KOOPERATİFLERİN GENEL KURUL TOPLANTILARI ERTELENDİ

17.4.2020 tarih ve 31102 sayılı Resmi Gazete’de, “7244 sayılı Yeni Koronavirüs (Covıd-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” yayımlanmış ve anılan tarihte yürürlüğe konulmuştur. Kanun’un 2. madde d bendi “24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu kapsamındaki genel kurul toplantıları 31/7/2020 tarihine kadar ertelenir. Bu süre, […]

Devamını Oku

ULUSLARARASI TİCARETTE YÜK TAŞIMACILIĞINA İLİŞKİN COVİD – 19 SEBEBİYLE ALINAN KARARLAR

Korona virüs (Covid-19) yaşamın hemen her alanını olumsuz şekilde etkisi altına almış; iç ve dış ticaret olmak üzere birçok sektör ve alanda gözle görülür daralmalar, bu doğrultuda birçok ürün ve hizmet talebinde büyük düşüşler yaratmış, halihazırda yaratmaya da devam etmektedir. Virüsün uluslararası ticarette yük taşımacılığı üzerindeki olumsuz tesiri de göz önünde tutularak; dış ticaretin ve […]

Devamını Oku

VESAYET MAKAMINDAN İZİN ALINMASINI GEREKTİREN HALLER NELERDİR?

Kişilerin vesayet altına alınma gereklilikleri küçüklük ve kısıtlama sebebiyle oluşmaktadır. Kısıtlama sebepleri ise akıl hastalığı veya akıl zayıflığı, savurganlık, alkol veya uyuşturucu madde bağımlılığı, kötü yaşama tarzı, kötü yönetim, özgürlüğü bağlayıcı ceza ve istek üzerine olabilmektedir. Vesayet altına alınan kişiye, vesayet makamı tarafından bu görevi yerine getirebilecek yetenek ve şartlarda bir veya birden fazla kişi […]

Devamını Oku

TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİNİN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN BAZI SÜRELER DURDURULDU

Özel ve kamu olmak üzere birçok kurum ve kuruluş tarafından korona virüsün (Covid-19) halk arasında ilerlemesinin önüne geçmek için virüsle mücadele noktasında bir takım önlemler alınmakta ve alınan bu önlemler derhal uygulamaya konulmaktadır. Salgına yönelik öngörülen tedbirlerin tüketici hakem heyetlerinin faaliyetleri bakımından hak kayıplarına sebebiyet vermemesi için bu kapsamda, 10.4.2020 gün ve 31095 sayılı Resmi […]

Devamını Oku

EHLİYETSİZLİK SEBEBİNE DAYALI TAPU İPTAL ve TESCİL DAVASI

Ehliyet; ayırt etme gücüne sahip ve kısıtlı olmayan her ergin kişinin kendi fiilleriyle hak edinip borç altına girebilmesidir. Bu doğrultuda, bir taşınmaza yönelik satış işlemlerinin geçerli ve hukuka uygun şekilde sonuç doğurabilmesi için tarafların hem satış sözleşmesini imzalamaları hem de tapuda devir işlemini gerçekleştirmeleri sırasında ehliyetli olmaları gerekmektedir. Aksi takdirde, ehliyetsiz kişinin yaptığı taşınmaz satış […]

Devamını Oku

BAZI ÜRÜNLERİN İHRACATINDA ÖN İZİN UYGULAMASI SONA ERDİ

29.3.2020 günlü Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı tarihte yürürlüğe giren “İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (İhracat 96/31)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat 2020/6) uyarınca, Covid-19 salgınına karşı etkili ve sağlıklı bir savunma yürütebilmek için İhracı Ön İzne Bağlı Mallar Listesine 33-40 ıncı sıralar olarak ventilatör, ecmo, oksijen konsantratörü, ventilasyon sarfları, hasta devreleri […]

Devamını Oku

DENİZE ELVERİŞLİLİK BELGELERİNİN SÜRESİ 1.8.2020 GÜNÜNE KADAR UZATILDI

Denize elverişlilik belgesi; ticaret gemileri ve deniz tesislerinin tekne, makine, genel donanım, can kurtarma, yangından korunma ve yangın söndürme durumu, seyir teçhizatı ve haberleşme sistemi, sağlık koşulları, yük ve yolcu taşıma kapasiteleri, deniz kirliliğini önleme donanımları ile diğer seyir emniyeti konuları yönünden denize elverişli ve tehlikeleri bertaraf edebilecek durumda olduğunu gösteren belgedir. Bu belgenin her […]

Devamını Oku

BULUT BİLİŞİM SÖZLEŞMELERİNDEN DOĞABİLECEK HUKUKİ SORUNLAR (II)

Bir önceki yazımızda bulut bilişim sözleşmelerinin geçerliliği ile ilgili sorunlardan bahsetmiştik (Lütfen bkz…) Bu yazımızda ise bulut bilişim sözleşmelerinde uygulanacak hukukun ve yetkili mahkemelerin tespitine ilişkin olası sorunlardan bahsedeceğiz. 2) Uygulanacak Hukukun ve Yetkili Mahkemelerin Tespitine İlişkin Sorunlar Bulut bilişim hizmetinin sağlanması esnasında, sözleşme taraflarının (hizmet sağlayıcı ve kullanıcı) bulundukları konumlar çoğu zaman birbirinden farklı […]

Devamını Oku

81 İLDE 22.05.2020-26.05.2020 TARİHLERİ ARASINDA UYGULANACAK OLAN SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI

Tüm Dünya’yı etkisi altına alan koronavirüs salgınının Türkiye’deki etkilerini azaltmak amacıyla birçok tedbir alınmış ve alınmaya devam etmektedir. Yaklaşmakta olan Ramazan Bayramı’ndan dolayı kişiler arasındaki sosyal izolasyonun tehlikeye girebileceği endişesiyle söz konusu tedbirler de gözden geçirilmiştir. Bu kapsamda; koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirlere, 19.05.2020 tarihinde İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan Genelge’yle bir yenisi daha eklenmiştir. Genelge […]

Devamını Oku