PATENT HAKKINA TECAVÜZ

Patent hukuku kapsamında tecavüz, bir kimsenin sahip olduğu patent hakkı alanına izinsiz girilmesidir. Tecavüz sayılan fiiller doğrudan ve dolaylı fiiller olarak ikiye ayrılmaktadır. Doğrudan tecavüz, bir kimsenin başka bir kimseye gerek duymaksızın bizzat kendisi tarafından patentten doğan hakka tecavüz etmesidir. 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun (“SMK”) 141. maddesinde patent veya faydalı model hakkına tecavüz sayılan […]

Devamını Oku

İŞARET VE ENGEL KOYMAMA SUÇU

İşaret ve engel koymama suçu Türk Ceza Kanunu’nun(“TCK”) Topluma Karşı Suçlar kısmında ve Genel Tehlike Yaratan Suçlar bölümünde madde 178’de “Herkesin gelip geçtiği yerlerde yapılmakta olan işlerden veya bırakılan eşyadan doğan tehlikeyi önlemek için gerekli işaret veya engelleri koymayan, konulmuş olan işaret veya engelleri kaldıran ya da bunların yerini değiştiren kişi, iki aydan altı aya […]

Devamını Oku

SAĞLIK ÇALIŞANLARI AÇISINDAN COVID-19’UN MESLEK HASTALIĞI OLARAK KABUL EDİLMESİ

Bir önceki yazımızda Covid-19 hastalığını meslek hastalığı ve iş kazası kapsamında değerlendirmiş, Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği’nin 18. maddesi 1. fıkra ç) bendi altında düzenlenen “Meslek Hastalıkları Listesi”ne alınması gerektiği konusunda açıklamalar yapmıştık. (Lütfen bkz…) Tüm sağlık çalışanlarının, Türk Tabipler Birliği’nin ve ilgili sivil toplum örgütlerinin talep ve önerilerine […]

Devamını Oku

ZİNA SEBEBİYLE BOŞANMA

Zina, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun (“Kanun”) 161. maddesinde düzenlenen özel ve aynı zamanda mutlak boşanma sebeplerinden biridir. İlgili maddeye göre eşlerden biri zina eylemin gerçekleştirirse, kusursuz olan eş boşanma davası açabilir ve bu davada zina eyleminin ortak yaşamı çekilmez hale getirip getirmediğine bakılmaz. Zina sebebiyle boşanma kararı verebilmek için zina eylemini gerçekleştiren eşin, evlilik […]

Devamını Oku

UZAKTAN ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

Yaklaşık bir yıldır dünya üzerinde yayılmış olan Covid-19 virüsü dolayısıyla tüm ülkeler birçok önlem almakta ve virüsün daha da yayılmasını önlemek amacıyla büyük mücadeleler vermektedir. Bilindiği üzere virüs toplu yerlerde bulunan kişiler arasında daha çabuk yayılmakta bu yüzden de bu dönemde insanlarla mesafeli şekilde iletişim halinde olmak büyük önem arz etmektedir; dolayısıyla toplu şekilde ve […]

Devamını Oku

SERMAYE PİYASASI HUKUKUNDA BORÇLANMA ARAÇLARI – II

Bir önceki yazımızda Sermaye Piyasası Hukuku kapsamında borçlanma aracı kavramından bahsetmiştik (Lütfen bkz…). Bu ve devam yazılarımızda borçlanma araçlarının türlerinden söz edeceğiz. BORÇLANMA ARACI TÜRLERİ TAHVİLLER Tahvil, anonim ortaklıklar ile devlet, kamu kuruluşları ve belediyeler tarafından fon sağlamak amacıyla çıkarılan, orta ve uzun vadeli bir borçlanma aracı türüdür. Fon arz edenler, yatırım yaptıkları tahviller karşılığında […]

Devamını Oku

KİŞİLERİN AD VE SOYADI İLE ARAMA MOTORLARI ÜZERİNDEN YAPILAN ARAMALARDA ÇIKAN SONUÇLARIN İNDEKSTEN ÇIKARILMASINA YÖNELİK TALEPLER’E İLİŞKİN 23/06/2020 TARİHLİ KURUL KARARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Karar Tarihi: 23/06/2020 Karar No: 2020/481 Unutulma hakkı, kişinin internet ortamında ismiyle yapılan aramalarda kendisiyle ilgili fotoğrafların, videoların, belgelerin, bilgilerin ve haberlerin artık internette arama sonuçlarında çıkmamasını, görünmemesini isteme hakkı olarak tanımlanabilir. Kişiler unutulma hakkını, başvuruda bulunarak bahsi geçen verilerin kaldırılması için kullanabilmektedirler. Kişiler arama motoru şirketine başvurarak kendisiyle ilgili bahsedilen bilgilerin, belgelerin, fotoğrafların, haberlerin […]

Devamını Oku

EVLENMENİN NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜNE BİLDİRİLMESİ

Türk hukukuna göre evlilik;  farklı cinsten iki kişinin aile kurmak amacıyla, evlendirme yetkisi bulunan bir kimse huzurunda, yasa ve usule uygun şekilde hayatlarını birleştirmesidir. Evlendirmeye yetkili kişi; belediye bulunan yerlerde belediye başkanı ya da belediye başkanının bu işle görevlendireceği bir memur, köylerde ise muhtardır. Diğer yandan, İç İşleri Bakanlığı tarafından il nüfus ve vatandaşlık müdürlüklerine, nüfus […]

Devamını Oku

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER VİYANA SATIM SÖZLEŞMESİ (United Nations Convention on Contracts for the International Sales of Goods (“CISG”))

Küreselleşmeyle birlikte ticaretin uluslararası ölçekte genişlemesi, çoğunlukla satım sözleşmesi akdetmek suretiyle kurulan uluslararası ticari ilişkilerden kaynaklanan uyuşmazlıkların etkili bir şekilde çözümlenmesine ilişkin problemleri de beraberinde getirmiştir. Uluslararası çapta ticari faaliyetlerinde başta hukuki güvenliği teminat altına almak amacıyla devletler, uluslararası çerçevede yeknesak maddi hukuk kurallarına ihtiyaç duymuştur. Özellikle 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren, uluslararası satım sözleşmelerine […]

Devamını Oku