AÇIK KAYNAK KODLU (OPEN SOURCE) YAZILIM LİSANSLARI -MIT LİSANSI-

Bir önceki yazımızda açık kaynak kodlu yazılımlar hakkında genel bilgi vermiş, özgür ve açık kaynak kodlu yazılımlarda en sık kullanılan lisansların MIT, GNU General Public (GPL), BSD ve Apache olduğundan bahsetmiştik. (Lütfen bkz…). Bu yazımızda ise, yukarıda sayılan lisanslardan MIT Lisansı’nın özelliklerini ele alacağız. MIT Lisansı: Dünya üzerinde en yaygın kullanılan, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü tarafından […]

Devamını Oku

ÇOCUK DÜŞÜRME SUÇU

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda (“TCK”) tanımlanan çocuk düşürtme, çocuk düşürme ve kısırlaştırma suçlarının birbirlerinden farklı suçlar olduğunu ve kanun koyucunun her suç için ayrı cezalar tayin ettiğini belirterek; çocuk düşürtme suçu hakkında daha önceki bir yazımızda gerekli açıklamalarda bulunmuştuk. Bahsi geçen çalışmamız için (Lütfen bkz…). Çocuk düşürme suçu ise TCK 100. maddede “(1) Gebelik süresi […]

Devamını Oku

DATA PROTECTION IN TURKEY (V) – CONDITIONS FOR PROCESSING OF SENSITIVE PERSONAL DATA

In our previous article, we explained the conditions for processing of personal data according to the Law on the Protection of Personal Data (“LPPD” or “Law”) (Please see…) In this article, we will explain the concept of personal data of special nature, in other words, sensitive personal data and its processing conditions. Concept of sensitive […]

Devamını Oku

KAYNAK KOD HIRSIZLIĞINA KARŞI NELER YAPABİLİRSİNİZ?

Kaynak Kod Hırsızlığı Nasıl Oluşur? Kaynak kod hırsızlığı (intihali), kaynak kod dosyalarının veya kaynak kodların bir bölümünün eser sahibi konumundaki kod sahibinin rızası olmaksızın kısmen ya da tamamen kopyalanması veya değiştirilmesi ve başka bir yazılım/program üretmek amacıyla kullanılması anlamına gelmektedir. Tersine mühendislik işlemleriyle veya başka herhangi bir metotla kaynak kodun kendisinin veya temsili suretinin elde […]

Devamını Oku

BULUT BİLİŞİM SÖZLEŞMELERİNDEN DOĞABİLECEK HUKUKİ SORUNLAR (VI)

Bulut bilişim sözleşmelerinde ortaya çıkabilecek hukuki sorunlara ilişkin yazı dizimizde şimdiye dek; – Sözleşmenin geçerliliğine (Lütfen bkz…), – Sözleşmeye uygulanacak hukukun ve yetkili mahkemenin tespitine (Lütfen bkz…), – Sözleşmede yer alan takhim şartlarının geçerliliğine (Lütfen bkz…), – Sözleşmede yer alan sorumsuzluk kayıtlarının geçerliliğine (Lütfen bkz…), – Sözleşmenin sona ermesine (Lütfen bkz…) ilişkin olarak ortaya çıkabilecek […]

Devamını Oku

SUYUN KİRLETİLMESİ SEBEBİYLE ÇEVRENİN KİRLETİLMESİ SUÇU

Çevrenin kasten kirletilmesi konusunu daha önceki bir yazımızda (Lütfen bkz…)  ele alarak bu suçun unsurlarını etraflıca açıklamış; 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun (“TCK”) 181. madde 1. fıkrasında geçen “İlgili kanunlarla belirlenen teknik usullere aykırı olarak ve çevreye zarar verecek şekilde” lafzı dolayısıyla, atık veya artıkların toprağa, havaya veya suya verilmesi yahut verilmemesi prosedürünü düzenleyen ilgili […]

Devamını Oku

7247 SAYILI BAZI KANUN VE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN – I

26.6.2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 7247 Sayılı Bazı Kanun ve Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (“Kanun”) ile birlikte karşılıksız çek bedellerinin ödenmesinden bankalar ve müşterileri arasında kurulacak sözleşmelerin şekline kadar pek çok alanda yeni düzenlemeler yapılmıştır. Torba yasa ile pek çok işletme ve kuruluşa, müşteri/tüketicilerle ilişkilerinde yüz yüze gelmeden ve fiziki belge kullanmadan, […]

Devamını Oku

SINAİ MÜLKİYET KANUNU KAPSAMINDA İTİBAR KAYBI TAZMİNATI

Sınai mülkiyet hakkı 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 2.m.1.f.(ı) bendinde “Markayı, coğrafi işareti, tasarımı, patent ve faydalı modeli, … ifade eder” şeklinde tanımlanmıştır. İlgili Yasa’nın 150. maddesinde ise “(1) Sınai mülkiyet hakkına tecavüz sayılan fiilleri işleyen kişiler, hak sahibinin zararını tazmin etmekle yükümlüdür. (2) Sınai mülkiyet hakkına tecavüz edilmesi durumunda, hakka konu ürün veya hizmetlerin, […]

Devamını Oku