EVLİLİK SEBEBİYLE İŞTEN AYRILAN KADIN İŞÇİ KIDEM TAZMİNATINA HAK KAZANIR MI ?

ima

Ülkemizdeki uygulamada kadın işçilerin birçoğu evlilik nedeniyle işi bırakmaktadır. Kıdem tazminatına hak kazanan bu işçilerin birçoğunun bu haklarını bilmediği, dolayısıyla işverenden bu tazminatı talep etmeden ayrıldıkları görülmektedir. İşverenler de bu durumu istifa olarak değerlendirmekte ve kadın işçiler hak kaybına uğramaktadır.

4857 Sayılı İş Kanununun 120 inci maddesi yollamasıyla halen yürürlükte olan 1475 Sayılı Yasanın 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında, kadın işçinin evlendiği tarihten itibaren bir yıl içinde evlilik sebebiyle iş akdini kıdem tazminatına hak kazanabilecek şekilde feshedebileceği hükme bağlanmıştır.

İletişim için TIKLAYIN

Kadın işçinin evlilik sebebiyle fesih hakkı, evlilik tarihinden itibaren başlamaktadır. Bu hak, sadece kadına tanınmış olup, erkek işçi tarafından kullanılamaz. Söz konusu hakkın resmi evlilik işleminin tamamlanmasından itibaren bir yıl içinde kullanılması gerekmektedir.  Aksi halde bu haktan yararlanamaz.

Kadın işçinin evlilik nedenine bağlı feshinin ardından kısa bir süre sonra yeniden çalışmaya başlaması hakkın kötüye kullanılması niteliğindedir. Ancak  bu durum olaydan olaya değişebilmekte olup, Yargıtay da işçinin evlilik nedeniyle istifadan 21 gün sonra başka bir yerde çalışmaya başlamasında hakkın kötüye kullanılmadığını kabul etmiştir.1

Muvazaalı şekilde boşanarak eşiyle tekrar evlenme halinde dürüstlük kuralına aykırılık nedeniyle bu haktan yararlanılması mümkün olamaz. Buna yönelik Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 14.02.1996 tarih, 1996/8-37 Esas, 1990/82 Karar Sayılı kararında, “Kocasından boşanarak çok kısa bir süre sonra boşandığı kocasıyla tekrar evlenen kadın işçinin kıdem tazminatı alması, kanaatimce hakkın kötüye kullanılmasıdır. Böyle bir durumda hakkın kötüye kullanıldığını kanıtlamak şartıyla işveren ödeme yapmaktan imtina edebilir ve/veya ödeme yapıldıysa ödediği miktarı geri isteyebilir.” şeklinde kararı da bu yöndedir.

1OCAK, Uğur: İşçilik alacakları, s. 9 Ankara-2014

İletişim için TIKLAYIN

                                                                                                                       Hukuk Desteği

 

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir