunu (“TVK”) 34. maddesinde düzenlenmiştir. TVK 34. maddesinde; “Aşağıda durumları belirtilenler, ergin olmalarından itibaren üç yıl […]

Devamını Oku