ECRİMİSİL DAVASI VE GÖREVLİ MAHKEME

Ecrimisil; bir taşınmazın, tasarrufta bulunma hak ve yetkisi bulunmayan kişi(ler) tarafından, malikin rızası olmadan kullanımı neticesinde doğan haksız işgal tazminatıdır. Tanımdan da anlaşılacağı üzere ecrimisil şartları; haksız işgal, haksız işgal nedeniyle doğmuş zarar, kötü niyet ve illiyet bağı olarak nitelendirilir. Kat irtifaklı veya kat mülkiyetli ana gayrimenkullerin ortak yerlerinin haksız kullanımı neticesinde ecrimisil talebi ile […]

Devamını Oku

İLAÇ HUKUKU

İlaç hukuku; ilaç kullanımından doğan hukuki problemlerin ele alındığı, sağlık hukukunun alt dallarından bir disiplindir. İlaç hukukunun başlıca çalışma alanı ilaç kullanımından kaynaklanan hukuki ve cezai sorumluluklar olsa da; ruhsatlandırma süreçleri, bilimsel araştırmalar, marka-patent sorunlarıyla ilgili olarak da borçlar hukuku, ceza hukuku, ticaret hukuku, fikri ve sınai mülkiyet hukuku, marka hukuku ve idare hukukuyla da […]

Devamını Oku

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ VE DİŞHEKİMLERİ ODALARININ DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ

3224 sayılı Türk Diş Hekimleri Birliği Kanunu’na ve Tıbbi Deontoloji Tüzüğü’ne tabi diş hekimlerinden, yasal mevzuatla belirlenmiş görev ve sorumluluklarını yerine getirmeyen, uyulması hukuki açıdan zorunlu hususlara uymayan, diş hekimlerinin yapması yasak olan işleri yapan veya mesleğin onur ve vakarına uygun olmayan davranışlarda bulunanlara verilecek disiplin cezaları, 20.5.1991 tarihinde yürürlüğe giren Türk Diş Hekimleri Birliği […]

Devamını Oku

2020 YILI GÜNCEL ÜCRET TARİFELERİ

2020 yılı için güncellenerek Resmi Gazete’de yayımlanan ücret tarifelerine aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz. 2020 Yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi İçin; (Tıklayınız..) 2020 Yılı Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi İçin; (Tıklayınız..) 2020 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi İçin; (Tıklayınız..) Türk Patent Ve Marka Kurumunun 2020 Yılında Uygulanacak Ücret Tarifesi […]

Devamını Oku

GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ARŞİV ARAŞTIRMASI

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde devlet memurluğuna alınacak olan kişi ya da kişilerde bulunması gereken genel ve özel şartlar düzenlenmiştir. 3/10/2016 tarihli 676 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 74 maddesi ve daha sonra maddenin aynen kabul edildiği 1/2/2018 tarihli 7070 sayılı Kanun’un 60 maddesi ile genel şartların 8. maddesine “Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak.” şartı […]

Devamını Oku

HASTA HAKLARI YÖNETMELİĞİ

Hasta Hakları Yönetmeliği, temel insan haklarından olan sağlık hakkının bir uzantısı niteliğine sahip, Anayasa’da ve uluslararası hukuki metinlerde kabul edilen ‘hasta hakları’ kavramını tanımlamak, kapsamını ve sağlanan hukuki korumaları belirlemek amacıyla 1.8.1998 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Hasta hakları kavramı Yönetmelik’te “sağlık hizmetlerinden faydalanma ihtiyacı bulunan fertlerin, sırf insan olmaları sebebiyle sahip bulundukları ve T.C. Anayasası, milletlerarası […]

Devamını Oku

İDARİ PARA CEZASI VE SORUMLULUK

İdari para cezası, devletin idari kurumları tarafından gerçek veya tüzel kişilere; Türk Ceza Kanunu’nda suç olarak kabul edilmeyen eylemlerine karşılık uygulanan yaptırımdır. İdari para cezasının hukuki niteliğine ilişkin yazımız için; (Bkz…) Bu eylemler suç yerine, kabahat olarak anılır. İdari para cezasının kabahatler neticesinde uygulanmasının en önemli sonucu, cezanın ödenmemesi halinde; hapis cezasına çevrilmeyip sadece icra […]

Devamını Oku

KVKK KAPSAMINDA VERBİS’E KAYIT ZORUNLULUĞU VE SÜRESİ

Veri sorumlusu, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK” veya “Kanun”) 3. maddesinde “Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi” olarak tanımlanmıştır. Bir başka deyişle veri sorumlusu, kişisel verilerin ne amaçla ve ne şekilde işleneceğini belirleyen kişidir. Veri sorumlusunun tüzel kişi olduğu durumlarda, […]

Devamını Oku

BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ (II)

Bir önceki yazımızda, belirli süreli iş sözleşmelerinin hukuki niteliğinden ve sona erme şartlarından bahsetmiştik (İlgili yazımız için bkz…). Bu yazımızda, belirli süreli sözleşmelerin çeşitli nedenlerle sona ermesi sonucu ortaya çıkan tazminat sorumluluklarından bahsedeceğiz. Kıdem tazminatı bakımından: Kıdem tazminatına hak kazanabilmek için iş sözleşmesinin belirli veya belirsiz süreli olarak akdedilmiş olması önemli değildir. İşçinin fiili olarak […]

Devamını Oku

ANONİM ŞİRKETLERDE TASFİYE ( I )

Bir önceki yazımızda (Lütfen bakınız…) anonim şirketlerde sona erme konusunu işlemiş ve anonim şirketlerin sona ermesi halinde tasfiye sürecine gireceğini belirtmiştik. Bu yazımızda ise anonim şirketlerin tasfiye sürecini değerlendireceğiz. Anonim şirketlerde sona erme kararının alınması ile şirket tasfiye sürecine girecektir. Tasfiye halindeki şirket tüzel kişiliğini koruyacak ve şirket organlarının görev ve yetkileri tasfiye amacıyla sınırlanmış […]

Devamını Oku