EVDE HİZMET SÖZLEŞMESİ

Türk Borçlar Kanunu (“TBK”) madde 461 Evde hizmet sözleşmesi, işverenin verdiği işi, işçinin kendi evinde veya belirleyeceği başka bir yerde bizzat veya aile bireyleriyle birlikte bir ücret karşılığında görmeyi üstlendiği sözleşmedir.” hükmüyle, evde hizmet sözleşmesini tanımlamıştır. Evde hizmet sözleşmesinin klasik anlamda hizmet sözleşmesinden en temel farkı, işçinin iş görme borcunu işverenin belirlediği yerde değil, kendi […]

Devamını Oku

PACKAGE TOUR CONTRACTS IN TURKEY (IV) – THE TRANSFER AND THE TERMINATION OF CONTRACTS-

In our previous articles, we explained the changes that may take place in essential elements of the contract (Please see…), the cancellation of package tour and the defective performance of the contract (Please see…) and some general liability provisions related to package tour contracts (Please see…). In this article, we explain the transfer or the […]

Devamını Oku

ANONİM ŞİRKETLERDE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SORUMLULUĞU VE BU SORUMLULUĞUN SONA ERMESİ

Anonim şirketlerde yönetim kurulu; ortaklığın yönetim ve temsil organıdır. Yönetim kurulunun bu vasıflarından dolayı bir anonim şirketin borçlarının ifası ile yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde sorumluluk, yönetim kurulu üyelerinde bulunmaktadır. Anonim şirketlerde yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğu bakımından temel düzenleme Türk Ticaret Kanunu (“TTK”) madde 553 “Kurucular, yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve tasfiye memurları, kanundan ve esas sözleşmeden […]

Devamını Oku

ÖZGÜR VE AÇIK KAYNAK KODLU YAZILIM LİSANSLARININ (FOSS LICENCES) KARŞILAŞTIRILMASI

En sık kullanılan özgür ve açık kaynak kodlu yazılım lisanslarının sağladığı dağıtma, değiştirme, patent ve alt lisanslama haklarına ilişkin olarak hazırladığımız karşılaştırmalı tabloyu paylaşıyoruz; Lisanslar Dağıtma Hakkı Değiştirme Hakkı Patent Hakkı Alt Lisanslama Hakkı Academic Free Var Var Var Var Apache Var Var Var Var Artistic Sınırlı Sınırlı Yok Sınırlı Beerware Var Var Yok Var […]

Devamını Oku

AŞIRI YARARLANMA

Türk Hukuku’nda her ne kadar sözleşme özgürlüğü benimsenmişse de sözleşme özgürlüğünü sınırlandıran birtakım haller de düzenleme altına alınmıştır. Aşırı yararlanma, farklı bir söyleyişle gabin, sözleşme özgürlüğünü sınırlandıran hallerden biri olarak Türk Borçlar Kanunu (“TBK”) madde 28 “Bir sözleşmede karşılıklı edimler arasında açık bir oransızlık varsa, bu oransızlık, zarar görenin zor durumda kalmasından veya düşüncesizliğinden ya […]

Devamını Oku

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI İSTİSNALARI

2019 yılının son günlerinden itibaren tüm Dünya’yı etkisi altına alan korona virüsü salgınının Türkiye’de de önemli ölçüde etkilerinin görülmeye başlamasıyla salgının önlenmesi amacıyla birçok tedbir alınmıştır. Kanun koyucu salgın sebebiyle ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda bireyleri korumak amacıyla düzenlemeler getirmiş olup, gerçekleştirilen en temel düzenlemelerden biri de işten çıkarma yasağı olarak değerlendirilmiştir. 4857 sayılı İş […]

Devamını Oku

İŞTİRAK NAFAKASI

İştirak Nafakası Nedir? İştirak nafakası, velayet hakkı kendisine bırakılmayan eşin, velayet hakkına sahip eşe, müşterek çocuğun bakım, sağlık, eğitim vb. giderlerinin karşılanması adına mali gücü oranında sağladığı katkı olarak tanımlanabilir. Bu husus, Türk Medeni Kanunu’nun (“Kanun” ya da “TMK”) 182. maddesinde “…Velayetin kullanılması kendisine verilmeyen eşin çocuk ile kişisel ilişkisinin düzenlenmesinde, çocuğun özellikle sağlık, eğitim […]

Devamını Oku

AÇIK KAYNAK KODLU (OPEN SOURCE) YAZILIM LİSANSLARI -GPL, BSD, APACHE LİSANSLARI

Önceki yazılarımızdan birinde MIT Lisansı’ndan (Lütfen bkz…) bahsetmiştik. Bu yazımızda, sık kullanılan özgür ve açık kaynak kodlu yazılım lisanslarından olan GPL, BSD ve Apache Lisanslarına değineceğiz. GNU General Public Lisansı (GPL): Türkçeye Genel Kamu Lisansı olarak çevrilebilecek GPL, yine Dünya üzerinde en yaygın kullanılan özgür ve açık kaynak kodlu yazılım lisansı türlerinden biridir. GPL ile […]

Devamını Oku

TÜRK CEZA KANUNU’NDA YER ALAN HUKUKA UYGUNLUK NEDENLERİ

Devletlerin ilk oluşumundan bu yana süregelen en önemli işlevlerinden biri de şüphesiz kamu güvenliğinin ve düzeninin korunmasıdır. Tarih boyunca devletler kamu güvenliğini ve düzenini sağlarken çoğu kez bazı davranışları yasaklama yolunu seçmiş, kimi şartlar altında da yasaklanan bu davranışların icra edilebilmesine imkan tanımıştır. Ceza Hukuku, bir yandan bazı davranışların yapılmasını yasaklayan veya yapılmamasını emreden, öte […]

Devamını Oku