TEBLİGAT KANUNU MADDE 35’E VE MADDE 21’E GÖRE TEBLİGAT

Gerçek veya tüzel kişilere yapılan tebligatlar, kimi zaman çeşitli nedenlere bağlı olarak alıcısına tebliğ edilemez (teslim edilemez). Böyle bir durumda, 7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun (“Kanun”) 21. ve 35. maddelerinde düzenlenen prosedürler işletilerek, usulüne uygun tebligatın gerçekleştirilebilmesi mümkündür. Yazımızda, Kanun’un 21. ve 35. maddelerinde yer verilen düzenlemeleri, tebligatın gerçek kişiye veya tüzel kişiye yapılacak olmasına göre […]

Devamını Oku

MUHDESATIN AİDİYETİNİN TESPİTİ DAVASI

Muhdesat; kelime anlamı itibarıyla sonradan yapılmış, sonradan meydana gelmiş şeyler anlamına gelmektedir. Hukuk terminolojisinde ise mülkiyeti bir başkasına ait bir arazi üzerinde bulunan bina türü yapılar ile ağaç, bağ gibi bitkilere muhdesat denir. Muhdesat, tapu kütüğünün beyanlar hanesinde gösterilir. Mülkiyeti bir başkasına geçen arazi üzerinde eskiden hak sahipliği bulunan kişiler, arazinin mülkiyeti bir başkasına ait […]

Devamını Oku

IP ADRESİNİN DELİL NİTELİĞİ

IP adresi; telefon, bilgisayar gibi internete bağlanan cihazlara, erişim sağlayıcı (internet servis sağlayıcı) tarafindan atanan rakamsal bir adrestir. Erişim sağlayıcının atadığı bu IP adres bilgisi, genellikle bilişim suçlarında veya bilişim sistemleri kullanılarak işlenen diğer suçlarda faile ulaşmak amacıyla delil niteliğinde kullanılan bir bilgidir. IP adresinin delil olarak kullanılabilmesi, soruşturma aşamasında Cumhuriyet Savcılığının, kovuşturma aşamasında ise […]

Devamını Oku

AİLE KONUTUNA DAYALI TAPU İPTAL VE TESCİL DAVALARI

Tapu iptali ve tescil davalarından bir önceki yazımızda bahsetmiştik, (İlgili yazımız için bkz…) Bu yazımızda ise aile konutuna dayalı açılan tapu iptali ve tescil davalarından bahsedeceğiz. 4721 sayılı Türk Medeni Kanun’un (“Kanun”) aile konutuna atfettiği önem doğrultusunda, taşınmazın aile konutu olması, hukukumuzda tapu iptali ve tescil davalarının nedenlerinden biri olarak kabul edilmiştir. Nitekim Kanun’un 194. […]

Devamını Oku

EVDE BAKIM MAAŞI

Evde bakım maaşı, evde bakıma muhtaç olanlar için her ay devlet tarafından düzenli olarak ödenen ücret olup; bu maaşı almak için gerekli şartlar aşağıdaki gibi belirlenmiştir: 1) Engelli ve Sağlık Kurulu Raporlarında %50 ve üzeri engeli olup, ağır engelli kısmının işaretli olması, 2) Eve giren her türlü gelir toplamının kişi sayısına bölünmesinde, kişi başı gelirin […]

Devamını Oku

BIÇAK PARASININ HUKUKİ NİTELİĞİ

Bıçak parası; devlet hastanelerinde görevli hekimlerin, hastalardan ameliyat karşılığı olarak talep ettikleri ilave bir ücrettir. Hekimlerin hastalardan bıçak parası adı altında talep edecekleri herhangi bir ilave ücretin yasal bir dayanağı bulunmamakla birlikte; bu şekilde bir talep, kişinin en temel haklarından biri olan sağlık hakkını ihlal etmekte, aynı zamanda 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda (“TCK”) düzenlenen […]

Devamını Oku

KVKK İHLALİNE KARŞI BAŞVURU VE ŞİKAYET PROSEDÜRÜ

Reklam ve pazarlama amacıyla kişilere gönderilen SMS, e-posta veya iletilerin, 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu (“KVKK”) kapsamında ne şekilde değerlendirilmesi gerektiğinden bir önceki yazımızda bahsetmiştik (Lütfen bkz…) Bu yazımızda ise kendisine açık rızası olmaksızın reklam ve pazarlama amacıyla SMS, e-posta veya ileti gönderilen kişilerin izlemesi gereken yollardan bahsedeceğiz. Kişisel verileri hukuka aykırı olarak işlenen […]

Devamını Oku

EVLİLİK BİRLİĞİNİN SARSILMASI SEBEBİYLE BOŞANMA (IV) – SOSYAL ŞİDDET

Evlilik birliğinin sarsılması sebebine dayalı olarak açılan boşanma davasına ilişkin genel hükümlerden bahsettiğimiz yazımızı incelemek için lütfen (Bkz..). Bu yazımızda ise evlilik birliğinin sarsılmasına neden olan hususlardan biri olan sosyal şiddetten bahsedeceğiz. Eşlerden birinin, diğer eşin yaşam tarzına ve yaşam tarzının tezahürü olan davranışlarına müdahalede bulunması sosyal şiddet olarak tanımlanabilir.  Yargıtay içtihatları doğrultusunda, hangi davranışların […]

Devamını Oku

TRAFİK KAZALARINDA KARAYOLLARININ SORUMLULUĞU

Meydana gelen trafik kazalarının bir kısmında, araç sürücülerinin kusurunun yanısıra Karayolları Genel Müdürlüğü’nün de kusuru söz konusu olabilmektedir. Karayolları Genel Müdürlüğü’nün kusuru, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nda (“Kanun”) düzenlenen görevlerinin bir idari işlem, eylem veya olumsuz eylemle ihmal edilmesi sonucunda ortaya çıkar. Kanun’un 7. maddesinde yer alan düzenlemeye göre, Karayolları Genel Müdürlüğü’nün yapım ve bakımından […]

Devamını Oku