NAFAKA BORCUNU ÖDEMEME SUÇU

Gerek boşanma davası devam ederken mahkemece takdir edilen tedbir nafakası, gerekse de dava sona erdikten sonra hükmedilen iştirak ile yoksulluk nafakaları, Kanunlar uyarınca öncelikli borçlar arasında kabul edilmiş, hem icrası hem de ödenmemesi halinde borçlusuna uygulanacak yaptırımlar konusunda adi borçlara nispeten farklı düzenlemeler yapılmıştır. İcra İflas Kanunu’nun (“İİK”) 344. maddesiyle nafaka borcunu ödememe eyleminin suç […]

Devamını Oku

REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN’DA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER – DE MINIMIS KURALI-

4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’da (“Kanun”) Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 24.6.2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmesiyle, Rekabet Hukuku açısından yenilikçi birçok önemli düzenleme hayata geçirilmiştir. Bu kapsamda söz konusu değişiklikler arasında belki de en önemlisinin Avrupa Birliği mevzuatında yerleşmiş “De Minimis Kuralı” olduğunu söyleyebiliriz. Söz konusu kural bu şekilde bizim mevzuatımıza da girmiş […]

Devamını Oku

YAZILI YARGILAMA USULÜNDE ÖN İNCELEME (I)

Bir davada dilekçelerin taraflarca karşılıklı verilmesinden sonra, dilekçelerin verilmesi aşaması tamamlanarak ön inceleme aşaması başlayacaktır. Ön incelemede, hakim öncelikle tarafların sundukları dilekçe ve belgeleri inceler, dosya için gerekli hazırlık işlemlerini yapar; dava ve ilk itirazlar için tarafların dilekçelerindeki açıklamalar yeterliyse bunlar bakımından dosya üzerinden karar verir. Hakimin kararı, görevsizlik/yetkisizlik gibi davayı sona erdirici nitelik taşıyorsa; […]

Devamını Oku

APEC (ASIA-PASIFIC ECONOMIC COOPERATION) GİZLİLİK ÇERÇEVESİ (APEC PRIVACY FRAMEWORK)

Bir önceki yazımızda ülkelere, kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuatlarını oluştururken yol gösterici olan uluslararası düzenlemelerden bahsetmiş, OECD Sınırötesi Veri Akışları Hakkında Yönlendirici İlkeler’i açıklamıştık (Lütfen bkz…). Bu yazımızda, global çapta öneme sahip bir diğer düzenleme olan APEC Gizlilik Çerçevesi’nden bahsedeceğiz. 2005 yılında yayınlanan bu düzenlemede, kişisel verilerin korunmasında aşağıdaki ilkelerin benimsenmesi gerektiği vurgulanmıştır; 1) Zararın […]

Devamını Oku

EHLİYETSİZLİK SEBEBİYLE TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASI

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun (“TMK”, “Yasa”) 9. maddesinde fiil ehliyeti; “Fiil ehliyetine sahip olan kimse, kendi fiilleriyle hak edinebilir ve borç altına girebilir.” ve 10. maddesinde; “Ayırt etme gücüne sahip ve kısıtlı olmayan her ergin kişinin fiil ehliyeti vardır.”şeklinde açıklanmıştır. Ayırt etme gücü ise, ilgili Yasa’nın 13. maddesinde “Yaşının küçüklüğü yüzünden veya akıl hastalığı, […]

Devamını Oku

ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN ÇOCUKLA KİŞİSEL İLİŞKİ KURMAYI İSTEME HAKKI

Kanun koyucu, olağanüstü hallerin varlığı durumunda ve çocuğun yararına uygun ise, ana babadan başka üçüncü kişilerin de çocukla kişisel ilişki kurabileceğini kabul etmiştir. Türk Medeni Kanunu (“TMK”) madde 325 “Olağanüstü hâller mevcutsa, çocuğun menfaatine uygun düştüğü ölçüde çocuk ile kişisel ilişki kurulmasını isteme hakkı diğer kişilere, özellikle hısımlarına da tanınabilir…” hükmüyle, üçüncü kişilerin çocukla kişisel […]

Devamını Oku

1.7.2020 TARİHİNDE İŞYERİ KİRALARI BAKIMINDAN YÜRÜRLÜĞE GİREN TÜRK BORÇLAR KANUNU MADDELERİ (II)

Bir önceki yazımızda 1.7.2020 tarihinde işyeri kiraları bakımından yürürlüğe giren Türk Borçlar Kanunu (“TBK”) maddelerine genel bir giriş yapmıştık (Lütfen bkz…). Bu yazımızda yürürlüğe giren maddeleri inceleyeceğiz. 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6098 sayılı TBK’nın kira sözleşmesine ilişkin bazı maddelerinin yürürlüğe girmesi 8 yıl ertelenmişti. Erteleme süresinin sona erdiği 1 Temmuz 2020 tarihine kadar […]

Devamını Oku

RIGHTS AND OBLIGATIONS RELATED TO PERSONAL DATA PROTECTION IN TURKEY – DATA SUBJECT’S RIGHTS

In our previous article, we explained the obligations of data controller (Please see…). In this article, we will explain the rights of data subjects. We have clarified the concepts of data subject and data controller in our related article; (Please see…). The Rights of Data Subject:                            Each person (not limited to data subject) has the […]

Devamını Oku